เซ็นทรัลเวิลด์ ชวนเที่ยวงาน “โครงการหลวง 53” โดยมูลนิธิโครงการหลวงคัดสรรผลิตภัณฑ์คุณภาพพรีเมียม

account_circle
event

เซ็นทรัลเวิลด์ ชวนเที่ยวงาน “โครงการหลวง 53”
โดยมูลนิธิโครงการหลวงคัดสรรผลิตภัณฑ์คุณภาพพรีเมียม
กว่า 3,000 รายการ จากยอดดอยสู่ใจกลางเมือง
พร้อมเปิดตัวผลิตผลผลิตภัณฑ์ใหม่ครั้งแรก 4-14 ส.ค. 65 นี้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงเปิดงาน “โครงการหลวง ๕๓” โดยมูลนิธิโครงการหลวง ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ จัดงานภายใต้แนวความคิด “The Infinite Blooms” ปีนี้นับเป็นปีแห่งความอุดมสมบูรณ์ ที่ผลผลิตเติบโต ออกดอกออกผล จากการพัฒนาอย่างเต็มที่ ด้วยน้ำพระราชหฤทัยดั่งสายใยที่ทอดลงมาอย่างต่อเนื่อง เปรียบดั่ง  การให้ที่ยิ่งใหญ่ และความร่วมแรงร่วมใจของทุกคนที่ทำให้ความอุดมสมบูรณ์นี้เจริญขึ้นอย่างไม่มีที่สิ้นสุด เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์นายกกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิโครงการหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี รวมทั้งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสทรงมีพระชนมพรรษา 90 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 โดยมีคณะทำงานโครงการหลวง ได้แก่ จรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง, พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง, ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์, ดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์, มุกดา จิราธิวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล, รัตนา จิราธิวัฒน์  นรพัลลภ, สุทธิภัค จิราธิวัฒน์, วัลยา จิราธิวัฒน์ และ ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา เฝ้ารับเสด็จฯ ภายในงานพบกับผลิตภัณฑ์คุณภาพกว่า 3,000 รายการ จากร้านโครงการส่วนพระองค์และผลิตภัณฑ์จากโครงการหลวง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-14 สิงหาคม 2565 รวมระยะเวลา 11 วัน ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปณิธาน สืบสาน รักษา ต่อยอดงานของโครงการหลวงให้เกิดประโยชน์โดยรวมแก่ประชาชนอย่างยั่งยืน เป็นไปตามพระราชประสงค์ของล้นเกล้ารัชกาลที่ 9 ในการกำจัดความยากจนของพสกนิกรบนพื้นที่สูง และสร้างสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ โดยมุ่งสร้างผลงานวิจัย พัฒนาพันธุ์พืชเป็นอาชีพทางเลือกแก่เกษตรกรชนเผ่าอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ชาวไทยมีผลิตผล ผลิตภัณฑ์ที่ดี มีประโยชน์รับประทานอย่างหลากหลาย หลังจากที่งดจัดงานเป็นเวลา 2 ปี ด้วยสถานการณ์โควิด 19 ในปีนี้โครงการหลวงจึงมีปณิธานที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ โดยรวมผลิตผลผลิตภัณฑ์ วัตถุดิบอาหารมายมายมาไว้ในงานโครงการหลวง 53 เพื่อประชาชนชาวไทย

ทางด้าน ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดงานฯ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะด้านการวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืช อาทิ ไม้ผล ไม้ดอก และไม้โตเร็วเพื่อสร้างป่า ผลลัพธ์จากงานวิจัยทำให้เกิดความหลากหลายของวัตถุดิบอาหารซึ่งผ่านกระบวนการผลิตบนมาตรฐานอาหารปลอดภัย ในการจัดงานประจำปีของโครงการหลวงที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ มหาวิทยาลัยได้ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ เพื่อให้องค์ความรู้ของโครงการหลวงเผยแพร่เกิดประโยชน์แก่ชาวไทย และยังเป็นการส่งเสริมให้ผลิตผล ผลิตภัณฑ์คุณภาพส่งถึงมือผู้บริโภคอย่างกว้างขวาง บรรยากาศของงานปีนี้จะถูกเนรมิตให้เต็มไปด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิด และกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย และจะมีการแสดงจากชมรมนิสิต การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เช่นเคย

คุณวัลยา จิราธิวัฒน์  กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การจัดงาน “โครงการหลวง 53” ภายใต้แนวคิด “The Infinite Blooms” เซ็นทรัลพัฒนาพร้อมส่งเสริมความเป็นอยู่ของเกษตรกรไทยและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์องค์กรในการมุ่งมั่นสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตและอนาคตที่ดีให้กับผู้คน สังคม และโลก โดยจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 35 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ซึ่งเซ็นทรัลพัฒนาถือเป็นศูนย์การค้าแห่งแรกที่ได้สนับสนุนพื้นที่การจัดงานโครงการหลวง นับเป็นเกียรติอย่างสูงสุดของเซ็นทรัลพัฒนาที่ได้สนับสนุนผลผลิตเกษตรกรไทยมาโดยตลอด และได้รับกระแสตอบรับอย่างล้นหลามจากผู้เข้าร่วมงานเสมอมา ถือได้ว่าเป็นงานยิ่งใหญ่แห่งปีที่ทุกคนรอคอย สำหรับปีนี้ เราได้สนับสนุนพื้นที่ทั่วทั้งเซ็นทรัลเวิลด์ในการจัดงาน ได้แก่ โซนเซ็นทรัลคอร์ท จัดแสดงนิทรรศการความเป็นมาของมูลนิธิโครงการหลวง ROYAL Project  BCG : Green Innovation ผลงานวิจัยกัญชง ชมดอกเอเดลไวส์ สัญลักษณ์ “รักแท้” ที่ประดับตกแต่งในงานครั้งแรกในไทย ชมสาธิตการประกอบอาหารจากเชฟผู้เชี่ยวชาญและการแสดงศิลปวัฒนธรรมจากนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โซนแดซเซิล ชมสินค้าหัตถกรรมชนเผ่า บุหงาโครงการหลวงและการสาธิตหัตถกรรมเส้นใยกัญชงแบบพื้นบ้านด้วยกี่ทอม้งแบบดั้งเดิมที่หาชมได้ยาก โซนอีเดน ชั้น 1 จำหน่ายผักผลไม้สด และสินค้าแปรรูปกว่า 3,000 รายการ โซนอีเดน ชั้น 2 จำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จพร้อมรับประทานกว่า 80 รายการ โซนเอเทรียม จำหน่ายต้นไม้ดอกไม้ประดับ และไม้ฟอกอากาศหลากสายพันธุ์ โซนบีคอน 2 จำหน่ายไอศกรีมอะโวคาโด และพลาดไม่ได้กับไอศกรีมแบรนด์ณภาฯ และโซนบีคอน 3-4  จำหน่ายสินค้าโครงการส่วนพระองค์ และผลิตภัณฑ์ดอยคำ

พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง กล่าวว่าการจัดงานโครงการหลวง 53 ในปีนี้ เป็นการจัดงานเพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการหลวง ให้เกิดประโยชน์ต่อปวงประชา ตามพระราชปณิธานที่แน่วแน่ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเผยแพร่กิจกรรมการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงตลอดระยะเวลากว่า 53 ปี ปัจจุบันได้ค้นคว้าวิจัย นำองค์ความรู้ใหม่ ๆ มาปรับใช้ทำให้ได้ผลิตผล ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพกว่า 3,000 รายการให้ผู้บริโภคได้เลือกสรร รวมทั้งอาหารคาวหวาน อาทิ ข้าวซอยแห้งหน้าปลาเทร้าต์, หมั่นโถว, เต้าหู้สองสียูนนานทอด, ส้มตำอะโวคาโด, ขนมชั้นผักห้าสีโครงการหลวง, น้ำเสาวรสน้ำผึ้ง, ชานม,กาแฟคั่ว Honey Processed, ควินัวบาร์, ผักผงโรยข้าว, นมกระบือพาสเจอร์ไรซ์, โยเกิร์ตควินัวผสมสตรอว์เบอร์รี, ไอศกรีมนมแพะรสมะม่วง-รสสตรอว์เบอร์รี, ไอศกรีมเยลลี่ผลไม้, Love Box Set ผลิตภัณฑ์สมุนไพร, ฝักวานิลลา และยังมีผลิตผล ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่นำมาแนะนำเป็นครั้งแรกในปีนี้ ได้แก่ กัญชงหรือเฮมพ์ (Hemp) ที่โครงการหลวงวิจัยต่อยอดเป็นอาหารสุขภาพซุปเปอร์ฟู้ด  ผลิตภัณฑ์แปรรูป น้ำมันกัญชงสกัดเย็น และผลิตภัณฑ์เพื่อความงาม อาทิ ครีมทามือ ครีมกันแดด และเซรั่ม, ผ้าทอจากเส้นใยกัญชง, เครื่องแต่งกายลวดลายชนเผ่า, เมล่อนไต้หวัน 101, มะเขือเทศเชอร์รีเหลืองหวาน, ผลิตภัณฑ์ชาหมักคอมบูชะ พร้อมชมความงดงามครั้งแรกของดอกเอเดลไวส์  ที่สื่อสัญลักษณ์ “รักแท้” ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี พระราชทานต้นพันธุ์ให้โครงการหลวงขยายพันธุ์ นำมาประดับตกแต่งภายในงานพร้อมด้วยหมู่มวลดอกไม้นานาพันธุ์จากยอดดอย นอกจากนี้ยังมีการเปิดตัวไอศกรีมแบรนด์ ณภาฯ ที่เปิดตัว 4 รสชาติ ได้แก่ ชาเขียว ชาไทย ช็อกโกแลต และรสกะทิอัญชันมะพร้าวอ่อน อีกด้วย

ในโอกาสนี้จึงขอเชิญประชาชนที่สนใจ เที่ยวชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อร่อย สด ใหม่ จากโครงการหลวงกว่า 3,000 รายการ ในงาน “โครงการหลวง 53” ระหว่างวันที่ 4 – 14 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม Facebook : CentralWorld

อ่านบทความอื่นเพิ่มเติม 

keyboard_arrow_up