ป้องกันอัลไซเมอร์

บำรุงสมอง ป้องกันอัลไซเมอร์ ด้วย 3 เทคนิคนี้

ป้องกันอัลไซเมอร์
ป้องกันอัลไซเมอร์

ป้องกันอัลไซเมอร์

เรียนรู้ และ ป้องกันอัลไซเมอร์ ไปด้วยกัน โรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ เกิดจากการตายของเซลล์สมองทำให้การทำงานของสมองเสื่อมถอยลง ส่งผลกระทบต่อกิจวัตรประจำวัน  พบ 1 ใน 9 คน ในผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป และ 1 ใน 3 คน ในผู้ที่มีอายุ 85 ปีขึ้นไป กรมการแพทย์แนะบำรุงรักษาสมอง ป้องกันอัลไซเมอร์ ด้วยหลักบันได 3 ขั้น

นายแพทย์ธีรพล  โตพันธานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า โรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ เป็นภาวะสมองเสื่อมชนิดหนึ่ง ซึ่งเกิดจากการตายของเซลล์สมองทำให้การทำงานของสมองเสื่อมถอยลง จนกระทั่งส่งผลกระทบต่อกิจวัตรประจำวัน

ภาวะสมองเสื่อมอัลไซเมอร์จะมีการดำเนินของโรคแย่ลงเรื่อยๆ เนื่องจากความเสียหายของเซลล์สมอง ที่ตายเพิ่มมากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป

เมื่ออาการของโรคดำเนินไประยะหนึ่ง ผู้ป่วยจะเริ่มสูญเสียความเป็นตัวเอง และความสามารถในการดูแลตัวเอง จะน้อยลงไปเรื่อยๆ ทั้งนี้ โรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ เป็นภาวะสมองเสื่อม ที่พบบ่อยมากที่สุด

โดยมีปัจจัยที่เป็นเหตุส่งเสริม คือ อายุมากกว่า 65 ปี และกรรมพันธุ์ เช่น มีบิดามารดาป่วยเป็นโรคนี้ นอกจากนี้ยังพบว่าผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป 1 ใน 9 คน จะมีภาวะสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ ในขณะที่ผู้ที่มีอายุ 85 ปีขึ้นไป 1 ใน 3 คน มีภาวะเสี่ยงอัลไซเมอร์เช่นกัน

โรคอัลไซเมอร์

นายแพทย์อุดม ภู่วโรดม ผู้อำนวยการสถาบันประสาทวิทยา  เปิดเผยว่า

อาการของโรคอัลไซเมอร์แบ่งเป็น 3 ระยะ

1. ระยะเริ่มต้น

มีอาการเฉยเมย สูญเสียความจำระยะสั้น พฤติกรรมเปลี่ยนไป นึกคำพูดไม่ออก

2. ระยะกลาง

ผู้ป่วยจะมีอาการเห็นภาพหลอน อารมณ์ฉุนเฉียวรุนแรง สูญเสียความจำระยะยาว สูญเสียความสามารถในการใช้ภาษา

3.ระยะรุนแรง

ผู้ป่วยจะมีอาการเฉยเมยอย่างรุนแรงไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ สูญเสียความสามารถในการสื่อสารและต้องอาศัยผู้ดูแล 100%

สามารถบำรุงรักษาสมอง ป้องกันอัลไซเมอร์ด้วยหลักบันได 3 ขั้น คือ

บันได: ขั้นพื้นฐาน

ต้องดูแลระบบไหลเวียนเลือดให้ดี  ให้ร่างกายรับออกซิเจน พลังงานและสารอาหารอย่างพอเหมาะ  ควบคุมน้ำหนักตัวอย่าให้มีไขมันในเลือดสูง  และออกกำลังกายสม่ำเสมอ

บันได : ขั้นกลาง

รักษาสุขภาพ เลิกบุหรี่ สุรา และยาเสพติด ทำจิตใจให้เบิกบาน เอื้อเฟื้อผู้อื่น ช่วยเหลือสังคม ชื่นชมคนดี  มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ

บันได : ขั้นสูง

ฝึกจำให้ได้ โดยตั้งใจจำ หาเทคนิคช่วยจำ ทำการทบทวน และที่สำคัญควรฝึกเพื่อลดสนิมในสมอง โดยคิดเลขที่ไม่ยากนัก เล่นเกมต่างๆ และบริหารสมองด้วยกิจกรรม เช่น วาดรูป ประดิษฐ์สิ่งของ เล่นปริศนาอักษรไขว้ รวมทั้งทำงานที่เคยทำอย่างสม่ำเสมอ ไม่ปลีกตัว และฝึกสมาธิ

หากปฏิบัติตามขั้นตอนดังกล่าวก็จะมีสมองดีสดใส จำได้   คิดดีมีเหตุผล ห่างไกลโรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์

ข้อมูลจาก : สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์


บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

รู้ยัง ? ผู้สูงอายุ ไม่ได้ ความจำเสื่อม ทุกคน

9 เทคนิคบริหารสมอง ต้านอัลไซเมอร์

7 ตัวการทำลายสมอง ความจำเสื่อม ก่อนวัย

 

 

keyboard_arrow_up