ของขวัญจากสหรัฐอเมริกา

เรียนรู้ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ ไทย – อเมริกา ผ่านกิจกรรมเสวนา “ของขวัญจากสหรัฐอเมริกา”

ของขวัญจากสหรัฐอเมริกา
ของขวัญจากสหรัฐอเมริกา

พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ จัดกิจกรรมเสวนา “ ของขวัญจากสหรัฐอเมริกา ”

พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จัดกิจกรรมเสวนา “ ของขวัญจากสหรัฐอเมริกา ” โดยได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญ จากสองพิพิธภัณฑ์ต้นสังกัดของวัตถุที่นำมาจัดแสดงในนิทรรศการ “ของขวัญแห่งมิตรภาพ: ราชอาณาจักรไทย และสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2361 – 2561” มาเป็นวิทยากร

ของขวัญจากสหรัฐอเมริกา

บอกเล่าเรื่องราวเกร็ดประวัติความเป็นมาของของขวัญจากอเมริกาที่จัดแสดงในนิทรรศการ “ของขวัญแห่งมิตรภาพ: ราชอาณาจักรไทย และสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2361 – 2561” ซึ่งจัดแสดง ณ พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคมจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน ศกนี้

 

พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จัดกิจกรรมเสวนา “ ของขวัญจากสหรัฐอเมริกา ” โดยได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญ จากสองพิพิธภัณฑ์ต้นสังกัดของวัตถุที่นำมาจัดแสดงในนิทรรศการ “ของขวัญแห่งมิตรภาพ: ราชอาณาจักรไทย และสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2361 – 2561” มาเป็นวิทยากร ได้แก่ ศุภวรรณ นงนุช ภัณฑารักษ์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร แพรวชมพู ชุณหอุไร และ คุณศิริเพ็ญ วรปัสสุ ภัณฑารักษ์ และพนักงานจดหมายเหตุ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว     

 

วันเสาร์ที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมมหาราชวัง

 

ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนคนละ 100  บาท รับจำนวนจำกัด 60 คน

 

ติดต่อสอบถามและสำรองที่นั่งได้ทางโทร 0-2225-9420, 0-2225-9430 ต่อ 0 หรือ 245 ได้ทุกวัน
ตั้งแต่เวลา 9.00-17.00 น.
หรือข้อความทางเฟซบุ๊ก www.facebook.com/qsmtthailand

 

บทความที่น่าสนใจ

นิทรรศการ “ ของขวัญแห่งมิตรภาพ ” 200 ปี แห่งความสัมพันธ์ ไทย – สหรัฐอเมริกา

“ใหม่เอี่ยม” พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัย แห่งเมืองเชียงใหม่

พิพิธภัณฑ์การเกษตร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวง ที่ ๑ (ฝาง) จากมหันตภัย สู่ “ป่าในใจคน”

เกียรติภูมิแห่งผ้าไทย @ พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

ความงามจากตาใน ที่ “พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมดอกไม้”

 

keyboard_arrow_up