ใครว่า พระพุทธเจ้าไม่ทรงสอน วิธีแก้กรรม

ใครว่า พระพุทธเจ้าไม่ทรงสอน วิธีแก้กรรม พระพุทธเจ้าทรงเป็นกรรมวาที ตรัสสอนเรื่องกรรมอยู่บ่อยครั้ง กรรมเกิดจากการกระทำของสัตว์โลก มีความตั้งใจ (เจตนา) ดี กรรมนั้นเป็นกรรมดี (กุศลกรรม) หากมีความตั้งใจที่ไม่ดี กรรมนั้นย่อมเป็นกรรมชั่ว (อกุศลกรรม) กรรมเป็นเครื่องนำพาสัตว์ให้ไปสู่อีกภพภูมิ การเกิดก็มีผลจากกรรมกำหนด หากชีวิตอับจนเพราะผลแห่งกรรมชั่ว พอจะมีวิธีช่วยคลายหรือแก้กรรมได้หรือไม่ พระพุทธเจ้าทรงมีพระเมตตาต่อสัตว์โลกทั้งหลาย พระองค์ทรงได้ประทาน วิธีแก้กรรม ไว้เช่นกัน   เข้าใจความหมายของ กรรม เสียก่อน กรรม ในพระพุทธศาสนามีความหมายว่า “การกระทำ” เป็นคำกลาง ๆ ไม่เอนเอียงไปทางดี หรือทางร้าย นอกจากจะมีเจตนามาเกี่ยวข้อง เจตนา หมายถึง “ความตั้งใจ” ตั้งใจทำดี การกระทำนั้นก็จะเป็นกุศลกรรม (กรรมดี หรือการกระทำที่ดี) ตั้งใจทำชั่ว การกระทำนั้นเป็นอกุศลกรรม (กรรมชั่ว หรือกระทำที่ไม่ดี)    คนไทยกลัว กรรมเก่า ทั้งที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนให้เชื่อมั่นใน กรรมใหม่ ความเชื่อเรื่องกรรมในสังคมไทย เป็นอิทธิพลจากความเชื่อเรื่องกรรมเก่า ซึ่งมีปรากฏในพระไตรปิฎกและคัมภีร์เรื่องต่าง ๆ ของพระพุทธศาสนาก็จริง […]

แค่คิดดี เจตนาดี พอหรือไม่

แค่คิดดี เจตนา ดี พอหรือไม่ 0 หลายคนคงเคยได้ยินคําว่า “ขอให้เราคิดดี มี เจตนา ดีก็พอแล้ว” คําถามที่น่าสนใจคือ ตกลงแล้วแนวคิดดังกล่าวถูกต้องจริงหรือไม่ 0 ก่อนจะตอบคําถามดังกล่าวในมุมของพระพุทธศาสนา ผมขอเล่าเรื่องที่อาจทําให้เห็นภาพว่าคําตอบจะออกไปในแนวทางไหน วันก่อนผมไปเล่นบาสเกตบอล แล้วได้เห็นพ่อลูกคู่หนึ่งมาเล่นด้วยกัน พ่อพยายามสอนลูกว่าให้ทําท่าแบบนั้น ให้เคลื่อนไหวแบบนี้ ให้ทํามือแบบนี้จะได้ชู้ตลูกบาสลงห่วงทั้ง ๆ ที่ผู้เป็นพ่อก็ชู้ตไม่ตรงบ้าง ไม่ถึงบ้าง เลยบ้าง จะเห็นว่าพ่อนั้นคิดดี มีเจตนาดีต่อลูก แต่เจ้าตัวไม่มีความรู้ความสามารถที่ถูกต้องก็คงเป็นเรื่องยากที่ลูกจะทําให้ดีได้ 0 ตัวอย่างถัดมาเป็นเรื่องราวสมมุติว่า หากคนงานคนหนึ่งเป็นคนขยันขันแข็ง อยากช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานและบริษัท เขาพยายามช่วยงานด้วยการใช้งานเครื่องจักรที่เขาไม่รู้วิธีใช้งานที่ถูกต้อง เราคงจินตนาการได้ไม่ยากว่า ความตั้งใจดีเจตนาดีของเขา ผลลัพธ์จะออกมาเป็นอย่างไร 0 0 ตัวอย่างหนึ่งเป็นเรื่องสมมุติเช่นกัน ลูกคนหนึ่งมีแม่เป็นเบาหวาน ลูกคนนี้รักและหวังดีกับแม่มาก แต่ทั้งคู่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องโรคเบาหวานเลย ลูกคนนี้จึงแสดงความกตัญญูด้วยการซื้อของกินที่แม่ชอบให้เป็นประจํา เช่น ขนมหวาน ทุเรียน ลูกมีความสุขที่ได้ให้ แม่ก็มีความสุขที่ได้กิน จะเห็นว่าลูกคนนี้ก็มีเจตนาดี คิดดีกับแม่ แต่เนื่องจากเจ้าตัวไม่มีความรู้ที่ถูกต้อง เจตนาที่ดีดังกล่าวกลับนําผลลัพธ์ที่ร้ายมาสู่แม่ลูกคู่นี้ 0 0 ตัวอย่างที่ผมยกขึ้นมา เราคงพอได้แนวทางแล้วว่าบางครั้ง […]

keyboard_arrow_up