เปิดเคล็ดลับความสำเร็จ จาก 10 ผู้หญิงเก่ง ระดับอาเซียน

เปิดเคล็ดลับความสำเร็จ จาก 10 ผู้หญิงเก่ง ระดับอาเซียน

เปิดเคล็ดลับความสำเร็จ จาก 10 ผู้หญิงเก่ง ระดับอาเซียน
เปิดเคล็ดลับความสำเร็จ จาก 10 ผู้หญิงเก่ง ระดับอาเซียน

นภัสร กิตะพาณิชย์: ปรับแนวคิด เติมความรู้ ทันการเปลี่ยนแปลง

เปิดเคล็ดลับความสำเร็จ จาก 10 ผู้หญิงเก่ง ระดับอาเซียน
คุณนภัสร กิตะพาณิชย์ กรรมการผู้อำนวยการ  บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน)

            คุณนภัสร กิตะพาณิชย์ กรรมการผู้อำนวยการ  บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน) กล่าวว่า บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ ได้น้อมนำหลักการทรงงาน และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพื้นฐานในการดำเนินธุรกิจ มุ่งมั่นการดำเนินธุรกิจเพื่อให้เกิดความยั่งยืนโดยมี คน เป็นทรัพยากรหลักในการขับเคลื่อนองค์กร ซึ่งในฐานะที่เป็นผู้นำองค์กรจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนแนวคิด ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง รู้ให้เท่าทันทั้งในเรื่องของเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ เติมความรู้อยู่ตลอดเวลา ประการสำคัญต้องสร้างองค์กรให้คนทำงานมีความสุข มีอิสระในการทำงาน มีความท้าทายในการทำงาน และมอบอำนาจให้คิด และตัดสินใจ จึงจะทำให้คนทำงานอยู่ในองค์กรนานขึ้น

ธีรวัลคุ์ เตชะอุบล : ความจริงใจ คือ กุญแจสู่ความสำเร็จ

เปิดเคล็ดลับความสำเร็จ จาก 10 ผู้หญิงเก่ง ระดับอาเซียน
คุณธีรวัลคุ์ เตชะอุบล ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาโครงการ บริษัท เกษมกิจ จำกัด และโรงแรมในเครือเคป แอนด์ แคนทารี

คุณธีรวัลคุ์ เตชะอุบล ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาโครงการ บริษัท เกษมกิจ จำกัด และโรงแรมในเครือเคป แอนด์ แคนทารี กล่าวว่า หลักการสำคัญในการทำธุรกิจคือการให้ความจริงใจต่อลูกค้า ต่อชุมชนที่เข้าไปอาศัยเพื่อลงทุน และเลือกสิ่งที่ดีที่สุดกับทุกฝ่าย โดยรางวัลที่ได้รับในครั้งนี้จาก AWEN นับเป็นโอกาสดีที่จะได้แสดงศักยภาพของผู้หญิง และได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมความเท่าเทียมกันของสิทธิสตรีในสังคม ทั้งระดับประเทศ และภูมิภาค  และจะไม่ละทิ้งโอกาสที่จะมีส่วนร่วมพัฒนาต่อยอดเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการสตรีในอาเซียนให้เข้มแข็งและเติบโตไปด้วยกัน

 

นัยรัตน์ หริพจน์ทวีกุล : มองโลกรอบด้าน เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส

คุณนัยรัตน์ หริพจน์ทวีกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท หริกุล กรุ๊ป จำกัด

คุณนัยรัตน์ หริพจน์ทวีกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท หริกุล กรุ๊ป จำกัด ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย แบรนด์ Mt.Sapola ที่โด่งดังในต่างประเทศ กล่าวว่า วิธีบริหารงานของตนเองคือการมองโลกตามความเป็นจริงและรอบด้าน ยิ่งธุรกิจเติบโตต้องรู้จักคิดแยกแยะ มองวิกฤตให้เป็นโอกาสและความท้าทาย พร้อมเรียนรู้และต่อยอด เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนาสินค้า และองค์กรให้สามารถก้าวนำเทรนด์ ก้าวนำตลาดอย่างน้อย 1 ก้าว จะทำให้สามารถรับมือกับทุกสถานการณ์ไม่ว่าองค์กรจะกำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นหรือลง

 

สุภาสรณ์ แต้รัตนชัย : สานต่อ ปรับตัว เรียนรู้ ทันโลก

คุณสุภาสรณ์ แต้รัตนชัย เจ้าของห้างทองในจังหวัดอุดรธานี

คุณสุภาสรณ์ แต้รัตนชัย เจ้าของห้างทองในจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า หลักในการทำงานที่ยึดมั่นมาโดยตลอด คือ การทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเน้นการต่อยอดธุรกิจจากรุ่นสู่รุ่น โดยใช้การตั้งเป้าหมายที่จะต้องไปให้ถึง มองหาช่องทาง ขณะเดียวกัน ต้องรู้จักยอมรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกที่หมุนไวขึ้น พร้อมเรียนรู้ทั้งจากประสบการณ์ของตัวเอง และจากผู้อื่น เพื่อนำมาปรับปรุงตัวเองและบุคลากรในองค์กรให้เกิดความชำนาญในธุรกิจ สามารถก้าวไปได้ทันกับโลก

 

สุณี เสรีภาณุ: ซื่อสัตย์กับลูกค้าและไม่ย่ำอยู่กับที่

คุณสุณี เสรีภาณุ  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร   บริษัท : บริษัท แม็ค กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)

ปิดท้ายการแบ่งปันข้อคิดและหลักการทำงานกับหญิงเก่งอีกท่าน “คุณสุณี เสรีภาณุ  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร   บริษัท : บริษัท แม็ค กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) ผู้พาธุรกิจเสื้อผ้ายีนส์แบรนด์ “Mc” เติบโตคู่กับเมืองไทยมา 40 กว่าปี

เธอกล่าวว่า การทำงานด้วยความรักและมีเป้าหมายที่อยากให้คนไทยได้ใส่สินค้ายีนส์ที่มีคุณภาพ ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ที่มีให้กับลูกค้าเป็นหลักการทำงานที่เธอยึดมาตลอด การอยู่ในธุรกิจรีเทลนั้นต้องไม่ย่ำอยู่กับที่ และการที่มาถึงตรงนี้ได้ก็ต้องมีทีมงานที่ใช่และมีความมุ่งมั่นด้วยเป้าหมายเดียวกันเพราะทุกคนมีความหลากหลายในตัวเอง สามารถเอามาปรับใช้กับงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ส่วนตัวเชื่อว่าไม่มีอะไรสำเร็จง่ายๆดังนั้นความพยายามต้องเพิ่มขึ้น ดังนั้นหากเราใส่ความรัก มี Passion และสนุกกับการทำงาน พร้อมปรับรับสิ่งใหม่ๆเพื่อมาใช้ในการทำงานร่วมกับทีมงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ความสำเร็จถือว่าเป็นผลพลอยได้

แม้ในรายละเอียดการบริหารองค์กรของแต่ละท่านจะแตกต่าง แต่จะเห็นจุดร่วมของทุกท่านคือความมุ่งมั่น ตั้งใจ กับภารกิจตรงหน้า ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง และเรียนรู้ตลอดเวลา  เป็นข้อคิดและหลักการทำงานที่นำมาปรับใช้ได้กับทุกธุรกิจ ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ หรือแม้กระทั่งกับคนทั่วไปในการทำงานในชีวิตประจำวัน

 

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก เครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียน (ASEAN Women Entrepreneurs Network) หรือ AWEN สากล

 

บทความเพิ่มเติม เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ

Summary
เปิดเคล็ดลับความสำเร็จ จาก 10 ผู้หญิงเก่ง ระดับอาเซียน
Article Name
เปิดเคล็ดลับความสำเร็จ จาก 10 ผู้หญิงเก่ง ระดับอาเซียน
Description
10 เคล็ดลับความสำเร็จ จาก ผู้หญิงเก่ง ระดับผู้นำ นักธุรกิจสตรีผู้ได้รับรางวัล “สตรีผู้มีผลงานโดดเด่นแห่งอาเซียน”
Author
Publisher Name
Goodlifeupdate
keyboard_arrow_up