ถ้าไม่มี “ ขันติ ” จะเกิดอะไรขึ้น โดย พระอาจารย์ชาญชัย อธิปัญโญ

ถ้าไม่มี “ ขันติ ” จะเกิดอะไรขึ้น โดย พระอาจารย์ชาญชัย อธิปัญโญ ขันติ คือความอดทน อดกลั้น มีตั้งหลายอย่าง เช่น อดทนทางกาย กายที่เราจะต้องลำบาก กายที่เราจะต้องเหนื่อยมาก หนาวก็ต้องอดทน ร้อนก็ต้องอดทน เจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องอดทน เหนื่อยก็ต้องอดทน หิวก็ต้องอดทน เมื่อเราเจอกับสภาพอย่างนั้น อดทนทางวาจาทั้งต่อตัวเราและของคนอื่น วาจาที่เราคิดอยากจะพูดประทุษร้ายคนอื่นก็ต้องกลั้นเอาไว้ อดทนเอาไว้ ไม่พูดในสิ่งนั้น ที่เป็นโทษเป็นภัย ทั้งต่อตัวเราเองและคนอื่น แม้วาจาของคนอื่น ที่เช้ามากระทบกระทั่งเรา ซึ่งเป็นธรรมนั่นแหละ ก็คนเราอยู่ร่วมกัน บางทีเขาก็เจตนา บางทีเขาก็ไม่เจตนา แต่เราไปรับเอาเอง ก็ต้องอดทนอดกลั้น ถ้าเราไม่อดทนอดกลั้นแล้ว เราไปแสดงอารมณ์ออกไป หลุดออกไป มันก็เสียไมตรีได้ แล้วไม่เพียงแต่เท่านั้น ความทุกข์ใจทั้งหลายที่คนอื่นเขากระทำต่อเรา เราก็ต้องอดทน บางทีต้องทนฟัง ทนอยู่ร่วมด้วย ทนลำบากตรากตรำ เพราะถ้าเราไม่อดทนต่อสิ่งไหนแล้ว เราก็จะตัดความสัมพันธ์ต่อสิ่งนั้น ถ้าเราอดทนไปสักหน่อย ที่ว่าไม่ดี กลับดีก็ได้ แล้วชีวิตคนจะให้ไปถูกอกถูกใจไปทุกอย่าง มันเป็นไปได้อย่างไร บางอย่างมันก็ไม่ถูกอกถูกใจเรา แต่ทนไปอีกสักนิด […]

พญานาคอยากเป็นมนุษย์

พญานาคอยากเป็น มนุษย์ พญานาคตนหนึ่งเบื่อหน่ายนาควิมาน ทิพยสมบัติ และภพชาติเกิดเป็นเดรัจฉาน จึงมุ่งมั่นรักษาศีล เพื่อให้ได้เกิดเป็น มนุษย์ พญานาคตนนี้จะทำสำเร็จหรือไม่ลองมาติตามกัน กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีพญานาคอยู่ตนหนึ่งปกครองนครบาดาล มั่งคั่งด้วยทรัพย์สมบัติมหาศาล และบรรดานางนาคถึงหมื่นนาง วันหนึ่งพญานาคเบื่อหน่ายร่างที่เป็นเดรัจฉาน อยากแสวงหาความสงบสุขจากการเสพกามคุณ พระมเหสีเห็นพระสวามีผิดแปลกไปกว่าทุก ๆ วัน จึงให้บรรดาพระสนมเข้าปรนนิบัติ พญานาคมีความสุขอยู่กับบรรดาพระสนมไม่กี่วันก็กลับมาเบื่อหน่ายอีก พระแท่นที่ประทับของท้าวสักกะเทวราชเกิดร้อนจนประทับนั่งไม่ได้ จึงทราบว่ามีพญานาคตนหนึ่งอยากบำเพ็ญบุญ ท้าวสักกเทวราชจึงจำแลงเป็นมานพลงไปนครบาดาล พญานาคเห็นรูปของท้าวสักกะเทวราชที่เป็นมานพ เกิดความคิดว่ารูปลักษณ์งามกว่าร่างของนาคเป็นไหน ๆ จึงถามพระองค์ว่า “เราจะทำอย่างไรที่จะได้มีร่างที่งามเช่นนี้บ้าง” ท้าวสักกะเทวราชตอบกลับว่า “บำเพ็ญศีลแล้วจะได้เกิดเป็นมนุษย์ในภพหน้า” พญานาคทราบดังนั้นจึงเกิดความมุ่งมั่นที่จะขึ้นไปถือศีลบนโลกมนุษย์ พญานาคกล่าวลาพระมเหสีว่า หากตนเป็นอันตรายให้มาดูน้ำที่สระบัว ถ้าถูกมนุษย์ทำร้ายน้ำในสระจะขุ่นมัว หากถูกครุฑจับไป น้ำในสระบัวจะเป็นเดือดพล่าน ถ้าหมองูจับไป น้ำในสระจะเป็นสีแดงเลือด จากนั้นพญานาคมุ่งไปสู่โลกมนุษย์ และถือศีลอยู่ที่จอมปลวก ชาวบ้านเห็นพญานาคขดอยู่ที่จอมปลอมเป็นเรื่องแปลก จึงนำเครื่องบูชา ได้แก่ ของหอมมาบูชา วันต่อมามีหมองูเดินทางผ่านมาพบเข้าจึงจับพญานาคไป ตามจริงแล้วพญานาคสามารถพิษพ่นป้องกันตัวจากหมองูได้ แต่พญานาคถือศีลจึงไม่คิดฆ่าใคร จึงยอมให้หมองูจับไปโดยดี หมองูนำพญานาคออกแสดงโชว์ตามเมืองต่าง ๆ ได้เงินทองมากมายจนมาถึงเมืองพาราณสี พระราชาอยากชมพญานาคจึงให้หมองูเข้าเฝ้า พญานาคแสดงฤทธิ์และร่ายระบำให้พระราชาชม ปรากฏว่าฝนตกลงมากลายเป็นเพชรพลอยมากมาย เทวดาเห็นถึงความตั้งใจของพญานาคที่ถือศีลมาโดยศีลไม่ขาดเป็นเวลาหนึ่งเดือน […]

ขันติกถา (แปล)

ขันติกถา คือบทสวดที่บรรยายอานิสงส์ของการมีขันติหรือความอดทนไว้ทั้งหมด 14 ประการ หากสวด เข้าใจ และนำมาปฏิบัติตามแล้ว ชีวิตก็จะมีแต่สิ่งดีๆ เกิดขึ้น

keyboard_arrow_up