Dhamma Daily : ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในช่วงปีใหม่ ควรขออย่างไรดี

ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นเรื่องที่ทำได้ตามอัธยาศัย การขอพรเริ่มจากความเชื่อ ความศรัทธา ในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราจะขอพร ทว่าเราควรมีสมาธิและสติในการขอ

keyboard_arrow_up