ในหลวงในดวงใจราษฎร์

ชมนิทรรศการ ในหลวง…ในดวงใจราษฎร์ ณ เซ็นทรัล เอ็มบาสซี

ในหลวงในดวงใจราษฎร์
ในหลวงในดวงใจราษฎร์

“เซ็นทรัล เอ็มบาสซี” จัดนิทรรศการ “ในหลวง…ในดวงใจราษฎร์” ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

ในหลวงในดวงใจราษฎร์

ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี และ ห้างเซ็นทรัล จัดนิทรรศการทรงคุณค่า ในหลวง…ในดวงใจราษฎร์ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ชวนซึบซับและอิ่มใจกับหลากเรื่องราวของพระมหากษัตริย์อันป็นที่รักและเทิดทูน ผู้ทรงเป็นศูนย์รวมใจของคนไทยทั้งชาติ ตลอด 70 ปี ที่ทรงครองราชย์ ผ่านนิทรรศการหมุนเวียนและนิทรรศการถาวร ณ บริเวณชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี ระหว่างวันที่ 24 พ.ย. 59 ถึง 31 ม.ค. 60
ในหลวงในดวงใจราษฎร์

ยุวดี จิราธิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจห้างสรรพสินค้า บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด เผยว่า “ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เซ็นทรัลได้เตรียมจัดนิทรรศการ “ในหลวง…ในดวงใจราษฎร์” ขึ้น ณ บริเวณชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี ระหว่างวันที่ 24 พ.ย. 59 ต่อเนื่องไปจนถึง 31 ม.ค. 60

ในหลวงในดวงใจราษฎร์

โดยมีทั้งนิทรรศการถาวรและนิทรรศการหมุนเวียน กิจกรรมพิเศษ และประติมากรรม “ต้นไม้ของพ่อ” เชิญชวนชาวไทยเขียนสิ่งที่ตั้งใจทำดีตามรอยเบื้องพระยุคลบาทลงบนใบไม้แห่งความดี ซึ่งทำด้วยเงิน เพื่อนำไปประดับประติมากรรม จนครบจำนวน 99,999 ใบ เมื่อจบนิทรรศการจะนำไปหลอมเป็นระฆัง 9 ใบ ถวายวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก ซึ่งเป็นวัดประจำรัชกาลที่ 9”

ในหลวงในดวงใจราษฎร์

ทั้งนี้ นิทรรศการ “ในหลวง…ในดวงใจราษฎร์”  ประกอบด้วย นิทรรศการหมุนเวียน 4 ช่วง ได้แก่ (24 พ.ย.- 7 ธ.ค. 59) ครอบครัวมหิดล : พระราชประวัติและพระราชจริยวัตรอันงดงาม, (8 – 21 ธ.ค. 59) เส้นทางสานพระราชไมตรี :  การเสด็จฯ เจริญพระราชสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศ, (22 ธ.ค. 59 – 11 ม.ค. 60) พรภูมิพล : บทเพลงพระราชนิพนธ์และส.ค.ส.ที่พระราชทานแก่ชาวไทย (13-31 ม.ค. 60)

ในหลวงในดวงใจราษฎร์

นิทรรศการ ในหลวง ดวงใจของปวงชน : เชิญพระบรมสาทิสลักษณ์ 99 องค์ ผลงาน 99 ศิลปินแห่งชาติและศิลปินชื่อดังทั้งชาวไทย และต่างชาติ มาจัดแสดง รวมถึง นิทรรศการถาวร (24 พ.ย. 59 – 31 ม.ค. 60) บอกเล่าถึงความสนพระทัยและพระปรีชาสามารถ
ในหลวงในดวงใจราษฎร์

นอกจากนี้ เซ็นทรัลยังได้เตรียมจัดงาน “ร้อยดวงใจน้อมอาลัยพ่อของแผ่นดิน” ขึ้น ในวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559 เวลา 17:30 น. ณ บริเวณด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี โดยได้รับพระกรุณาจาก หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี เสด็จทรงเปิดงาน ภายในงานจะมีพิธีถวายราชสักการะ พร้อมเชิญชวนประชาชนคนไทยหลอมรวมใจ ร่วมบันทึกประวัติศาสตร์จุดเทียนแสดงความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้แสงแห่งความจงรักภักดีสว่างไสวหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี และถนนเพลินจิต

ในหลวงในดวงใจราษฎร์

จากนั้นร่วมกันร้องเพลง “พระราชาผู้ทรงธรรม” และ “ต้นไม้ของพ่อ” กับศิลปินคุณภาพ กิตตินันท์ ชินสำราญ บรรเลงดนตรีโดยวงดุริยางค์ซิมโฟนีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ วาทยากรโดย ทฤษฎี ณ พัทลุง

ในหลวงในดวงใจราษฎร์

ขอเชิญคนไทยผู้มีหัวใจแห่งความจงรักภักดีร่วมงานเปิดนิทรรศการ “ในหลวง…ในดวงใจราษฎร์” ณ บริเวณด้านหน้า ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี ในวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559 เวลา 17:30 น. และชมนิทรรศการได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ม.ค. 60 ณ บริเวณชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี

ติดตามความเคลือนไหวได้ที่ Facebook.con/CentralEmbassy

keyboard_arrow_up