ตามรอยสายโลหิต : จากพุทธทำนายสู่คำพยากรณ์การเสียกรุงครั้งที่ 2

ตามรอย สายโลหิต : จากพุทธทำนายสู่คำพยากรณ์การเสียครั้งที่ 2 เชื่อว่าไม่มีใครที่ไม่รู้จักบทประพันธ์ชื่อก้องของโสภาค สุวรรณ ” สายโลหิต ” นวนิยายอิงประวัติศาสตร์สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ทรงคุณค่าเรื่องนี้ ถูกนำมาสร้างใหม่ถึง 4 ครั้ง แต่เวอร์ชั่นที่ทำให้ผู้ชมจดจำได้มากที่สุดคือเวอร์ชั่นที่ 2 นำแสดงโดย กบ – สุวนันท์ คงยิ่ง กับ หนุ่ม – ศรราม เทพพิทักษ์ ซึ่งฉายทางช่อง 7 เมื่อ พ.ศ. 2538     ล่าสุดสายโลหิตเวอร์ชั่นที่ 4 กำลังออนแอร์ทางช่อง 7  นำแสดงโดย นาว – ทิสานาฏ ศรศึก กับ พอร์ช – ศรัณย์ ศิริลักษณ์ กรุงศรีอยุธยาในสมัยราชวงศ์บ้านราชพลูหลวงกำลังหวนกลับมาให้คนไทยได้ยลถึงความรุ่งเรืองอีกครั้ง และให้ตระหนักถึงจุดจบของกรุงศรีอยุธยาที่มีสาเหตุมาจากศึกภายในและภายนอก สิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับละครอิงประวัติศาสตร์ที่ตรึงใจคนไทยทั้งประเทศเรื่องนี้คือ “เพลงยาวพยากรณ์กรุงศรีอยุธยา” วรรณคดีพยากรณ์การเสียกรุงครั้งที่ 2   […]

เมื่อขุนหลวงนารายณ์ทรงมีความสงสัยเรื่อง กฎแห่งกรรม

เมื่อขุนหลวงนารายณ์ทรงมีความสงสัยเรื่อง กฎแห่งกรรม   นอกจากทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงสนพระทัยในฝ่ายอาณาจักรแล้ว ยังสนพระทัยในฝ่ายศาสนจักรด้วย มีหลักฐานปรากฏเป็นเอกสารว่า ขุนหลวงนารายณ์ทรงสนพระทัยในคำสอนของพระพุทธศาสนา และมีพระประสงค์ทราบความกระจ่างในหลักธรรมนั้น ๆ เช่น ทรงมีความสงสัยเรื่อง กฎแห่งกรรม พระองค์ทรงตั้งพระราชปุจฉา (คำถาม) ต่อพระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่หลายกระทู้ ดังปรากฏในเอกสารประวัติศาสตร์เรื่อง “ประชุมพระราชปุจฉา” (เป็นเอกสารที่รวบรวม พระราชปุจฉาของพระมหากษัตริย์ ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์) แต่มีพระราชปุจฉาประการหนึ่ง ที่สามารถสร้างความกระจ่าง ในความเชื่อเรื่อง กฎแห่งกรรม ของชาวพุทธได้ ประชุมพระราชปุจฉา ถือได้ว่าเป็นวรรณกรรมพุทธศาสนาที่ทรงคุณค่า แสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถทางพระพุทธศาสนาของพระมหากษัตริย์ไทย     สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงตั้งพระราชปุจฉาถึงสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์กับพระธรรมไตรโลกว่า “ มีชายคนหนึ่งเข้าไปในป่า แล้วต้องเจอภัยจากช้างและเสือ ชายผู้นั้นปลงว่า ถ้าหากมีกรรมต่อช้างและเสือก็จะต้องถูกช้างและเสือทำร้าย แต่ถ้าหากไม่มีกรรมกับช้างและเสือ สัตว์นั้นก็จะไม่ทำร้าย พอชายผู้นั้นเข้าไปปะทะกับช้างและเสือ จึงถูกช้างและเสือทำร้ายจนตาย หากเป็นเช่นนี้แสดงว่าชายผู้นี้มีกรรมหรือไม่มีกรรมกับช้างและเสือกันแน่ ”   สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์จึงวิสัชนา (ตอบ) ว่า “ หากจะตอบเรื่องกรรมนั้น ไม่สามารถพิจารณาได้จากชาติปัจจุบัน มันต้องพิจารณาเรื่องกรรมที่ทำมาแต่อดีตชาติ ดังตัวอย่างที่ว่า ชายใดอย่ากล้าหาญ อย่าขี้ขลาด และอย่าประมาทเกินไป ต้องมีสติคอยระวัง […]

keyboard_arrow_up