พลังสุขภาพจิต กู้วิกฤติเป็นโอกาส

พลังสุขภาพจิต กู้วิกฤติเป็นโอกาส

Alternative Textaccount_circle
event
พลังสุขภาพจิต กู้วิกฤติเป็นโอกาส
พลังสุขภาพจิต กู้วิกฤติเป็นโอกาส

พลังสุขภาพจิต กู้วิกฤติเป็นโอกาส

การมีสุขภาพที่ดีเป็นหนึ่งในข้อสำคัญของชีวิตคนเรา ซึ่งไม่ได้หมายถึงร่างกายภายนอกเท่านั้น สุขภาพทางด้านจิตใจก็เป็นเรื่องที่สำคัญเช่นกัน เพราะหากเรามีสุขภาพจิตใจที่ดีแล้ว ย่อมส่งผลต่อภาวะอารมณ์ในการจัดการกับชีวิตประจำวันของเราได้อย่างดี

พลังสุขภาพจิต คือความสามารถทางอารมณ์ความรู้สึกและจิตใจในการปรับตัวและฟื้นตัวให้กลับสู่ภาวะปกติภายหลังที่พบกับเหตุการณ์วิกฤติหรือความรู้สึกยากลำบากในชีวิต ซึ่งเป็นคุณสมบัติสำคัญที่จะช่วยให้บุคคลฟันฝ่าอุปสรรคในชีวิตผ่านพ้นไปได้

ดังนั้นพลังสุขภาพจิตจึงมีความสำคัญต่อการใช้ชีวิตคู่และความรักเป็นอย่างมาก ผู้ที่มีพลังสุขภาพจิตดี แม้จะผิดหวังจากชีวิตอย่างไร ก็สามารถฟันฝ่าอุปสรรคให้ผ่านพ้นไปได้

กรมสุขภาพจิตได้คิดคำเพื่อให้ทุกๆ คนจำได้ง่ายๆ ว่า “อึด ฮึด สู้”

พลังสุขภาพจิต กู้วิกฤติเป็นโอกาส

อึด

คือทนต่อแรงกดดันต่างๆ ได้ เช่น ได้รับความกดดันและคาดหวังจากครอบครัวว่าจะต้องเก่งที่สุด สอบติดมหาวิทยาลัยมีชื่อเสียง หรือได้งานทำในบริษัทที่ดี เมื่อแต่งงานไปแล้วก็ได้รับความคาดหวังจากผู้ใหญ่ทั้งสองบ้าน การจะอึดต่อสถานการณ์เช่นนี้ได้ต้องอาศัยการปรับอารมณ์และความคิดที่เหมาะสม เพราะเราไม่อาจเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ได้ ที่พอจะทำได้คือการเปลี่ยนวิธีคิดและความรู้สึกของตนเอง

พลังสุขภาพจิต กู้วิกฤติเป็นโอกาส

ฮึด

คือการมีความหวังและพลังใจ มีแรงใจที่จะดำเนินชีวิตต่อไป แรงใจนี้สามารถสร้างได้ทั้งจากภายในจิตใจตนเองและได้รับมาจากบุคคลแวดล้อม เนื่องจากพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้เรามีแรงใจเพิ่มมากขึ้น โดยบุคคลแวดล้อมผู้ให้การสนับสนุนทางใจมีอยู่มากมาย ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ พี่น้อง เพื่อน หรือคนที่เข้าใจเรา แม้จะอยู่ในภาวะที่ถูกกดดันอย่างไรก็ตาม การมีความหวังและพลังใจจะทำให้ฮึดขึ้นมาได้

พลังสุขภาพจิต กู้วิกฤติเป็นโอกาส

สู้

คือการต่อสู้เอาชนะอุปสรรค เป็นความมั่นคงทางใจที่จะเอาชนะอุปสรรคที่เกิดขึ้นในชีวิตได้ ซึ่งความมั่นคงทางใจนี้จะเกิดขึ้นเมื่อตระหนักในคุณค่าของตัวเอง รู้ว่าตัวเองมีความสามารถ และเชื่อว่าจะเอาชนะอุปสรรคแก้ปัญหาได้ สู้เพื่ออนาคตที่ดีกว่า แล้วไม่มานั่งเสียใจกับเรื่องราวในอดีต โดยให้คิดว่าทุกๆ เรื่องราวที่ผ่านเข้ามาคือบทเรียนสำหรับชีวิต

การเสริมสร้างพลังสุขภาพจิตให้กับตัวเอง จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เราสามารถข้ามผ่านอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ได้เป็นอย่างดี


บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

keyboard_arrow_up