ประโยชน์ของการปฏิบัติธรรม ในที่สัปปายะแก่จริต

ประโยชน์ของการปฏิบัติธรรม ในที่สัปปายะแก่จริต – จริตของคนเราแบ่งได้ 6 แบบ ได้แก่ 1. ราคจริต คือ บุคคลที่มีราคะมาก หนักไปทางรักสวยรักงาม ติดพัน ลุ่มหลงมัวเมาในกามคุณ 2. โทสจริต คือ บุคคลที่มีโทสะมาก โกรธแม้ในเหตุเล็ก ๆ น้อย ๆ 3. โมหจริต คือ บุคคลที่หลง มีโมหะ ไม่รู้จักผิดชอบชั่วดี มักจะมองเห็นสิ่งต่าง ๆ ในแง่ที่ตรงข้ามกับเหตุผลและความจริงเสมอ และมักจะเหงา ซึม งมงาย 4. สัทธาจริต คือ บุคคลที่มีศรัทธา เชื่อสิ่งต่าง ๆ ง่าย 5. พุทธิจริต คือ บุคคลที่มีปัญญา เป็นผู้รู้อะไร ๆ ได้ง่าย ๆ มักคิดพิจารณาเรื่องต่าง ๆ 6. วิตกจริต คือ บุคคลที่คิดมาก […]

สุขตามจริต ซานิ – นิภาภรณ์ ฐิติธนการ

สุขตามจริต ซานิ – นิภาภรณ์ ฐิติธนการ 0 ในวงการเพลงเคยขนานนาม ซานิ – นิภาภรณ์ ฐิติธนการ ว่า “คนล่าฝัน” แต่ในชีวิตที่ผ่านมานั้น เธอมองว่าเป็นบทเรียนที่ทําให้เธอรู้จัก “ความสุข” โดยไม่จําเป็นต้องละทิ้งตัวตนของตัวเอง 0 ชีวิตวัยเด็กเป็นอย่างไรบ้างคะ 0 เราเกิดมาในครอบครัวที่พ่อกับแม่ไม่ได้เรียนจบสูง ท่านจึงย้ําเสมอเรื่องการเรียน และเราไม่ใช่ครอบครัวร่ํารวย แต่จะเห็นความพยายามของคุณพ่อคุณแม่ที่ทํางานหนัก เพื่อหาเงินส่งเราไปเรียนในโรงเรียนที่ดี จึงได้เรียนที่โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ตั้งแต่ ป.1 จนถึง ม.6 0 ตอนเป็นเด็กเราอยู่ในช่วงเศรษฐกิจ 2 ยุค คือทั้งช่วงที่สบายและช่วงที่ลําบาก หลังเศรษฐกิจทรุดก็เกิดจุดพลิกผัน ฐานะทางบ้านเริ่มไม่โอเค คุณพ่อต้องเปลี่ยนงาน แต่ก็ยังฝืนให้เราเรียนโรงเรียนที่ดี เพื่อให้ลูกอยู่ในสังคมที่ดี โดยไม่บอกอะไรกับเราเลย ทําทุกอย่างปกติ วางเงินไว้ให้ใช้ เป็นปกติทุกวัน เราไม่รู้เรื่องปัญหาการเงินของที่บ้านเลย 0 กระทั่งเรียนประมาณชั้นม.3 มีวันหนึ่งที่ทําให้เราเปลี่ยนความคิด วันนั้นเราจะขอเงินเพิ่มไปซื้อของ พอเปิดดูกระเป๋าเงินแม่ ปรากฏว่าไม่มีเงินอยู่เลย ซึ่งผิดปกติ เราก็เริ่มเอะใจ หลังเลิกงานพ่อกับแม่ก็คุยกันเงียบ ๆ สองคน […]

keyboard_arrow_up