วิธีคิดบวกแบบชาวพุทธ เพื่อสุขภาพใจที่ดี

วิธีคิดบวก แบบชาวพุทธ เพื่อสุขภาพใจที่ดี การคิดบวก จะช่วยให้เรามองเห็นแต่สิ่งดีจะทำให้เห็นโอกาสในวิกฤต ซึ่งนำไปสู่หนทางที่ประสบความสำเร็จได้โดยง่าย ซึ่งแตกต่างจากคนที่ชอบคิดลบอย่างสิ้นเชิง ลองมาทำความรู้จักกับ วิธีคิดบวก แบบชาวพุทธกันเถอะ   คำพูดที่ทำให้กลายเป็นคนคิดลบ คำว่า “ทำไม่ได้” “ไม่แน่ใจ” “อย่าดีกว่า” “จะไหวหรือ” “ไม่กล้าหรอก” ฯลฯ คำเหล่านี้เปรียบเสมือนใบมีดอันคมกริบที่จะ ตัดแขนงใยประสาทที่เชื่อมระหว่างสมองส่วนรับกับสมองส่วนสั่งการ ให้ขาดสะบั้นออกจากกัน นั่นหมายความว่า ไม่ว่าจะเรียนรู้ขนาดไหน ก็ไม่มีทางสร้างผลผลิตจากความรู้นั้นออกมาได้ หรือแม้แต่จะสอน สิ่งที่ตัวเองรู้ให้คนอื่นเข้าใจก็ยังทำไม่ได้ เพราะการสอนต้องพูด ใช้ท่าทางประกอบ ซึ่งต้องอาศัยสมองส่วนสั่งการ   ข้อเสียของการเป็นคนคิดลบ การคิดลบทำให้เกิดความกลัว ซึ่งจะบั่นทอนแรงบันดาลใจ อย่างรุนแรง แม้ว่าความกลัวจะมีประโยชน์ในการสร้างแรงขับ เช่น กลัวสอบตกทำให้ขยันอ่านหนังสือ แต่พลังอันเกิดจากความกลัว ไม่มีประโยชน์ เพราะเป็นพลังที่มีพื้นฐานมาจากการขาดสติ ยิ่งกลัว ยิ่งขาดสติ นอกจากนั้นแรงขับอันเกิดมาจากความกลัวยังไม่ยั่งยืน เช่น นักกีฬาที่ลงแข่งด้วยความกลัวแพ้ เขาจะขอแค่เสมอก็พอใจ แล้ว ดังนั้นจึงไม่มีจิตที่มุ่งมั่นต่อชัยชนะ เมื่อขาดจิตที่มุ่งมั่น ในที่สุด ก็จะจบลงด้วยความพ่ายแพ้     สำหรับในทางการแพทย์พบว่า […]

keyboard_arrow_up