ซ่อมแซมระบบประสาทให้ทัน…ก่อนเจอภาวะสมองเสื่อม!

จากภาวะความครียดที่เกิดขึ้นจากหลายๆ สิ่ง ทั้งการใช้ชีวิต หน้าที่การงาน ปัญหารอบๆ ตัว ทำให้คนเราคิดมาก คิดหนัก เกิดภาวะเครียด มากขึ้น ทำให้เซลล์ของสมองต้องทำงานหนัก และเริ่มลดประสิทธิภาพลงตั้งแต่อายุประมาณ 30 ปี เท่านั้น หลายคนอายุไม่มาก แต่หลงๆ ลืมๆ จะพูดอะไรแต่ละทีก็ลืม วางของไว้ตรงไหนก็จำไม่ได้ นั่นแหละค่ะ คุณอาจเจอภาวะที่เรียกว่า “สมองเสื่อม” เอาได้ง่ายๆ วันนี้เรามาพูดกันถึงเรื่องราวของระบบสมอง และอาการสมองเสื่อมกันดีกว่า จะได้เอาไว้ดูแลตัวเอง ดูแลคนใกล้ตัว เพราะอย่าลืมว่าไม่มีอะไรทรมานเท่ามีชีวิตอยู่แต่จำเรื่องราวอะไรในชีวิตได้น้อยมาก มันน่าเศร้านะคะ!

สมอของคนเราถือว่าเป็นอวัยวะที่สำคัญและลี้ลับมากที่สุดอย่างหนึ่งของมนุษย์ หากสมองได้รับการกระทบกระเทือนหรือบาดเจ็บก็อาจจะส่งต่อร่างกายได้เช่นกัน ภาวะสมองเสื่อม คือ อาการอันเกิดจากความผิดปกติต่างๆ ของสมอง โดยไม่ใช่โรคใดโรคหนึ่งโดยเฉพาะ ภาวะสมองเสื่อมส่งผลต่อทั้งความคิด , พฤติกรรม ตลอดจนความสามารถในการปฏิบัติงานในชีวิตประจำวันลักษณะอาการของภาวะสมองเสื่อม คือ ไม่สามารถทำกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวันได้ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจาก ความสามารถในการรู้คิดลดลง  

 

การจะสังเกตดูว่าใครเป็นผู้ที่มีอาการทางสมองเสื่อม อาจดูได้จากการที่คนคนนั้นมีความบกพร่องอย่างรุนแรง เช่น ความทรงจำ , ทักษะทางภาษา , ความรู้ความเข้าใจทางด้านข้อมูลข่าวสาร , ทางด้านความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง , การตัดสินใจ นอกจากนี้บุคคลที่ประกับภาวะสมองเสื่อม จะประสบกับความยากลำบาก ในการแก้ปัญหาตั้งแต่เรื่องเล็กน้อยในชีวิตประจำวัน และการควบคุมอารมณ์ และพวกเขายังอาจประสบกับการเปลี่ยนแปลงทางบุคลิกภาพอีกด้วย

>> ใครสามารถเป็นโรคสมองเสื่อมได้บ้าง? <<

อาการสมองเสื่อม เกิดขึ้นกับใครก็ได้ หากแต่ความเสี่ยงจะเพิ่มขึ้นตามอายุมากขึ้น โดยคนสวนใหญ่ที่ประสบกับโรคสมองเสื่อม มักเป็นผู้สูงอายุ หากแต่มีจุดสำคัญที่คุณผู้อ่านต้องระลึกไว้ว่า ผู้สูงอายุสวนใหญ่นั้น ไม่ได้ป่วยเป็นโรคสมองเสื่อม โรคนี้ไม่ได้เกิดจากการมีอายุมากขึ้น หากแต่มัน คือ โรคทางสมอง ในปัจจุบันนี้มีการค้นพบว่า ผู้คนที่มีอายุน้อยกว่า 65 ปี สามารถป่วยเป็นโรคสมองเสื่อมได้เช่นกัน โดยเรียกว่า ‘โรคอัลไซเมอร์ชนิดเกิดเร็ว’ ซึ่งภาวะสมองเสื่อมที่เกิดจากพันธุกรรมนั้น มีเกิดน้อยมาก เพราะการกลายพันธุ์ในระดับยีนส่งผลให้เกิดโรคนี้ หากแต่เหตุผลส่วนใหญ่ของภาวะสมองเสื่อมนั้นไม่ได้มีความสัมพันธ์กับปัจจัยเหล่านี้ แต่คนที่มีประวัติว่า บุคคลภายในครอบครัวเคยประสบเกี่ยวข้องกับภาวะสมองเสื่อม ก็มีความเสี่ยงมากขึ้นตามไปด้วย

ภาวะสมองเสื่อมอันเกิดจากโรคหลอดเลือด จะนำมาวินิจฉัยได้ก็ต่อเมื่อมีร่องรอยของโรคหลอดเลือดปรากฏอยู่ในสมอง ร่วมด้วยส่วนของการรู้คิดบกพร่อง ซึ่งรบกวนการใช้ชีวิตในประจำวันมาก โดยหลอกเลือดอาจปรากฏเกิดขึ้นคล้ายกับโรคอัลไซเมอร์ และการเป็นโรคอัลไซเมอร์ ก็มักจะมาพร้อมกับโรคหลอดเลือดด้วยเช่นกัน

>> ดูแลสมองของคุณวันนี้ <<

แม้ภาวะสมองเสื่อมบางชนิดไม่อาจป้องกันได้แต่การดูแลที่ดีอาจช่วยให้สุขภาพสมองของคุณดีกว่า ในระยะยาว ลองทำตามวิธีดังต้อไปนี้ดูค่ะ จะได้รักษาระบบสมองของคุณให้ยืนยาวมากขึ้น

>>อ่านต่อหน้าถัดไป<<

keyboard_arrow_up