“งาน” ที่ดีควร สร้างสุข ไม่ใช่ ก่อทุกข์

คนเราเมื่อเติบโตขึ้นมาพ้นจากวัยเด็กมาได้ ก็จะต้องเข้าสู่วัยทำงานซึ่งเป็นวัยที่เราต้องอยู่กับสิ่งนี้ยาวนานที่สุด ในชีวิตของคนคนหนึ่งหากให้ตีเป็นตัวเลขออกมา วัยแห่งการทำงานก็เริ่มตั้งแต่อายุ 20 ต้นๆ ไปจนถึง 60 ปี เรียกว่าใช้เวลานานมากๆ ทีเดียว คิดดูนะคะว่าสมมติแต่ละคนใช้เวลาส่วนใหญ่ในการทำงาน วันละ 8-9 ชั่วโมง ตลอดอายุจะใช้เวลาทำงาน เฉลี่ยประมาณ 53,000 ชั่วโมง เท่ากับว่า เราใช้เวลาเกือบครึ่งชีวิตในการทำงาน เลยทีเดียว…เป็นอะไรที่ยาวนานมากๆ เลยคะ

ลองคิดดูดีๆ ว่าทุกวันนี้คนเราทำงานจะมีความรู้สึกอยู่สองอย่างคือมีความสุข และระทมทุกข์ นั่นเพราะเราใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ที่ทำงาน ดังนั้น “งาน” ที่ดี จึงสมควรจะต้องสร้างความสุขให้คนทำมากกว่าสร้างความรู้สึกที่ไม่ดีค่ะ การทำงานอย่างมีความสุขจะช่วยให้ผลงานของเราออกมาดี สร้างความภาคภูมิใจให้เราไปได้นานแสนนาน แต่ที่สำคัญการทำงานจะรู้สึกดีหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับทัศนคติของเรามีต่อการทำงาน นั่นเอง

ทัศนคติในการทำงานที่ดี หรือทัศนคติในแง่บวก ย่อมทำงานได้อย่างมีความสุข แสดงศักยภาพที่มีออกมาให้ผู้ร่วมงานได้เห็นอย่างเต็มที่ อย่างที่มีคนเคยกล่าวเอาไว้ว่าทัศนคติที่ดีเช่นนี้ ทำให้คนเราสามารถสร้างผลงานแห่งชีวิตได้อย่างมากมาย ซึ่งจะช่วยขับไล่ความเลวร้ายในชีวิตอย่าง ความเบื่อหน่าย ความบกพร่อง และความยากจนออกไปจากชีวิตได้ เท่าที่เคยเห็นมาคนที่มีทัศนคติด้านบวกเกี่ยวกับงาน รักสิ่งที่ตัวเองทำ ไม่หยุดทำงานเมื่อยังมีแรงทำไหว หรือไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรย่อมสร้างโอกาสดีๆ เข้ามาในชีวิตได้อย่างมากมาย แถมผลงานนั้นๆ ยังอาจช่วยสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมไปในทางที่ดีอีกด้วย

ในทางกลับกันคนที่มีทัศนคติต่องานในแง่ลบ ย่อมเป็นคนที่มีแต่ความทุกข์ แม้ว่าการทำงานจะสร้างเงิน สร้างรายได้ แต่ถ้ามองงานในแง่ลบก็จะไม่อยากทำ ไม่อยากจะให้ผลงานออกมาดี มองว่างานคือสิ่งที่เลวร้าย เป็นภาระหนัก เป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง เป็นความทุกข์ ถ้าขืนยังคิดแบบนั้นก็จะมองว่างานสร้างทุกข์ ทั้งที่จริงแล้ว ตัวเองต่างหากที่ก่อทุกข์ขึ้นมาในงานเองต่างหาก จริงมั้ยคะ?

และก็มีคนอีกจำพวกหนึ่งค่ะที่ทำงานไปแบบงั้นๆ ไม่ได้เต็มที่หรือจริงจังกับงาน มองว่างานก็แค่เป็นสิ่งที่ให้ผลตอบแทนเป็นเงิน สูงบ้างน้อยบ้างแล้วแต่งาน ไม่เคยสนใจว่างานนั้นมีคุณค่า หรือก่อให้เกิดประโยชน์หรือไม่

>>อ่านต่อหน้าถัดไป<<

keyboard_arrow_up