ลักษณะคู่แท้ตามหลักพุทธศาสนา

ลักษณะคู่แท้ตามหลักพุทธศาสนา เช็กดูว่า คู่ของคุณ “สม” กันหรือไม่?

ลักษณะคู่แท้ตามหลักพุทธศาสนา
ลักษณะคู่แท้ตามหลักพุทธศาสนา

ลักษณะคู่แท้ตามหลักพุทธศาสนา คู่ของคุณ “สม” กันหรือไม่?

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) กล่าวไว้ว่า ในทางพระพุทธศาสนา พูดถึง ลักษณะคู่แท้ตามหลักพุทธศาสนา เอาไว้ว่า ชีวิตสมรสที่จะมีความสุข ราบรื่น มั่นคงยาวนานได้นั้น คู่สมรสควรมีคู่ธรรมที่สมหรือสม่ำเสมอกัน อันจะพึงเรียกได้ว่า สมธรรม 4 ประการ ซึ่งเป็นฐานรองรับชีวิตคู่ครอง ซึ่งแสดงถึงความมีคุณสมบัติสมกันและความมีลักษณะนิสัยสม่ำเสมอกันของคู่ครอง ซึ่งจะทำให้คู่สมรสทั้งสองสมชีพหรือสมชีวี คือมีชีวิตที่สมหรือเสมอกัน หลักสมธรรม 4 ประการนั้นคือ

1.สมศรัทธา มีศรัทธาสมหรือเสมอกน ศรัทธานั้นหมายถึง ความเชื่อ ความเลื่อมใส หรือความใฝ่นิยม เช่น ความเชื่อถือในลัทธิศาสนา ความเลื่อมใสในพระรัตนตรัย และความใฝ่นิยมในคุณค่า หรือสิ่งที่ยึดถือเข้าใจว่าเป็นความดีงามต่างๆ ความมีศรัทธาเสมอกัน ย่อมเป็นสิ่งสำคัญเบื้องแรกที่จะทำให้ชีวิตคู่ครองกลมกลืนสนิทสนมแน่นแฟ้น

2.สมศีลา มีศีลคือความประพฤติสมหรือเสมอกัน คือ มีความประพฤติที่เข้ากันได้ อยู่ในระดับเดียวกัน ไม่เป็นเหตุให้เกิดความรังเกียจ ดูหมิ่น เหยียดหยาม หรือขัดแย้งรุนแรงต่อกัน เช่น ฝ่ายหนึ่งปากร้าย ชอบกล่าวคำหยาบคาย อีกฝ่ายหนึ่งได้รับการอบรมกวดขันมาทางด้านการพูดจาสุภาพอ่อนหวาน ทนฟังคำหยาบคายไม่ได้ หรือฝ่ายหนึ่งเป็นนักเลงหัวไม้ อีกฝ่ายชอบชีวิตสงบไม่วุ่นวาย ก็อาจะเป็นทางเบื่อหน่ายร้าวฉานได้

3.สมจาคา มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เสียสละสมหรือเสมอกัน ในชีวิตของบุคคลที่ต้องติดต่อเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับคนอื่นๆ เริ่มแต่ญาติมิตรสหายเป็นต้นไปนั้น ธรรมข้อสำคัญที่จะต้องแสดงออกอยู่เสมอก็คือ ความมีน้ำใจ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความมีใจกว้างขวาง การช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยกัน หรือในทางตรงกันข้าม ก็เป็นความตระหนี่ ความมีใจคับแคบ กระด้าง คู่ครองที่มีจาคะไม่สมกัน ย่อมมีโอกาสเกิดความขัดแย้งกระทบกระเทือนจิตใจกันอยู่เรื่อยไป

4.สมปัญญา มีปัญญาสมหรือเสมอกัน ปัญญาหมายถึงความรู้จักเหตุ รู้จักผล รู้จักดีชั่ว รู้จักประโยชน์มิใช่ประโยชน์ ความรู้จักคิด ความสามารถในการใช้ความคิด และเข้าใจในเหตุผล ความมีปัญญาสมกัน ไม่ได้หมายความว่าคู่ครองทั้งสองฝ่ายจะต้องได้เล่าเรียนศิลปวิทยาการ ทรงความรู้เชี่ยวชาญเหมือนกัน แต่หมายถึงการมีความคิด การรู้จักรับฟังและเข้าใจในเหตุผลของกันและกัน และการช่วยเป็นคู่คิดของกันและกันได้ อย่างที่กล่าวกันง่ายๆ ว่า พูดกันรู้เรื่อง

พระบรมศาสนดาตรัสแสดงว่า สมธรรม 4 ประการนี้ จะเป็นเหตุให้สามีภรรยาได้พบกันทั้งชาตินี้และชาติหน้าตามความประสงค์ 

เรียบเรียงจาก หนังสือ “คู่สร้างคู่สม ชีวิตคู่ในอุดมคติ” โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต)


เรื่องราวน่าสนใจ

รักแท้ไม่แพ้ระยะทาง! 5 วิธี คบคนไกลยังไงให้รอด

อวดแฟนแบบมีชั้นเชิงกับ 15 ท่าถ่ายรูปคู่ยังไงให้คนอิจฉาทั้งโซเชียล

7 เสน่ห์ของผู้หญิง แม้หน้าตาธรรมดาแต่ดึงดูดสายตาหนุ่มๆ

keyboard_arrow_up