หมดเวลาสูตรอาหารสำเร็จรูป! โภชนาการที่สมดุลคือหนทางสู่สุขภาพกายและใจที่ดี

เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น ชี้ความสำคัญของโภชนาการที่สมดุล

เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นและชีวิตที่มีความสุขมากขึ้น

ผลการสำรวจชี้ 4 ใน 10 คนของผู้บริโภคในประเทศไทยสนใจที่จะได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อวางแผนโภชนาการส่วนบุคคลที่สามารถช่วยให้พวกเขานำมาใช้เพื่อสร้างพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตารางอาหารและแผนการออกกำลังกายสำเร็จรูปที่แชร์กันทั่วไปอาจไม่ใช่คำตอบที่ดีที่สุดสำหรับทุกคนที่ต้องการบรรลุเป้าหมายด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี เนื่องจากแต่ละคนมีปัจจัยด้านร่างกาย สุขภาพและความต้องการด้านสุขภาพที่แตกต่างกันไป จึงไม่มีแผนโภชนาการรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งที่เหมาะสมกับทุกคน เพราะว่าประสิทธิภาพของแผนการดูแลสุขภาพแต่ละแบบนั้นขึ้นอยู่กับลักษณะและปัจจัยของแต่ละบุคคล เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น บริษัททางด้านโภชนาการระดับโลก แนะนำแนวทางการรับประทานอาหารอย่างสมดุลเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นของโภชนาการส่วนบุคคล

ดร.โรซิโอ เมดินา รองประธานของคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านโภชนาการของเฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น ซึ่งเดินทางมากรุงเทพฯ เพื่อร่วมงาน Herbalife Nutrition Asia Pacific Extravaganza กล่าวว่า ทุกคนมีข้อกำหนดด้านโภชนาการที่เฉพาะเจาะจงเพื่อให้ร่างกายของพวกเขาทำงานได้ดีที่สุด และรักษาร่างกายให้อยู่ในสภาวะที่เหมาะสม ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องคำนึงถึงข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ระดับกิจกรรม อัตราการเปลี่ยนแปลงระดับกลูโคสในหลอดเลือดหลังการบริโภคอาหาร และเป้าหมายด้านโภชนาการส่วนบุคคล (เช่น การลดน้ำหนัก การรักษาสมดุลน้ำหนัก หรือเพิ่มน้ำหนัก) นอกจากนี้ แต่ละบุคคลยังมีความชอบด้านอาหารและการออกกำลังกายที่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงควรรวมอาหารและกิจกรรมการออกกำลังกายที่ชื่นชอบเอาไว้ในแผนการด้านสุขภาพด้วย เพื่อจูงใจให้สามารถดำเนินการตามแผนสุขภาพได้อย่างมีความสุขตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติ

 

นอกจากนี้ ดร.โรซิโอ กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันความต้องการด้านโภชนาการเฉพาะบุคคลเพิ่มมากขึ้น ซึ่งหมายถึงการออกแบบแผนโภชนาการให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล โดยยึดตามตามข้อมูลสุขภาพ เช่น อาหารที่รับประทานอยู่เป็นประจำและลักษณะทางกายภาพ ตลอดจนปัจจัยทางพันธุกรรม ผลจากแบบสอบถาม Asia Pacific Balanced Nutrition ซึ่งดำเนินการในปีพ.ศ. 2560 โดยมีผู้ทำแบบสอบถามจำนวน 6,000 ราย รวมถึงผู้บริโภคในประเทศไทยจำนวน 500 รายพบว่า ราว 4 ใน 10 คน (ร้อยละ 37) ของผู้ตอบแบบสอบถามต้องการคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับแผนการโภชนาการส่วนบุคคลที่สามารถช่วยดูแลพฤติกรรมในเรื่องของโภชนาการที่ดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าประชาชนสนใจเรื่องโภชนาการส่วนบุคคลมากขึ้น เล็งเห็นความสำคัญของการเข้าถึงโภชนาการส่วนบุคคลได้อย่างง่ายดาย พร้อมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีมากขึ้น

ดร. โรซิโอ เชื่อมั่นว่า การเริ่มต้นพฤติกรรมทางโภชนาการที่ดีเป็นเรื่องสำคัญสำหรับผู้บริโภคในประเทศไทย เพื่อก้าวสู่เส้นทางที่ถูกต้องในการดำเนินชีวิตอย่างมีสุขภาพดีและชีวิตที่เติมเต็มมากขึ้น จากผลการสำรวจ ยังพบอีกว่า การสร้างพฤติกรรมทางโภชนาการเชิงบวกยังคงเป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับผู้บริโภคส่วนใหญ่ในประเทศไทย ด้วยปัจจัยต่างๆ โดยเฉพาะ ไม่มีเวลา (ร้อยละ 44) และความไม่สะดวกสบาย (ร้อยละ 41) ซึ่งเป็นความท้าทายอันดับต้นๆ ความท้าทายเหล่านี้เป็นผลมาจากไลฟ์สไตล์สมัยใหม่ที่เร่งเรีบ จนไม่มีเวลาออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และการทดแทนอาหารที่ดีต่อสุขภาพด้วยอาหารที่หารับประทานได้สะดวกและง่ายดายกว่าแต่คุณค่าทางสารอาหารอาหารต่ำ

 

เพื่อช่วยให้ผู้บริโภคชาวไทยเอาชนะความท้าทายเหล่านี้ ดร. โรซิโอ แนะนำการนำหลักปรัชญาโภชนาการที่สมดุลของเฮอร์บาไลฟ์มาใช้ โดยแบ่งสัดส่วนแคลอรี่ที่บริโภคเข้าไปในแต่ละวันเป็นแคลอรี่จากคาร์โบไฮเดรตร้อยละ 40 โปรตีนร้อยละ 30 และไขมันร้อยละ 30 ร่วมกับการได้รับสารอาหารรอง คือวิตามินและเกลือแร่ เส้นใยอาหาร และน้ำเพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่จำเป็นในการรองรับกระบวนการหลักต่างๆ ของร่างกาย นอกจากนี้ การนำแผนโภชนาการที่สมดุลมาปรับใช้ยังช่วยให้ผู้บริโภคชาวไทยสามารถบรรลุและรักษาน้ำหนักตัวให้เหมาะสม ช่วยให้สุขภาพผิวดีขึ้น ข้อต่อ สมอง ระบบย่อยอาหาร และป้องกันโรคไม่ติดต่อ (NCDs) ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตของประชากรไทยได้อีกด้วย

 

ดร.โรซิโอ ได้แนะนำแนวทางการปฏิบัติตัวสำหรับผู้บริโภคในประเทศไทย เพื่อจะได้นำแนวทางโภชนาการที่สมดุลมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้เอง ดังนี้

  1. เข้าใจความต้องการทางโภชนาการของร่างกาย: ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเป้าหมายด้านสุขภาพของแต่ละคน เช่น ต้องการจะเพิ่ม ลด หรือคงน้ำหนัก ซึ่งมีผลต่อปริมาณแคลอรี่ที่ร่างกายต้องการ โดยสิ่งสำคัญคือเราจำเป็นต้องเข้าใจปริมาณแคลอรี่ที่ร่างกายต้องการและปรับเปลี่ยนตามความจำเป็น เช่น หากต้องการลดน้ำหนักต้องรับประทานอาหารให้มีแคลอรี่น้อยกว่าปริมาณที่ร่างกายใช้ในแต่ละวัน หากต้องการรักษาน้ำหนักต้องได้รับแคลอรี่เท่ากับปริมาณที่ใช้ และรับแคลอรี่มากกว่าที่ร่างกายต้องการใช้หากต้องการเพิ่มน้ำหนัก แต่อย่างไรก็ดี สัดส่วนแคลอรี่ที่ได้รับจากอาหารควรมาจากคาร์โบไฮเดรตร้อยละ 40 โปรตีนร้อยละ 30 และไขมันร้อยละ 30 เพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับสารอาหารในสัดส่วนที่เหมาะสมเพื่อให้ร่างกายทำงานได้อย่างดีที่สุด

 

  1. เตรียมอาหารมื้อง่ายๆ: เพื่อป้องกันการรับประทานอาหารจานด่วน อาหารที่ปรุงแต่งมากเกินไป อาหารสำเร็จรูป คุณสามารถจัดเตรียมอาหารเพื่อสุขภาพและเปี่ยมด้วยโภชนาการได้เอง โดยการทำเช่นนี้ จะทำให้คุณรู้ส่วนผสมที่แน่นอนที่ใส่ลงในอาหารและช่วยให้คุณรู้ปริมาณแคลอรี่ รวมถึงปริมาณสารอาหารได้ง่ายขึ้น

 

  1. ทดแทนมื้อหรือสองมื้อด้วยอาหารเสริม: บริโภคโปรตีนเชคที่มีโปรตีนสูงแต่แคลลอรี่ต่ำหนึ่งหรือสองมื้อต่อวันด้วยเพื่อทดแทนสารอาหาร ทั้งนี้การทดแทนมื้ออาหารด้วยโปรตีนเชค ช่วยให้การปฏิบัติตามแนวทางโภชนาการที่สมดุลทำได้ง่ายขึ้น เฮอร์บาไลฟ์ฟอร์มูล่า วัน นิวทริชั่นนัล เชค มิกซ์ หนึ่งหน่วยบริโภคมีสารอาหารครบถ้วน ทั้งวิตามิน เกลือแร่ และสารอาหารที่จำเป็นถึง 21 ชนิด รวมถึงโปรตีน 9 กรัม และเส้นใยอาหาร ช่วยทดแทนการบริโภคอาหารที่ให้แคลอรี่แต่ไม่ดีต่อสุขภาพด้วยสารอาหารที่จำเป็นต่อการทำงานของร่างกายอย่างเต็มประสิทธิภาพ

 

  1. ตื่นตัวอยู่เสมอ: มองหาโอกาสที่จะได้เคลื่อนไหวหรือออกกำลังกายในชีวิตประจำวัน เพื่อให้กล้ามเนื้อได้รับการใช้งาน เช่น หากคุณเป็นคนที่ทำงานอยู่ที่โต๊ะตลอดเวลา คุณสามารถบริหารร่างกายด้วยการทำท่าสควอท 15 ครั้ง ทุกครั้งที่คุณลุกไปเข้าห้องน้ำ เพื่อให้ระบบไหลเวียนโลหิตและหัวใจทำงานได้ดีที่สุดควรออกกำลังกายอย่างน้อย 30 นาทีอย่างน้อย 3 ครั้งต่อสัปดาห์ ถ้าคุณไม่ใช่คนที่ชอบการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬา สามารถเปลี่ยนเป็นการเต้นรำ หรือเดินบนลู่วิ่งระหว่างรับชมโทรทัศน์ก็ได้เช่นกัน

 

 

 

###

เกี่ยวกับ เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น

เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น เป็นบริษัทโภชนาการระดับโลกที่มีความมุ่งหมายในการทำให้ผู้คนทั่วโลกมีสุขภาพที่ดีขึ้นและมีความสุขมากขึ้น บริษัทก่อตั้งขึ้นด้วยพันธกิจด้านโภชนาการ เพื่อช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนด้วยโภชนาการและแผนการจัดการโภชนาการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523 บริษัทร่วมกับผู้จำหน่ายอิสระเฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น มีพันธะสัญญาในการนำเสนอทางเลือกให้แก่ผู้บริโภค เพื่อต่อสู้กับปัญหาที่ผู้คนทั่วโลกกำลังเผชิญ ได้แก่ ภาวะการได้รับสารอาหารที่ไม่ครบถ้วน สภาวะน้ำหนักเกิน การเพิ่มขึ้นของกลุ่มประชากรผู้สูงวัย ค่าใช้จ่ายการดูแลรักษาสุขภาพของภาครัฐที่พุ่งสูงขึ้น และการเติบโตของธุรกิจผู้ประกอบการในทุกช่วงวัย ด้วยการส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่ผ่านการรับรองทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งส่วนใหญ่ผลิตในโรงงานของเฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น พร้อมคำแนะนำเฉพาะบุคคลจากผู้จำหน่ายอิสระ รวมถึงแนวทางในการสนับสนุนชุมชน ที่เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้บริโภคได้ใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดีและมีวิถีชีวิตที่กระฉับกระเฉงยิ่งขึ้น

ผลิตภัณฑ์ของเฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น ครอบคลุมตั้งแต่ผลิตภัณฑ์โภชนาการเฉพาะ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อการจัดการน้ำหนัก ผลิตภัณฑ์เพื่อเสริมสร้างพลังงานและเพื่อการกีฬา ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณและเส้นผม ซึ่งจัดจำหน่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคส่วนตัวของผู้จำหน่ายอิสระของเฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น และผ่านผู้จำหน่ายอิสระไปยังผู้บริโภคในกว่า 90 ประเทศทั่วโลก สำหรับกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัทได้ให้การสนับสนุน เฮอร์บาไลฟ์ แฟมิลี่ ฟาวเดชั่น (Herbalife Family Foundation : HFF) และโครงการคาซ่า เฮอร์บาไลฟ์ เพื่อนำพาโภชนาการที่ดีไปสู่เด็ก ๆ ที่ขาดแคลน อีกทั้งยังให้การสนับสนุนนักกีฬา สโมสรกีฬา รวมถึงการจัดการแข่งขันระดับโลกรวมกว่า 190 ราย อาทิ คริสเตียโน โรนัลโด ทีมฟุตบอลแอลเอ กาแลคซี่ และทีมกีฬาระดับโอลิมปิคประเภทต่างๆ

ปัจจุบัน เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น มีพนักงานทั่วโลกกว่า 8,000 คน และหุ้นของเฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ของนิวยอร์ค (NYSE:HLF) โดยมียอดขายสุทธิ 4,400 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา

รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถคลิกดูได้ที่เว็บไซต์ Herbalife.co.th หรือ IAmHerbalife.com

keyboard_arrow_up