SACICT เปิดตัวหนังสือ เทรนด์งานหัตถศิลป์

เทรนด์งานหัตถศิลป์
เทรนด์งานหัตถศิลป์

SACICT เปิดตัวหนังสือ เทรนด์งานหัตถศิลป์ แนวโน้มหัตถกรรมร่วมสมัย พัฒนาต่อยอดทิศทางงานหัตถกรรมอย่างไร้ขอบเขต

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT จัดทำเทรนด์หัตถกรรมร่วมสมัย เพื่อเป็นทิศทางแก่ผู้ทำงานศิลปะ โดยได้ศึกษาแนวโน้มการออกแบบ เทรนด์งานหัตถศิลป์ ในระดับนานาชาติ เชื่อมโยงการพัฒนาและศักยภาพของงานหัตถกรรมไทย สู่แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทย จนกลายเป็นหนังสือ SACICT Craft Trend 2018

สำหรับปี 2560 ได้มีการวิเคราะห์สร้างสรรค์เทรนด์สำหรับงานหัตถศิลป์ยุคใหม่ขึ้น เพื่อส่งเสริมและให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่แวดวงงานหัตถกรรมไทย โดยได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรวบรวมข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญหลากหลายวงการ ซึ่งอ้างอิงมาจากพฤติกรรมของผู้บริโภค ผู้ออกแบบ ผู้ผลิต และความต้องการทางการตลาด สำหรับส่งต่อเทรนด์นี้ให้แก่ผู้ประกอบการ ผู้ผลิต นักออกแบบ และกลุ่มคนที่รักในความละเอียดประณีตของงานหัตถกรรม โดยมุ่งหวังให้งานฝีมือดั้งเดิมได้รับการพัฒนาต่อยอด ทั้งในเชิงวิชาการและเชิงพาณิชย์ รวมถึงนำไปต่อยอดไอเดียสำหรับสร้างสรรค์ผลงานที่มีความโดดเด่นต่อไป

นางอัมพวัน พิชาลัย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ กล่าวว่า เพื่อให้ก้าวทันกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงไป SACICT จึงได้รวบรวมเทรนด์งานศิลปหัตถกรรมไทยออกมาในรูปแบบหนังสือ SACICT Craft Trend 2018 ตามแนวคิด “Social Craft Network” ซึ่งภายในเล่มจะนำเสนอความเคลื่อนไหวและทิศทางของงานหัตถกรรมในตลาดโลก และยังเป็นแหล่งข้อมูลในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้คนทั้งในยุคปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนในด้านเทคโนโลยีที่จะเข้ามามีส่วนช่วยในการพัฒนารูปแบบงานศิลปหัตถกรรมต่างๆ จนเกิดเป็นผลงานชิ้นใหม่ ที่ตรงใจกลุ่มเป้าหมาย องค์ความรู้เหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักสร้างสรรค์งานหัตถกรรมในเรื่องของการมีส่วนช่วยเชื่อมโยงกลุ่มคนที่มีความหลงใหลในงานหัตถศิลป์เหมือนกัน เพื่อนำไปสู่การสร้างเครือข่ายต่อยอดและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่กันได้อย่างไร้ขอบเขต

ท่านใดสนใจหนังสือ SACICT Craft Trend 2018 สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 1289 หรือ www.sacict.or.th


ข่าวสารที่น่าสนใจ

HARNN ชวนมาร่วมเวิร์คช็อปดีๆ ในสไตล์ธรรมชาติบำบัดที่แรกของไทย

มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย เชิญชวนร่วมวิ่งการกุศล “G RUN ยั่งยืน”

keyboard_arrow_up