ปัญหาธรรมประจำวันนี้ : การกรวดน้ำ โดยไม่เอ่ยชื่อคนรับ บุญจะถึงหรือไม่

การกรวดน้ำ อุทิศส่วนกุศล หากไม่ได้เอ่ยชื่อผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว เนื่องจากจำไม่ได้ แต่ใช้สรรพนาม เช่น ลุง ป้า หรือผู้มีพระคุณ ท่านเหล่านี้จะได้รับบุญหรือไม่

keyboard_arrow_up