ไขข้อข้องใจเรื่อง “กรรมเก่า” ธรรมะโดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต)

ท่าทีที่ถูกต้องต่อ กรรมเก่า สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้กล่าวถึงเรื่อง “กรรมเก่า” ในการอบรมพระธรรมทูตที่วัดจักรวรรดิราชาวาส มีความตอนหนึ่งดังนี้ “มีปัญหาที่ท่านถามมาหลายข้อด้วยกัน ปัญหาหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องปุพเพกตวาท เป็นเรื่องที่ถามในหลักนี้ จึงน่าจะตอบ ท่านถามว่า ทารกที่คลอดมาบางครั้งมีโรคที่หาสาเหตุไม่ได้ หรือถือกำเนิดในครอบครัวที่ลำบากขาดแคลน ถ้าไม่อธิบายในแนวปุพเพกตวาทแล้ว เราควรอธิบายอย่างไรให้เข้าใจง่าย ในการตอบปัญหานี้ต้องพูดให้เข้าใจกันก่อนว่า การปฏิเสธปุพเพกตวาทไม่ได้หมายความว่าเราถือว่ากรรมเก่าไม่มีผล ลัทธิปุพเพกตวาทถือว่าเป็นอะไร ๆ ก็เพราะกรรมเก่าทั้งสิ้น เอาตัวกรรมเก่าเป็นเกณฑ์ตัดสินโดยสิ้นเชิง ฉะนั้นจะทำอะไรในปัจจุบันก็ไม่มีความหมาย เพราะแล้วแต่กรรมเก่า ต่อไปจะเป็นอย่างไรก็ต้องแล้วกรรมเก่าจะให้เป็นไป ทำไปก็ไม่มีประโยชน์ นี้คือลัทธิกรรมเก่า แต่ในทางพระพุทธศาสนา กรรมเก่านั้นท่านก็ถือว่าเป็นกรรมอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วมีผลมาถึงปัจจุบัน แต่ชาวพุทธไม่จบตันอับจนอยู่แค่กรรมเก่า ทีนี้มาถึงเรื่องที่เด็กคลอดออกมามีโรคที่หาสาเหตุไม่ได้ หรือเกิดในครอบครัวที่ลำบากขาดแคลน นี้เราสามารถอธิบายด้วยเรื่องกรรมเก่าตามหลักกรรมนิยามได้ด้วย และอธิบายตามหลักนิยามอื่น ๆ ด้วย เช่น ในด้านพีชนิยามว่า ในส่วนกรรมพันธุ์พ่อแม่เป็นอย่างไร เพราะกรรมพันธุ์เป็นตัวกำหนดได้ด้วย ถ้าพ่อแม่มีความบกพร่องในเรื่องบางอย่าง เช่น เป็นโรคเบาหวาน ลูกก็มีทางเป็นได้เหมือนกัน นี้พีชนิยาม ส่วนกรรมนิยามก็อาจจะอธิบายในแง่ความเหมาะสมสอดคล้องกันของคนที่จะมาเกิดกับคนที่จะเป็นพ่อแม่ ทำให้มาเกิดเป็นลูกของคนนี้ และมีความบกพร่องตรงนี้ โดยมีพีชนิยามเข้ามาประกอบช่วยกำหนด สำหรับกรณีที่มาเกิดในครอบครัวที่ลำบากขาดแคลน ถ้าเราจะยกให้เป็นเรื่องกรรมเก่าก็ตัดตอนไป ในเมื่อเขาเกิดมาแล้วในครอบครัวอย่างนี้ เราก็ตามไม่เห็น […]

3 ลัทธิ ที่ชาวพุทธพึงทราบว่า “ไม่ใช่พระพุทธศาสนา” – ว.วชิรเมธี

ลัทธิ ทั้งสามต่อไปนี้ เป็นลัทธิที่ชาวพุทธนิยมนำไปปะปนเข้ากับพุทธศาสนา จนแยกแยะไม่ออก ได้แก่ ลัทธิกรรมเก่า ลัทธิพระเจ้าบันดาล ลัทธิบังเอิญ

ข้อสงสัย…ว่าด้วย เรื่องของกรรม

ข้อสงสัย…ว่าด้วย เรื่องของกรรม ” เรื่องของกรรม “ การปฏิบัติธรรมจะช่วยล้างกรรมเก่าได้มากน้อยขนาดไหน การปฏิบัติธรรมไม่สามารถช่วยล้างกรรมเก่าได้ เพราะกรรมเก่าเมื่อทำแล้วยกเลิกไม่ได้ล้างไม่ได้แก้ก็ไม่ได้ กรรมนั้นไม่ว่าจะทำที่ไหนก็แล้วแต่ เมื่อถึงคราวส่งผลมันก็จะตามไปส่งผลได้แต่เราสามารถหนีกรรมนั้นไม่ให้ตามเราทันได้ ซึ่งมีวิธีเดียวคือการเจริญวิปัสสนาหากสามารถเจริญวิปัสสนาจนบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ กรรมที่จะตามมาทันในชาตินี้เท่านั้นที่จะส่งผลต่อเราส่วนกรรมในภพต่อไป ภพที่สองภพ ที่สามข้างหน้า จะไม่ส่งผลอีกแล้วเพราะว่ากรรมเหล่านั้นกลายเป็นโมฆะเป็นอโหสิกรรม ไม่มีตัวบุคคลมารองรับกรรมนั่นแหละถึงจะหนีกรรมได้อย่างแท้จริง คนเราสามารถแก้กรรมได้หรือไม่ เรื่องนี้อธิบายลำบากเพราะเป็นสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้ แต่หากมองกลับไปในช่วงพุทธกาลแม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็ยังแก้กรรมให้พระองค์ไม่ได้ แก้กรรมไม่ได้อย่างไร ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะเสด็จดับขันธปรินิพพาน ระหว่างทางขณะเสด็จไปเมืองกุสินารา พระองค์ได้พบแม่น้ำเล็กๆสายหนึ่ง ขณะนั้นพระองค์กำลังประชวรด้วยโรคปักขันทิกาพาธ(โรคท้องร่วง) อย่างหนักทรงกระหายน้ำ จึงตรัสกับพระอานนท์ว่า “อานนท์ เรากระหายน้ำช่วยไปตักน้ำมาให้ตถาคตดื่มระงับความกระหายให้สงบเถิด” พระอานนท์กราบทูลว่า “แม่น้ำตื้นเขินอีกทั้งเกวียนของพ่อค้าประมาณ500เล่ม ข้ามแม่น้ำผ่านไปเมื่อสักครู่นี้เท้าโคและล้อเกวียนบดย่ำทำให้น้ำในแม่น้ำขุ่นอย่าเพิ่งเสวยเลยพระเจ้าค่ะ” พระองค์ตรัสปฏิเสธคำทูลทัดทานของพระอานนท์ถึง 3 ครั้ง พระอานนท์จึงไปตักน้ำ ปรากฏว่าพอไปถึงเกิดสิ่งมหัศจรรย์ขึ้น น้ำที่ธารนั้นกลับใสบริสุทธิ์พุทธานุภาพนี่มหัศจรรย์เหลือเกินจากนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่า “สาเหตุที่เราให้เธอไปตักน้ำแล้วเกือบไม่ได้ผล ก็เพราะวิบากกรรมของเราตามมาเราเคยเกิดเป็นเด็กเลี้ยงโค วันหนึ่งต้อนโคไปเลี้ยงแล้วโคจะลงไปกินน้ำ ด้วยความที่เห็นว่าน้ำมันขุ่นเด็กเลี้ยงโคจึงไม่ยอมให้โคกินน้ำ ด้วยเหตุนี้วิบากกรรมจึงตามมาจนทัน”    เรื่องดังกล่าวได้บ่งบอกว่าแม้พระพุทธเจ้าเองก็ยังทรงแก้กรรมให้พระองค์เองไม่ได้ เราควรจะเชื่อใครก็อยากให้ลองพิจารณาด้วยตัวเองดู   เรื่องโดย : พระอาจารย์มานพ อุปสโม จากคอลัมน์ Dhamma Talk นิตยสาร Secret ภาพ : www.pexels.com […]

ปัญหาธรรมประจำวันนี้: ชาตินี้เกิดมาจนเพราะ กรรมเก่า ใช่หรือไม่

เรามี กรรมเก่า ติดตัวทุกคน กรรมดีบ้าง กรรมชั่วบ้าง แต่มันไม่ใช่เรื่องดีที่เราไปนั่งโทษกรรมเก่า เราเป็นคน เราสร้างกรรมใหม่ดีๆ ขึ้นเองได้

keyboard_arrow_up