ฝึกการฟังเสียงรอบกายและในกายอย่างมีสติ และปล่อยวาง ในกิจกรรม “ฟัง” (contemplative listening)

ขอเชิญ ฝึกการฟังเสียงรอบกายและในกายอย่างมีสติ และปล่อยวาง โดย คุณ เมธี จันทรา อดีตผู้ร่วมก่อตั้งวงทีโบน ในมิติของความงามที่ไร้คำอธิบาย…การอธิบายนั้น มักนำไปสู่สิ่งที่ใช่…และไม่ใช่…อยู่เสมอ

20160127f

เสียง..บทกวี.. ดนตรี..ความเงียบ มีความสมบูรณ์ในตัวของมันเอง ตามสภาวะนั้นๆอยู่แล้ว เพียงแค่…ฟัง…

ทุกวันเสาร์สัปดาห์ที่ ๑ ของเดือน เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

ห้องปฏิบัติธรรม ชั้น ๒ สวนโมกข์กรุงเทพ

 

 

กิจกรรม

*Mirror effect : เคลื่อนไหวร่างกาย อย่างธรรมชาติ และอิสระ กับเสียงที่ได้ยิน ถ่ายทอดความรู้สึกที่ได้ฟังออกมาทางการเคลื่อนไหวของร่างกาย และให้ความใส่ใจกับสียงของร่างกายจากคนรอบข้าง

*แนะนำเรื่องการฟัง เสียงต่างๆ จากภายใน และเสียงรอบๆ ตัว Soundscape ที่มีผลกระทบและมีความหมายของแต่ละประเภท

*ผ่อนคลายร่างกายด้วยวิธี Alexander Technique

*ฟังเสียงรอบๆ ตัว จากธรรมชาติ และจากเสียงที่สร้างขึ้น ให้สังเกตเสียงที่มีความหมาย และให้ความรู้สึกกับตัวเรา

*ฟังเสียงภายใน ได้แก่ เสียงความคิด เสียงของอารมณ์ ฟังเสียงของตนเอง

*ฟังเสียงร่างกาย ด้วยการสร้างเสียงด้วยตนเองจากวัตถุต่างๆ พร้อมเคลื่อนไหวร่างกายกับจังหวะ

*สร้างมณฑลเสียงร่วมกัน

*พูดคุย แลกเปลี่ยน


หมายเหตุ : กรุณามาก่อนเวลา ๑๕ นาที เพื่อความต่อเนื่องของกิจกรรม และไม่รบกวนสมาธิของวิทยากรและผู้เข้าร่วมกิจกรรมคนอื่นๆ**

กำลังเปิดรับจำนวน 40คน ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม >> http://register.bia.or.th/

เปิดรับลงทะเบียนจนถึง วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2559

keyboard_arrow_up