แนวการปฏิบัติธรรม

ฟังธรรม: แนวการปฏิบัติธรรม – พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) แห่งวัดหนองป่าพง

แนวการปฏิบัติธรรม
แนวการปฏิบัติธรรม

ฟังธรรม: แนวการปฏิบัติธรรม – พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) แห่งวัดหนองป่าพง

หากคุณพากเพียรอย่างหนักในการปฏิบัติกรรมฐาน แต่ไม่ได้ผลคืบหน้า ลองฟังคำแนะนำ ” แนวการปฏิบัติธรรม ” จากหลวงพ่อชา กันค่ะ

“เรื่องนี้สำคัญมาก อย่าพยายามที่จะเอาอะไรๆ ในการปฏิบัติ ความอยากอย่างแรงกล้าที่จะหลุดพ้น หรือรู้แจ้งนั้น จะเป็นความอยากที่ขวางกั้นท่านจากการหลุดพ้น ท่านจะเพียรพยายามอย่างหนักตามใจท่านก็ได้ จะเร่งความเพียรทั้งกลางคืนกลางวันก็ได้ แต่ถ้าการฝึกปฏิบัตินั้นยังประกอบด้วยความอยาก ที่จะบรรลุเห็นแจ้งแล้ว ท่านจะไม่มีทางที่จะพบความสงบได้เลย แรงอยากจะเป็นเหตุให้เกิดความ สงสัยและความกระวนกระวายใจ ไม่ว่าท่านจะฝึกปฏิบัติมานานเท่าใดหรือหนักเพียงใด ปัญญา (ที่แท้) จะไม่เกิดขึ้นจากความอยากนั้น ดังนั้น จงเพียงแต่ละความอยากเสีย จงเฝ้าดูจิตและกายอย่างมีสติ แต่อย่ามุ่งหวังที่จะบรรลุถึงอะไร อย่ายึดมั่นถือมั่นแม้ในเรื่องการฝึกปฏิบัติหรือในการรู้แจ้ง”

เครดิต: hiphoplanla


ฟังธรรมเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

เล่าเรื่องหลวงพ่อชา โดย พระอาจารย์ชยสาโร ภิกขุ

ฟังธรรมเรื่อง ต่อสู้ความกลัว โดย หลวงพ่อชา สุภัทโท

ฟังธรรม: ทุกข์เพราะเรา โดย หลวงพ่อสนอง กตปุญฺโญ

keyboard_arrow_up