ความหมายของการทำงาน ความหมายของการมีชีวิตอยู่ หรือ อิคิไก โดย ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ

ความหมายของการทำงาน ความหมายของการมีชีวิตอยู่ หรือ อิคิไก โดย ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ ความหมายของการทำงาน ความหมายของการมีชีวิตอยู่ หรืออิคิไก เป็นปรัชญาของชาวโอกินาวา ประเทศญี่ปุ่น คนโอกินาวา อายุยืนและมีความสุขในการใช้ชีวิต พวกเขาอยากตื่นมาทำงานทุกวันและใช้ชีวิตอย่างมีความหมาย อิคิไก IKIGAI แปลเป็นภาษาอังกฤษว่า “A Reason for Being” คือ เหตุผลของการมีชีวิตอยู่หรือสิ่งที่ทำให้เราอยากตื่นขึ้นมาในทุกๆ เช้า คนญี่ปุ่นยึดแนวคิดการทำงานที่มาจากภายในด้วยแนวคิดที่ว่า งานที่ทำอยู่นั้นต้องยังประโยชน์ให้กับตัวเองและผู้อื่น พวกเขาจะตั้งคำถามกับงานที่ตัวเองทำและค้นหาความหมายของการทำงานตามหลักทั้ง 4 ข้อ     0 ทำสิ่งที่รักและมีความสุข ได้ทำสิ่งที่รักและมีความสุข คือสิ่งที่ทำให้คนๆ หนึ่งตื่นขึ้นมาทำงานได้ทุกวัน ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ กล่าวว่า ตอบยาก ว่ามาตรวัดความสุขของแต่ละคนนั้นคืออะไร  แต่สิ่งที่บอกได้ว่าคุณรักงานที่ทำ คือเราทำมันได้ทุกวัน โดยไม่คิดถึงวันหยุด เราจะยังอยากรู้ อยากพัฒนาความสามารถที่เกี่ยวกับงานเพิ่มเติมอยู่เสมอ แม้บางครั้งงานจะทำร้ายความรู้สึก แต่ก็ให้อภัยได้เสมอ และแม้ว่าบางครั้งจะเกิดความรู้สึกแย่กับงาน แต่ไม่นานก็หายไป นี่คือคนที่รักงานจริง 0 ทำสิ่งที่ทำได้ดี สิ่งที่รักและสิ่งที่ทำ […]

keyboard_arrow_up