กินแกงกะหรี่ - ผลไม้ตระกูลส้ม ป้องกันสมองเสื่อม เพิ่มความจำ พัฒนาการทำงานของสมอง

กินแกงกะหรี่ – ผลไม้ตระกูลส้ม ป้องกันสมองเสื่อม เพิ่มความจำ พัฒนาการทำงานของสมอง

account_circle
event
กินแกงกะหรี่ - ผลไม้ตระกูลส้ม ป้องกันสมองเสื่อม เพิ่มความจำ พัฒนาการทำงานของสมอง
กินแกงกะหรี่ - ผลไม้ตระกูลส้ม ป้องกันสมองเสื่อม เพิ่มความจำ พัฒนาการทำงานของสมอง

“ความจำเสื่อม” อันดับ 1 โรคบั่นทอนผู้สูงวัย และคนในครอบครัว เผยออกกำลังกายผสมผสาน (Cognicise) และแกงกะหรี่ ป้องกันสมองเสื่อม ได้!

ผลการวิจัยพบว่า การออกกำลังกายแบบผสมผสาน (Cogni-cise) ควบคู่ไปกับ เคล็ดลับการรับประทานแกงกะหรี่ และผักผลไม้ตระกูลส้ม (Citrus) เป็นประจำ จะช่วยพัฒนาการทำงานของสมอง (Cognitive) ได้เป็นอย่างดี ป้องกันสมองเสื่อม ได้

 

::: 5 อันดับโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ :::

นพ. ธนาธิป ศุภประดิษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ธนบุรี เวลบีอิ้ง จำกัด และโครงการ จิณณ์  เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ เผยว่า  5 อันดับโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ

  • อันดับ 1 ได้แก่ โรคสมองเสื่อม หรือ อัลไซเมอร์ ซึ่งคิดเป็น 80 % หรือมากกว่า 800,000 รายของจำนวนผู้สูงอายุในประเทศไทย โดยปัจจุบันโรคสมองเสื่อม หรือ อัลไซเมอร์ ในผู้สูงอายุมีอัตราเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก
  • อันดับ2 โรคหลอดเลือดในสมอง ความชราของร่างกายเสื่อมสภาพ จากอุบัติเหตุหกล้ม และกระดูกหัก
  • อันดับ 3 โรคเกี่ยวกับกระดูกและข้อต่อโดยมีสาเหตุหลักๆ มาจากอัตราผู้สูงอายุในประเทศไทยต่อครัวเรือนที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

จากข้อมูลที่มีพบว่า ภายในระยะเวลา 10 ปีข้างหน้านี้ ประเทศไทยเตรียมกระโดดเข้าสู่  Super – Aged Society หรือ สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัว โดยมีสัดส่วนประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไปเกินกว่า 20% และมีแนวโน้มเป็นโรคความจำเสื่อมเพิ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ทั้งนี้ หลายประเทศทั่วโลก อาทิ ไทย เกาหลีใต้ สิงคโปร์ จีน ญี่ปุ่น อเมริกา แถบยุโรป ต่างได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) ที่มีสัดส่วนประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่า 10 % หรืออายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไปเกินกว่า 7 % ของประชากรทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 

แม้การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในปัจจุบันอาจจะไม่ใช่เรื่องใหม่ และทั่วโลกต่างก็เผชิญกับปัญหาและการปรับตัวนี้ แต่การเตรียมความพร้อมรับมือโรคภัยไข้เจ็บและพัฒนาให้ผู้สูงวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขนั้น ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ท้าทาย เพราะการจะมีความสุขได้นั้นประกอบไปด้วยหลายปัจจัย และอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล แต่หลักๆ พื้นฐานคือเรื่องของความเจ็บป่วยและการดูแลรักษา โดยเฉพาะการดูแลผู้ป่วยสูงอายุที่เป็นโรคสมองเสื่อมนั้น ต้องอาศัยทั้งความรู้ความเข้าใจ ความเอาใจใส่ ของผู้ดูแลและสมาชิกในครอบครัว เนื่องจาก

 

::: อาการของโรคสมองเสื่อม :::

ในช่วงแรกผู้ป่วยจะมีอาการหลงลืมเริ่มไปจนถึงไม่สามารถจดจำสิ่งต่างๆ ทำให้ความสามารถในการช่วยเหลือตนเองในช่วงท้ายของโรค ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ

กินแกงกะหรี่ - ผลไม้ตระกูลส้ม ป้องกันสมองเสื่อม เพิ่มความจำ พัฒนาการทำงานของสมอง

<< คลิกอ่านวิธีป้องกันโรคสมองเสื่อม หน้าถัดไป >>

Summary
กินแกงกะหรี่ - ผลไม้ตระกูลส้ม ป้องกันสมองเสื่อม เพิ่มความจำ พัฒนาการทำงานของสมอง
Article Name
กินแกงกะหรี่ - ผลไม้ตระกูลส้ม ป้องกันสมองเสื่อม เพิ่มความจำ พัฒนาการทำงานของสมอง
Description
ผลการวิจัยพบว่า การออกกำลังกายแบบผสมผสาน (Cogni-cise) ควบคู่ไปกับ เคล็ดลับการรับประทานแกงกะหรี่ และผักผลไม้ตระกูลส้ม (Citrus) เป็นประจำ จะช่วยพัฒนาการทำงานของสมอง (Cognitive) ได้เป็นอย่างดี ป้องกันสมองเสื่อม ได้
Author
Publisher Name
Goodlifeupdate
keyboard_arrow_up