เปิดเคล็ดลับความสำเร็จ จาก 10 ผู้หญิงเก่ง ระดับอาเซียน

เปิดเคล็ดลับความสำเร็จ จาก 10 ผู้หญิงเก่ง ระดับอาเซียน

เปิดเคล็ดลับความสำเร็จ จาก 10 ผู้หญิงเก่ง ระดับอาเซียน
เปิดเคล็ดลับความสำเร็จ จาก 10 ผู้หญิงเก่ง ระดับอาเซียน

เปิดเคล็ดลับความสำเร็จ จาก 10 ผู้หญิงเก่ง ระดับอาเซียน

การบริหารธุรกิจที่มีความซับซ้อนดังเช่นปัจจุบันต้องการผู้บริหารที่มีความรู้และทักษะที่หลากหลาย ผู้บริหารระดับแถวหน้าในองค์กรทั้งรัฐและเอกชนจึงประกอบไปด้วยทั้งชายและหญิง ต่างจากอดีตที่ผู้บริหารระดับสูงจะเป็นผู้ชายเสียเป็นส่วนใหญ่  ประเทศไทยเองก็เป็นหนึ่งประเทศที่มี ผู้หญิงเก่ง เป็นผู้นำองค์กรจำนวนมาก
คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล  ประธานเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียน (ASEAN Women Entrepreneurs Network) หรือ AWEN สากล กล่าวว่า ปัจจุบัน AWEN สากล ซึ่งเป็นเครือข่ายนักธุรกิจสตรีระดับอาเซียน มีภารกิจสำคัญคือรวบรวมความรู้ ประสบการณ์ และส่งต่อพลังของนักธุรกิจสตรี เพื่อสนับสนุนและยกระดับศักยภาพผู้หญิงทั่วทั้งภูมิภาคให้เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยดำเนินงานผ่านเครือข่ายนักธุรกิจสตรีผู้ได้รับรางวัล “สตรีผู้มีผลงานโดดเด่นแห่งอาเซียน”

ในส่วนของประเทศไทยเอง ปีนี้มีนักธุรกิจสตรีที่ได้รับคัดเลือกจาก เครือข่ายนักธุรกิจสตรีอาเซียน ประเทศไทย หรือ AWEN ประเทศไทย เพื่อเข้ารับรางวัล 10 คน ซึ่งแต่ละคนที่ผ่านการคัดเลือกล้วนปีประสบการณ์ ข้อคิดและหลักการทำงานที่น่าสนใจควรค่าแก่การส่งต่อเป็นพลังทางธุรกิจของภูมิภาคอาเซียน
ดังที่ ประธาน AWEN สากลกล่าวว่า ประสบการณ์ของผู้ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลสตรีผู้มีผลงานโดดเด่นแห่งอาเซียนแต่ละท่านมีค่ายิ่ง เป็นโอกาสดียิ่งที่ได้รวบรวมข้อคิดและหลักการทำงานบางท่านมาเผยแพร่สู่สังคมวงกว้าง

 

วรางค์ ไชยวรรณ: “คน” สำคัญที่สุดในโลกที่กำลังถูก Disrupt

เปิดเคล็ดลับความสำเร็จ จาก 10 ผู้หญิงเก่ง ระดับอาเซียน
คุณวรางค์  ไชยวรรณ  กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)

            คุณวรางค์  ไชยวรรณ  กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) กล่าวว่า  หลักการทำงานของเธอที่ต้องดูแลลูกน้องจำนวนมากและต้องรับผิดชอบงานหลายส่วน คือการเปิดโอกาสให้ลูกน้องมีอิสระในการคิด การนำเสนอแผนงาน โดยเราคอยดูอยู่ห่างๆ ให้สิ่งที่เขาทำอยู่ในกรอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้ วิธีนี้จะทำให้สามารถจูงใจให้คนเก่งอยู่กับองค์กรได้ โดยเฉพาะในโลกปัจจุบัน ที่กำลังถูก Disrupt จากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี  ทุกบริษัทต้องการคนที่มีความคิดใหม่ๆ การดึงดูดและรักษาคนเก่งไว้จึงเป็นเรื่องที่สำคัญมาก  และผู้บริหารก็ต้องพัฒนาตัวเองอยู่ตลอด ทั้งโดยการค้นคว้าเองหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับบุคคลอื่น เพื่อให้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะมากระทบถึงธุรกิจ

 

วัลยา จิราธิวัฒน์ : รู้จักธุรกิจ กล้าตัดสินใจและต้องมีแผนสอง

เปิดเคล็ดลับความสำเร็จ จาก 10 ผู้หญิงเก่ง ระดับอาเซียน
คุณวัลยา จิราธิวัฒน์  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

            คุณวัลยา จิราธิวัฒน์  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) เป็นอีกหนึ่งในผู้บริหารยักษ์ใหญ่ด้านอสังหาริมทรัพย์ที่จะเข้ามาร่วมส่งต่อประสบการณ์กับเครือข่าย AWEN สากล คุณวัลยา กล่าวว่า หลักการทำงานของนักธุรกิจสตรีท่านนี้ คือ มีความมุ่งมั่นและไม่ย่อท้อต่อปัญหา เชื่อว่าปัญหามีไว้แก้ไข ทุกปัญหาที่เกิดขึ้นคือความท้าทายของขอเพียงมีสติ ก็จะสามารถหาทางแก้ไขปัญาหาได้เอง แต่สิ่งสำคัญคือต้องกล้าตัดสินใจ โดยจะทำเช่นนั้นได้ต้องรู้จักและเข้าใจธุรกิจของตัวเองเป็นอย่างดีต้องศึกษาหาข้อมูลทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ทํา กล้าเดินหน้า ลงมือทําอย่างมุ่งมั่นและมั่นใจ พร้อมมีแผนสํารอง หากเกิดความผิดพลาดจะได้ปรับปรุงแก้ไขได้ทันท่วงที

 

 ภัทรา สหวัฒน์ : เข้าใจคนและเนื้องาน สู่ประสิทธิภาพการบริหาร

เปิดเคล็ดลับความสำเร็จ จาก 10 ผู้หญิงเก่ง ระดับอาเซียน
คุณภัทรา สหวัฒน์ กรรมการบริหารบริษัท บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)

            คุณภัทรา สหวัฒน์ กรรมการบริหารบริษัท บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) เป็นอีกหนึ่งผู้บริหารรุ่นใหม่จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีผลงานนวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มาแล้วหลายโครงการ เธอ กล่าวถึงหลักการทำงานที่ง่ายแต่หนักแน่นว่า ใช้ “ใจ” ทำงาน ทำงานทุกอย่าด้วยความเข้าใจ ไม่ว่าจะเป็นตัวเนื้องานและผู้ร่วมงาน ทำทุกอย่างไปด้วยกัน ถ้าเราเข้าใจ เราก็สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสบายใจกันทุกฝ่าย การทำงานคือการกระจายโอกาสออกสู่วงกว้าง ไม่เพียงแต่เป็นการสร้างงานให้สัมฤผลเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างคน ให้โอกาสคน และแบ่งปันสู่สังคมเท่าที่จะทำได้

 

ชาตยา สุพรรรณพงศ์: คน ความร่วมมือคือ Key Success ขององค์กร  

เปิดเคล็ดลับความสำเร็จ จาก 10 ผู้หญิงเก่ง ระดับอาเซียน
คุณชาตยา สุพรรรณพงศ์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด

            คุณชาตยา สุพรรรณพงศ์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด ผู้บริหารรุ่นใหม่ที่ประสบความสำเร็จในการสร้างอาณาจักร “บาร์บีคิว พลาซ่า” หรือบาร์บิกอนให้ไปนั่งอยู่ในใจผู้บริโภค  เธอกล่าวว่า สิ่งที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของเธอ คือหลักการทำงานที่ว่า “Always have a moonshot but start small”  ซึ่งก็คือ มีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ แต่อย่างไรก็ต้องเริ่มมาจากก้าวเล็ก ๆ เพราะก้าวเล็ก ๆ ประกอบกัน มันจะสร้างความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ได้ และธุรกิจของ “ฟู้ดแพชชั่น” ถูกขับเคลื่อนด้วย “คน” แต่ Key Success ไม่ใช่เพียงแค่ “คน” อย่างเดียว แต่ยังมีส่วนประกอบอื่น ๆ ที่มาจากการร่วมมือ หรือ Engagement ของผู้คนในองค์กร ที่จะผลักดันให้องค์กรไปถึงเป้าความสำเร็จ

 

ณพาภรณ์ โพธิรัตนังกูร : เข้าใจธรรมชาติขององค์กร พัฒนาตัวเอง แก้ปัญหาให้เป็น

เปิดเคล็ดลับความสำเร็จ จาก 10 ผู้หญิงเก่ง ระดับอาเซียน
คุณณพาภรณ์ โพธิรัตนังกูร  กรรมการผู้จัดการ บริษัท  สมบัติเลิศ จำกัด

            คุณณพาภรณ์ โพธิรัตนังกูร  กรรมการผู้จัดการ บริษัท  สมบัติเลิศ จำกัด กล่าวว่า หลักการสำคัญที่ผลักดันให้เธอสามารถขับเคลื่อนธุรกิจที่มีอยู่มากมายในเครือนายเลิศ กรุ๊ป ให้ไปสู่ความสำเร็จได้ การอยู่กับโลกแห่งความจริง เข้าใจธรรมชาติขององค์กร พัฒนาตัวเองและยอมรับการเปลี่ยนแปลง รวมถึงทำความเข้าใจกับความหลากหลายทางสังคม ด้วยตำแหน่งหน้าที่ ต้องแก้ปัญหาให้เป็น และต้องมองอนาคตว่าก้าวต่อไปอย่างไร  อีกประการสำคัญคือ ให้ความสำคัญกับพนักงาน สร้างบรรยากาศในการทำงานให้มีความสุข และพร้อมจะเดินไปข้างหน้าด้วยกันทุกคน อย่างเป็นระบบมาตรฐานระดับสากล แต่ยังคงความอบอุ่นแบบปาร์คนายเลิศ

<< คลิกอ่านเรื่องราวของผู้หญิงเก่งอีก 5 คน หน้าถัดไป >>

Summary
เปิดเคล็ดลับความสำเร็จ จาก 10 ผู้หญิงเก่ง ระดับอาเซียน
Article Name
เปิดเคล็ดลับความสำเร็จ จาก 10 ผู้หญิงเก่ง ระดับอาเซียน
Description
10 เคล็ดลับความสำเร็จ จาก ผู้หญิงเก่ง ระดับผู้นำ นักธุรกิจสตรีผู้ได้รับรางวัล “สตรีผู้มีผลงานโดดเด่นแห่งอาเซียน”
Author
Publisher Name
Goodlifeupdate
keyboard_arrow_up