เทคโนโลยีใกล้ตัว กู้ชีพผู้ป่วยหัวใจวาย เฉียบพลัน

กู้ชีพผู้ป่วยหัวใจวาย ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน หลายครั้ง หากได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที และถูกต้องอาจสามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยให้รอดได้

keyboard_arrow_up