ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดตัวกิจกรรม DigiFam Awards ชวนคนไทย สร้างสรรค์คลิปวิดีโอและอินโฟกราฟิกภายใต้แนวคิด “เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง”

DigiFam Awards
DigiFam Awards

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดตัวกิจกรรม DigiFam Awards ชวนคนไทย สร้างสรรค์คลิปวิดีโอและอินโฟกราฟิกภายใต้แนวคิด เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรองตั้งเป้าให้คนไทยรู้เท่าทันการใช้สื่อดิจิทัล

DigiFam Awards
DigiFam Awards

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดินหน้าสานต่อโครงการ Healthy Digital Family “เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง”  ประเดิมกิจกรรมแรกในปี ๒๕๖๒ การประกวดคลิปวิดีโอและอินโฟกราฟิก DigiFam Awards ภายใต้แนวคิด เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า ๗๐๐,๐๐๐ บาท เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ นี้

DigiFam Awards

กิจกรรมการประกวด DigiFam Awards เป็นกิจกรรมการประกวดผลิตคลิปวิดีโอและอินโฟกราฟิกโดย     เปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมแสดงความคิดสร้างสรรค์และแบ่งปันความรู้ความเข้าใจ ในการเสพสื่อดิจิทัลผ่านผลงานการผลิตคลิปวิดีโอและอินโฟกราฟิก ซึ่งถือเป็นหนึ่งในภารกิจของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

DigiFam Awards

งานเปิดตัวกิจกรรม DigiFam Awards ที่สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมการประกวดคลิปวิดีโอและอินโฟกราฟิก DigiFam Awards ภายใต้แนวคิด เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง” ว่าศาสตราจารย์   ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ทรงมีความห่วงใยประชาชนไม่ใช่เฉพาะด้านสุขภาพ แต่รวมไปถึงคุณภาพชีวิต สังคมและสิ่งแวดล้อม เพราะปัจจุบันประเทศไทยเป็นสังคมดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ อินเทอร์เน็ตได้เข้าถึงทุกพื้นที่ ทำให้ประชาชนทุกช่วงวัยสามารถสื่อสารและเสพสื่อได้อย่างไร้ขีดจำกัด แต่ในขณะเดียวกันจะพบว่าประชาชนโดยเฉพาะเยาวชน และผู้สูงอายุ ยังมีการใช้สื่อดิจิทัลแบบรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ไม่ว่าจะเป็นการโพสต์ หรือการแชร์ ซึ่งสาเหตุหลัก ๆ มาจากขาดความรู้ความเข้าใจและทักษะใน การคิดวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับจากสื่อดิจิทัล ซึ่งสิ่งเหล่านี้จึงเป็นเรื่องน่าห่วงหากปล่อยให้ประชาชนขาดความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สื่อดิจิทัลก็อาจเกิดภัยอันตรายที่เป็นการบ่อนทำลายคุณภาพชีวิตและคุกคามสุขภาวะของสังคมไทย”

DigiFam Awards
ศาสตราจารย์นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

กิจกรรมการประกวดคลิปวิดีโอและอินโฟกราฟิก DigiFam Awards เปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไป สร้างสรรค์ผลงานภายใต้แนวคิดเสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง” ผู้สมัครสามารถส่งผลงานได้ทั้งแบบเดี่ยวและแบบทีม และ ๑ ทีมสามารถส่งได้มากกว่า ๑ ผลงาน โดยกติกาคือ ผลงานทุกชิ้นต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ คลิปวิดีโอที่ส่งเข้าประกวดต้องมีความยาวไม่เกิน ๓ นาที และสำหรับผลงานอินโฟกราฟิกต้องมีขนาด A3 สามารถส่งผลงานการประกวดได้ตั้งแต่วันนี้ – ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญด้านการผลิตคลิปวิดีโอและอินโฟกราฟิกเป็นผู้คัดเลือกผลงานและประกาศผลผู้ชนะในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ซึ่ง ผู้ชนะการประกวดในครั้งนี้นอกจากได้รับเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า ๗๐๐,๐๐๐ บาทแล้ว ผลงานจะถูกนำไปเผยแพร่ทางสื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เนื้อหาการรู้เท่าทันสื่อให้กับประชาชน

นอกจากนี้ ในงานแถลงข่าว คุณวิทวัส  ชัยปาณี Chairman บริษัท ครีเอทีฟ จูซ จีวัน จำกัด อดีตนายกสมาคมโฆษณาธุรกิจแห่งประเทศไทย และคุณโหน่ง วงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์ ผู้ก่อตั้งสำนักข่าวออนไลน์ The Standard จะมาร่วมเปิดเผยเทคนิคการผลิตสื่อออนไลน์ให้โดนใจและการใช้สื่อออนไลน์อย่างไรให้สร้างสรรค์ อีกด้วย

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ทั้งนี้ ในปี ๒๕๖๒ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ยังมุ่งมั่นเดินหน้ากิจกรรมในโครงการ Healthy Digital Family “เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง” โดยตั้งเป้าจัดกิจกรรมเดินสายให้ความรู้ตามโรงเรียนต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และ ต่างจังหวัดในการให้ความรู้เรื่องการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล โดยตั้งเป้าให้คนไทยตื่นตัวและรับรู้เรื่องการใช้และการป้องกันภัยจากสื่อดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรม

ติดตามรายละเอียดของกิจกรรม DigiFam Awards และโครงการ Healthy Digital Family “เสพสื่อ ใช้สติ  มีสไตล์ ให้สตรอง” ได้ทางเว็บไซต์www.crahdfamily.com หรือทาง Facebook Fanpage : DigiFamAwards

keyboard_arrow_up