Dhamma Daily : เราสามารถชดใช้ กรรมเวร ที่มีติดตัวมาในชาตินี้ได้หมดสิ้นโดยเร็วหรือไม่

ถาม  :  กรรมเวร ที่มีติดตัวมาในชาตินี้   จะสามารถชดใช้ให้หมดสิ้นในชาติหนึ่งหรือไม่?    ถ้าไม่สร้างกรรมเวรใหม่    และมีวิธีใดจะชดใช้ให้หมดสิ้นไปโดยเร็วในชาติหนึ่งๆ พระอาจารย์เปลี่ยน    ปัญญาปทีโป ได้ไขปัญหาธรรมดังนี้ ตอบ  :  โอ้ ญาติโยม    เรื่องกรรมเรื่องเวรเนี่ย    ปัญหานี้อาตมาไม่อยากให้คิดจะดีกว่า    อยากให้มุ่งสร้างความดีเลยปฏิบัติดีไปเลย กรรมเวรที่สร้างมาทุกภพทุกชาตินี้     มีมากมายก่ายกองอย่าไปคิดถึงมัน    ครูบาอาจารย์ทุกองค์เนี่ย    อาตมาถามท่าน    ถ้าเราว่าจะใช้ให้มันหมดเนี่ย    มันเล่นงานเราทีเดียวเลยนะโยม    เล่นงานให้เจ็บป่วยเลย    มันรุมใส่เลย    เหมือนเราปฏิบัติเร่งเดินจงกรม เร่งนั่งภาวนา    เร่งปฏิบัติ    ขันธ์มารในร่างกาย    ก็มีการเจ็บป่วยเป็นหวัดเป็นไอเป็นไข้รบกวน    มันไม่อยากให้เราพ้นทุกข์    นี่ก็อย่างหนึ่งมันเป็นมาร    ทีนี้ถ้าเรานึกว่ากรรมเวรทั้งหลาย    ทุกชาติที่ทำมาขอจะใช้ ให้มันหมดชาตินี้    มันรุมจนโยมลุกไม่ได้แน่    อย่าไปคิดเลยเรื่องอย่างนี้    รีบพากันทำความดีไปเลย    กรรมที่ไม่ดีที่มันจองเวรจองผลาญกัน    ที่มันผูกเวรผูกพยาบาท    หยุดเลยหยุดเลย พระพุทธเจ้าจึงสอน    เวรย่อมไม่ระงับด้วยการผูกเวรเอาไว้ ก็เหมือนเราไปผิดกันโกรธกันเนี่ย    แล้วก็ไปเข้าหากันเลยคุยกันให้เลิกไม่มีเวรต่อกันไปเลยดีกว่า    หรือใครเป็นเวรเป็นกรรมกับพ่อกับแม่ทำไม่ดีกับพ่อกับแม่    ก็รีบเข้าไปหาเลยยอมรับผิด    ลูกทำผิดลูกไม่ดี    ให้อโหสิกรรมกันตั้งแต่มีชีวิตอยู่ดีที่สุด     กับเพื่อนกับฝูงเหมือนกันถ้าเราทำผิดอะไรรีบเข้าไปแก้ไขเลย   ให้มันสิ้นในชาตินี้อย่าให้มันผูกต่อไปข้างหน้า    มันก็หมดเวรหมดกรรมไป   ทีนี้กรรมเวรแต่ชาติอดีต    เราทำบุญทำกุศลทำความดีอะไร    รักษาศีล ภาวนา    […]

keyboard_arrow_up