การคิดและทำอย่างคนที่ประสบความสำเร็จทำ นั่นคือ “การยอมรับตนเอง”

การยอมรับตนเองนั้น เชื่อว่าคนเราเริ่มต้นมาตั้งแต่เมื่อครั้งยังเป็นทารกอยู่นั่นเองค่ะ ด้วยจากอิทธิพลของพ่อแม่ พี่น้อง และคนใกล้ชิดอื่นๆ โดยระดับการยอมรับตนเองนั้นเราสามารถวัดได้มาจากความรู้สึกดีที่คุณได้รับการยอมรับจากคนที่อยู่ใกล้ชิดและแวดล้อมตัวคุณดังที่ได้กล่าวไปข้างต้น ทัศนคติที่คุณมองตนเองมีผลส่วนมาก มาจากทัศนคติที่คุณคิดว่าคนอื่นๆ มีต่อคุณ เมื่อคุณเชื่อว่าคนอื่นคิดในทางดีกับคุณ ระดับการยอมรับและนับถือตนเองที่คุณมีต่อตัวเองจะสูงขึ้นไปด้วย ดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดที่จะสร้างบุคลิกภาพที่สมบูรณ์ แข็งแรง ก็คือการเข้าใจตนเองและความรู้สึกของตนเองนั่นอย่างไรล่ะค่ะ และนี่แหละคือวิธีคิดหนึ่งที่คนที่เค้าประสบความสำเร็จ เค้าคิดกัน

การยอมรับตัวตน ชีวิต และความเป็นจริงของตัวเอง มันอาจฟังดูง่าย หรือบางคนก็คิดว่ามันเป็นเรื่องยากก็ได้ ในการที่จะยอมรับในตัวตน ในชีวิตที่เราเป็นอยู่ บางคนอาจเบื่อหน่ายกับนิสัยบางอย่างของตัวเอง บางคนอาจไม่ชอบสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นที่กำลังเจออยู่กับตัวเองในตอนนี้ หรือบางวันคุณอาจไม่ชอบลักษณะหรือแม้กระทั่งรูปร่างหน้าตาของตัวเองขึ้นมาก็มี มันเป็นเรื่องปกติมากค่ะ ที่คนเรามักจะไม่พอใจตัวเอง ชอบวิจารณ์ตัวเอง อย่างไรก็ตามเราควรต้องหาวิธีที่จะยอมรับตัวตนและชีวิตของตัวเองให้ได้ ซึ่งวิธีการมันก็มีอยู่นะคะ อยู่ที่ว่าคุณพร้อมเปิดใจที่จะทำและคิดตามนี้หรือเปล่าเท่านั้น เราลองไปดูกันว่า การยอมรับตนเอง ที่ดีนั้นควรทำอย่างไร

ทำความเข้าใจว่าสิ่งใด หรืออะไรทำให้เราเกิดความรู้สึก

การพัฒนาตนเองให้ยอมรับตนเองก็คือ การรู้ตัวเอง เมื่อคุณเปิดใจว่าคุณคิดและรู้สึกอย่างไรจริงๆ กับใครบางคน จะทำให้คุณสามารถรู้ตัวเองว่ากำลังคิดและเกิดอารมณ์ชนิดใดบ้าง หากอีกคนหนึ่งนั้นเพียงนั่งฟังอย่างเดียวโดยไม่ให้ข้อคิดหรือวิจารณ์ใดๆ คุณก็จะรู้ตัวว่าคุณเป็นอย่างไรและทำไมจึงทำสิ่งต่างๆ เช่นที่ทำ คุณจะเริ่มพัฒนามุมมอง ความหมาย อย่างที่ในศาสนาพุทธเรียกว่า การปล่อยวางนั่นแหละค่ะ

อนุญาตให้แสงสว่างส่องเข้ามาในชีวิต

คุณลองเปิดใจและเปิดตัวเองเพื่อที่จะยอมรับตนเองอย่างแท้จริงดู หรือสิ่งยุ่งยากใจจากสิ่งต่างๆ ที่อาจเคยเกิดขึ้นกับคุณมาก่อนในอดีตนั้น คุณต้องสามารถพูดอย่างเปิดใจได้กับคนอย่างน้อยสักหนึ่งคน คุณต้องสามารถยกภูเขาออกจากอกไป คุณต้องกำจัดความคิดและความรู้สึกนั้นด้วยการเปิดเผยกับใครบางคนที่จะไม่ทำให้คุณรู้สึกผิดหรือละอายในสิ่งที่เคยเกิดขึ้น แล้วแสงสว่างจะส่องเข้ามาให้ชีวิตคุณ ได้เห็นตัวเองและเริ่มยอมรับตนเองมากขึ้น

จงซื่อตรงต่อตนเอง

หลังจากคุณเริ่มกระทำมาถึงขั้นตอนการเปิดใจและรู้ตัวแล้ว คุณก็จะมาถึงจุดของการยอมรับตนเอง คุณจะยอมรับตนเองว่าตัวเองเป็นอย่างไร มีข้อดีข้อเสียอย่างไร มีจุดแข็งจุดอ่อนตรงไหนซึ่งเป็นธรรมดาของมนุษย์ เมื่อคุณพัฒนาความสามารถที่จะถอยหลังมามองตนเองอย่างตรงไปตรงมา  และยอมรับกับคนอื่นๆ ได้อย่างอารมณ์ดีว่าคุณอาจไม่สมบูรณ์แบบและคุณเป็นอย่างนี้ คุณก็จะเริ่มมีความสุขไปกับการยอมรับตนเองในระดับที่สูงขึ้น

ทำรายการสำรวจความสำเร็จของตัวอง

แบบฝึกหัดที่มีคุณค่าอย่างหนึ่งในการพัฒนาการยอมรับตนเองให้มีระดับสูงขึ้นก็คือ การทำรายการและการสำรวจความสำเร็จของคุณที่ผ่านมา มันจะเป็นการเพิ่มความเป็นบวกและลดความเป็นลบลงไป จงคิดถึงความสามารถทั่วไปและความสามารถพิเศษที่ไม่เหมือนใครของคุณ คิดถึงทักษะแก่นต่างๆ อันเป็นสิ่งที่คุณทำได้ดีเหนือใครหรือดีพอสมควรซึ่งส่งผลถึงความสำเร็จของงคุณในอาชีพการงานและชีวิตส่วนตัวในตอนนี้

คิดถึงอนาคตของตัวคุณเอง

พยายามคิดถึงความเป็นไปได้ต่างๆ ในอนาคตของคุณรวมทั้งข้อเท็จจริงที่ว่าศักยภาพของคุณไม่จำกัดเลย คุณสามารถทำสิ่งที่คุณต้องการทำและไปในที่ซึ่งคุณต้องงการไป คุณสามารถเป็นบุคคลที่คุณต้องการจะเป็น คุณสามารถตั้งเป้าหมายได้ทั้งใหญ่และเล็ก ทำแผน และเดินหน้าไปทีละขั้นๆ ก้าวหน้าไปเรื่อยๆ จนมันกลายเป็นควาจริง ไม่มีอุปสรรคต่อความสัมฤทธิ์ผลของคุณ ยกเว้นอุปสรรคที่คุณสร้างขึ้นในสมองของคุณเอง

>>อ่านต่อหน้าถัดไป<< 

keyboard_arrow_up