GSK วัคซีนนวัตกรรม

GSK ผู้ค้นคว้าวิจัยพัฒนายาและ วัคซีนนวัตกรรม รับรางวัล AMCHAM CSR Excellence 2022

account_circle
event
GSK วัคซีนนวัตกรรม
GSK วัคซีนนวัตกรรม

GSK ผู้ค้นคว้าวิจัยพัฒนายาและ วัคซีนนวัตกรรม
รับรางวัล AMCHAM CSR Excellence 2022

GSK ผู้ค้นคว้าวิจัยพัฒนายาและ วัคซีนนวัตกรรม รับรางวัล AMCHAM CSR Excellence Recognition Award ประจำปี 2565 ระดับแพลตินัม จากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 ในฐานะองค์กรที่มีผลงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น จากการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพดีอย่างต่อเนื่อง โดยมี นายโรเบิร์ต เอฟ. โกเดค เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เป็นประธานมอบรางวัล พร้อมด้วย นายเจฟฟรีย์ ไนการ์ด ประธานหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ณ โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ

นายวิริยะ จงไพศาล กรรมการผู้จัดการ บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำกัด หรือ GSK กล่าวว่า บริษัทฯ มีความยินดีที่ได้รับรางวัล AMCHAM CSR Excellence Recognition Award 2022 ระดับแพลตินัม จากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 ซึ่งสะท้อนถึงความสำเร็จของ GSK ในการเดินหน้าเพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพดีอย่างต่อเนื่อง โดย GSK พร้อมนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ผนวกกับความสามารถของบุคลากรและเทคโนโลยี เพื่อให้ก้าวนำการป้องกันโรคภัยต่าง ๆ ตอกย้ำความมุ่งมั่น “To get ahead of disease together” ของบริษัทฯ วัคซีนนวัตกรรม

GSK ได้เริ่มดำเนินโครงการ “จีเอสเค ธนาคารยาเพื่อบรรเทาทุกข์” ร่วมกับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน เพื่อสานต่อนโยบายการเข้าถึงยา (Access to medicines) และช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบภัยให้สามารถเข้าถึงยาและการรักษาพื้นฐานได้อย่างทั่วถึง ผ่านกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนของสภากาชาดไทยทั่วประเทศ โดยแม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาจะมีข้อจำกัดในการเดินทางเนื่องจากสถานการณ์โควิด โครงการฯ ยังคงเดินหน้าช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสตามมาตรฐานความปลอดภัย

GSK วิจัย ยา นวัตกรรม

นายวิริยะ จงไพศาล กรรมการผู้จัดการ บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำกัด หรือ GSK กล่าวว่า บริษัทฯ มีความยินดีที่ได้รับรางวัล AMCHAM CSR Excellence Recognition Award 2022 ระดับแพลตินัม จากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 ซึ่งสะท้อนถึงความสำเร็จของ GSK ในการเดินหน้าเพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพดีอย่างต่อเนื่อง โดย GSK พร้อมนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ผนวกกับความสามารถของบุคลากรและเทคโนโลยี เพื่อให้ก้าวนำการป้องกันโรคภัยต่าง ๆ ตอกย้ำความมุ่งมั่น “To get ahead of disease together” ของบริษัทฯ

แกล็กโซสมิทไคล์น GSK

GSK ได้เริ่มดำเนินโครงการ “จีเอสเค ธนาคารยาเพื่อบรรเทาทุกข์” ร่วมกับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน เพื่อสานต่อนโยบายการเข้าถึงยา (Access to medicines) และช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบภัยให้สามารถเข้าถึงยาและการรักษาพื้นฐานได้อย่างทั่วถึง ผ่านกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนของสภากาชาดไทยทั่วประเทศ โดยแม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาจะมีข้อจำกัดในการเดินทางเนื่องจากสถานการณ์โควิด โครงการฯ ยังคงเดินหน้าช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสตามมาตรฐานความปลอดภัย

GSK ผู้คิดค้นยานวัตกรรม

อ่านบทความอื่นเพิ่มเติม 

keyboard_arrow_up