การเป็นคนเก็บตัว

สังเกต 5 จุดเด่นของ การเป็นคนเก็บตัว และ คนเปิดเผย ที่ส่งผลดีต่อชีวิตเรา

การเป็นคนเก็บตัว
การเป็นคนเก็บตัว

บุคลิกภาพของคน สามารถแบ่งออกได้เป็นกลุ่มใหญ่ๆ คือ การเป็นคนเก็บตัว และ คนเปิดเผย หรือบางคนอาจจะมีทั้งสองลักษณะบุคลิกภาพนี้อยู่ในตัว ทั้งนี้ เราสามารถสังเกต จุดเด่น และข้อดี แสดงมันออกมาอย่างเด่นชัด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ทั้งในแง่ของความสัมพันธ์ และความก้าวหน้าทางการงาน ได้ดังนี้

 

จุดเด่น และข้อดี ของ การเป็นคนเก็บตัว และ คนเปิดเผย

 

การเป็นคนเก็บตัว

 

ข้อที่ 1 ความระมัดระวัง และความกล้าหาญ

คนเปิดเผย : ส่วนใหญ่เป็นคนกล้าหาญ และพร้อมที่จะเสี่ยง เพื่อไปให้ถึงเป้าหมาย ที่ดึงดูดใจ แล้วพอใจที่จะ เสี่ยงโชค เสี่ยงดวง มากกว่าอยู่ไปวันๆ

คนเก็บตัว : มีแนวโน้มที่จะเป็นคนระมัดระวังตัว มีความสามาถในการ วิเคราะห์ รับรู้ และประเมินความเสี่ยง ทำให้สามารถเลี่ยงความเสี่ยง ที่ไม่อาจคำนวณได้ และก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ไม่แน่นอน

ผลลัพธ์ของพฤติกรรม :

คนที่เก็บตัว จะสื่อสารอย่างระมัดระวัง รอบคอบ และรู้จักนำสิ่งที่ได้เห็น ได้ยินมาประเมิน การกระทำของอีกฝ่ายได้อย่างถูกต้อง และมีนิสัยประนีประนอม

ส่วนคนที่เปิดเผย มักมีแนวโน้มที่จะเเหกกฏ สร้างความเปลี่ยนแปลง กล้าที่จะพูด และต่อสู้เพื่อเป้าหมาย ยอมเสี่ยงเพื่อผลลัพธ์ แม้จะต้องกระทบต่อความสัมพันธ์ ก็ตาม

 

ข้อที่ 2 ความตั้งใจ และความยืดหยุ่น

คนเปิดเผย : มักจะยืดหยุ่น และปรับการกระทำของตัวเอง หากต้องเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ ๆ จะสามารถปรับตัว และตอบสนองได้ง่าย

คนเก็บตัว : มักจะทุ่มเท ความสนใจ และพลังงานให้กับเรื่องที่อยู่ตรงหน้าได้ ง่ายกว่า เรื่องใหม่ๆ

ผลลัพธ์ของพฤติกรรม :

เวลาพูดคุย หรือประสานงานกับคนอื่นๆ คนเก็บตัว มักทุ่มเทความสนใจทั้งหมดให้กับ คู่สนทนา นั่นทำให้คนที่คุยด้วย รู้สึกถึงความสำคัญของตัวเอง และชอบที่จะพูดคุยด้วย และให้ความเชื่อใจ

ขณะที่คนเปิดเผย จะรับมือกับคำถาม และข้อเสนอแนะได้ดีกว่าเมื่อต้องอยู่ท่ามกลางผู้อื่น เช่นระหว่างการบรรยาย และการประชุม มีความยืดหยุ่นในบทสนทนา รวมไปถึง สามารถชักจูง (หรือหว่านล้อม) ให้คนฟัง คล้อยตามได้ง่าย และเร็วกว่า

 

ข้อที่ 3 ความสงบ และความรวดเร็ว

คนเปิดเผย : ความรวดเร็ว และคล่องเเคล่ว คือข้อดีของคนเปิดเผย คนกลุ่มนี้ มักจะเริ่มลงมือทำสิ่งต่างๆ ได้อย่างฉับไว โดยไม่ต้องไตร่ตรองนาน

คนเก็บตัว : ข้อดีของนิสัยชอบเก็บตัวคือ ทำให้มีจิตใจจดจ่อ ผ่อนคลาย และมีความชัดเจน

ผลลัพธ์ของพฤติกรรม :

คนเก็บตัว จะมีความนิ่งสงบ และมีสมาธิมากกว่า ทำให้ค่อนข้างได้เปรียบในการต่อรอง ไม่สติเเตก เมื่อเกิดความขัดแย้ง ใช้วิธีจัดการไปทีละเรื่อง อย่างไม่ใจร้อน

ส่วนคนเปิดเผย จะชอบความเปลี่ยนแปลง ไอเดียใหม่ และพร้อมที่จะเสี่ยงทดลองสิ่งใหม่ มากกว่าเจรจาอย่างรอบคอบ และรัดกุม แต่เพราะความแตกต่างนั้นเอง ทำให้คนสองกลุ่ม ที่มีพฤติกรมตรงข้ามกัน มีความคิดที่ไม่ค่อยลงรอยกัน

 

ข้อที่ 4 การคิดเชิงวิเคราะห์ และความทะยานอยาก

คนเปิดเผย : เมื่อตัดสินใจแล้วว่าต้องทำ คนเปิดเผยที่ตั้งใจจริง จะลงมือทำทันที ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม ในหมูคนรอบข้าง หรือเพื่อนร่วมงาน

คนเก็บตัว : ขณะที่คนเก็บตัวจะรู้จักแยกแยะความเชื่อมโยง และความสัมพันธ์ที่ยุ่งยากออกเป็นส่วนๆ และวางแผนการทำงาน การประสานงานอย่างมีระบบ

ผลลัพธ์พฤติกรรม :

ความสามารถเรื่องการคิด วิเคราะห์ของคนเก็บตัว จะทำให้เราย้อนกลับไปหาประเด็นหลักที่กำลังโต้เเย้ง รวมถึงช่วยกัน หารือเพื่อให้ผ่านพ้น สถานการณ์ยุ่งยากใจไปได้ มั่นใจว่าเมื่อมีข้อมูลเพียงพอ จะสามารถแก้ไข สถานการณ์ ยากลำบาก ให้ดีขึ้น

ส่วนคนเปิดเผย มักมีจุดเด่นในแง่ความทะเยอทะยาน (ความตั้งใจอย่างสูง) เมื่อมีเป้าหมาย ก็จะเริ่มต้นจัดการอย่างรวดเร็ว และจริงจัง พูดจาตรงไปตรงมาด้วยถ้อยคำง่ายๆ เพื่อให้เกิดการคล้อยตาม และลงมือทำ

 

ข้อที่ 5 ความอิสระ และความอบอุ่นเป็นมิตร

คนเปิดเผย : ชอบทำงานเป็นทีม ชอบอยู่ร่วมกับผู้อื่น และพอใจเมื่อได้รับการตอบสนองในแง่บวก

คนเก็บตัว : ชอบอิสระ และไม่ค่อยชอบพึ่งพาใครมากเกินไป อยากมีความสุขได้โดยไม่ต้องพึ่งใคร และพอใจที่จะใช้ชีวิต ตามหลักการของตัวเอง

ผลลัพธ์พฤติกรรม :

คนเก็บตัวจะไม่ชอบพึ่งพาใคร ดังนั้นจึงสามารถคิด และสื่อสารนอกกรอบได้ ขณะเดียวกัน คนกลุ่มนี้จะทำให้คนอื่นๆ รู้สึกว่าตัวเองมีอิสระในใจ และต่างมีพื้นที่เป็นของตัวเอง เป็นลักษณะนิสัยที่ส่งผลดี ต่อการบริหารจัดการในชีวิตจริง

ส่วนคนเปิดเผย จะมีความทุ่มเทให้กับคนรอบข้างมากเป็นพิเศษ ทำให้คนอื่นๆ รู้สึกอบอุ่นใจ และอยากพึ่งพิง แล้วถูกชักจูงให้รู้สึกแบบเดียวกันได้ง่าย เป็นนิสัยที่ดีของนักพูด และ ผู้ที่ทำงานที่ต้องสร้างแรงจูงใจ

 

ข้อมูลประกอบจากหนังสือ : คนเก่งต้องเก่งคน

 

 

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บุคลิกพนักงาน ขั้วตรงข้าม 5 ประเภท แบบไหนที่ใช่คุณ ?

7 Lifestyle ของ ผู้หญิงเก่ง ที่ทำให้พวกเธอเปล่งประกายกว่าใครๆ

รู้จัก The three day – monk syndrome อาการจับจด และ วิธีปรับพฤติกรรมเบื้องต้น

5 ทักษะที่จำเป็นในการทำงาน พัฒนาตัวเองให้เก่ง และ โดดเด่นกว่าใคร

keyboard_arrow_up