6 เหตุผลสำคัญ ของการพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมา

6 เหตุผลสำคัญ ของการพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมา

6 เหตุผลสำคัญ ของการพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมา
6 เหตุผลสำคัญ ของการพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมา

เหตุผลสำคัญของ การพูดคุย กันอย่างตรงไปตรงมา

การพูดคุย กันอย่างตรงไปตรงมา ถือเป็นการกระทำที่สำคัญมากในอีกรูปแบบหนึ่ง เพราะอย่างน้อยก็สามารถช่วยลดทอนความคิดมากและความคิดไปเองเหล่านั้นลงได้

  1. ลดทอนความคิดมาก

บ่อยครั้งที่ความคิดมากในตัวเราเอง มักเริ่มต้นมาจากความไม่เข้าใจในสิ่งที่กำลังเป็นอยู่ โดยเฉพาะกับความไม่ชัดเจนของเรื่องบางเรื่อง ที่มีส่วนทำให้คนเราเกิดความรู้สึกลังเลขึ้นภายในใจ และไม่รู้ว่าจะเดินไปในทิศทางไหนต่อดี

เพราะฉะนั้น การได้เปิดอกพูดคุยกันแบบซึ่งๆ หน้า จึงเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะสามารถช่วยลดทอนความคิดมากให้ดับลงได้ แม้ว่าความคิดเหล่านั้น อาจจะไม่ได้เลือนหายไปทั้งหมดก็ตาม

  1. ไม่ต้องคิดไปเอง

ความคิดไปเองในตัวคนเราสามารถเป็นได้ทั้งเรื่องราวดีๆ และเรื่องราวแย่ๆ ในเวลาเดียวกัน อันเนื่องมาจากประสบการณ์และการมองโลกในแต่ละแง่มุม ส่งผลให้ความคิดของแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกันออกไป

ซึ่งในตัวของคนบางคน อาจเกิดความคิดไปเองในด้านที่สามารถช่วยทำให้ตัวเองเกิดความสบายใจขึ้นได้ แต่ในทางกลับกัน สำหรับคนบางคนแล้วก็คงจะไม่ได้เป็นแบบนั้น เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่ความคิดไปเองเริ่มก่อตัวขึ้นกับคนประเภทนี้ ก็อาจจะเป็นเรื่องที่มีส่วนสร้างความคิดหรือความรู้สึกลบๆ ให้เกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกัน

  1. รับรู้ความรู้สึกของอีกฝ่าย

ข้อดีของการพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาอีกข้อหนึ่ง อาจคือการที่เราจะได้สัมผัสกับความรู้สึกของฝ่ายตรงข้ามว่า เกิดความรู้สึกอย่างไรขึ้นบ้าง หรือมีทัศนคติต่อเรื่องราวเหล่านี้ไปในทิศทางใด

ซึ่งก็ถือเป็นสิ่งสำคัญ ที่อาจมีผลต่อการดำเนินชีวิต รวมไปถึงการตัดสินใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่กำลังเกิดความรู้สึกลังเลใจ หรือกำลังค้างคากับสิ่งเหล่านั้นอยู่

  1. รู้ว่าอีกฝ่ายคิดอะไร

บางความคิดของคนบางคน อาจเป็นกุญแจดอกสำคัญ ในการเข้ามาช่วยไขคำตอบที่ค้างคาอยู่ภายในใจ และช่วยทำให้การวางตัวต่อกันเป็นไปอย่างสบายใจได้มากยิ่งขึ้น

ซึ่งแน่นอนว่า ต้องเป็นอะไรที่ดีกว่าการนำตัวเองไปยืนอยู่บนความสัมพันธ์ที่ไม่แน่นอน รวมไปถึงความไม่ชัดเจนที่กำลังเกิดขึ้น เพราะสิ่งเหล่านี้ อาจเป็นตัวการร้ายที่คอยบั่นทอนความรู้สึกดีๆ ที่มีอยู่ให้หมดลงไปได้อย่างเรื่อยๆ

  1. ช่วยเพิ่มความเข้าใจระหว่างกัน

เพราะความเข้าใจนั้นคือ กาวที่ดีที่สุด ในการใช้เชื่อมความสัมพันธ์ของคนสองคนให้กลับมารู้สึกดีต่อกันได้เหมือนเดิม เพราะในบางครั้ง การแสดงออกแค่เพียงอย่างเดียว ก็ไม่สามารถที่จะใช้บ่งบอกถึงความรู้สึกลึกๆ ที่เกิดขึ้นอยู่ภายในใจได้อย่างชัดเจน

ทางที่ดี การเปิดใจคุยกันถึงเรื่องที่เกิดขึ้น อาจมีส่วนช่วยให้ความสัมพันธ์ที่เริ่มร้าวของกันและกัน กลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ใหม่

  1. สร้างความสบายใจให้กับตัวเอง

ความสบายใจจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ เราได้รับรู้ในคำตอบของบางสิ่งบางอย่างที่เรากำลังอยากรู้ และคำตอบเหล่านั้นก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนมากพอสมควร

ซึ่งความชัดเจนพวกนี้เอง จะเป็นตัวที่สามารถบ่งบอกให้เราได้รู้ว่า ควรจะทำอย่างไรต่อไปกับสิ่งที่เกิดขึ้น หรือควรจะเดินหน้าไปทางไหนต่อถึงจะดีที่สุด

การพูดคุย

โดย : sineenow

 

keyboard_arrow_up