5 หลักคิด ใช้ชีวิตอยู่อย่างพากเพียรเพื่อเตรียมตัวตาย โดย คุณเทวินทร์ วงศ์วานิช

การใช้ชีวิตอยู่เพื่อเตรียมตัวตาย

คนเรามักกลัว “ความตาย” ทั้ง ๆ ที่รู้ว่าไม่เคยมีใครหนีมันพ้น ทุกสรรพสิ่งล้วนเกิด แก่ เจ็บป่วย และสูญสลายดับไปตามวัฏจักรทั้งนั้น สิ่งที่เราควรกลัวจึงไม่ใช่ความตาย แต่คือการใช้ชีวิตอย่างไรให้คุ้มค่า ก่อนเราเดินทางไปยังจุดสิ้นสุดของชีวิต

การมีสติและเข้าใจสัจธรรมในการใช้ชีวิตทุกวันให้คุ้มค่าเสมอ คือ ข้อคิดที่ คุณเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (CEO) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้จากการฟังธรรมะในงานศพของคุณแม่ของคุณบรรยงค์ พงษ์พานิช ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด, ประธานกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) และที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี

ตลอดระยะเวลา 30 นาที ที่คุณเทวินทร์นั่งฟังการบรรยายธรรม เรื่องการดำเนินชีวิตด้วยหลักเหตุผลที่คนทั่วไปเข้าใจได้ง่าย จาก พระอธิการสุธรรม สุธมฺโม วัดป่าหนองไผ่ จังหวัดสกลนคร ในงานสวดพระอภิธรรม ที่วัดธาตุทอง คุณเทวินทร์สามารถนำมาเรียงร้อยเป็นข้อคิดสำคัญในการ “อยู่อย่างพากเพียรเพื่อเตรียมตัวตาย” ทั้งหมด 5 ประการ ซึ่งเป็นแก่นแท้ของการมีชีวิตอยู่ที่เราควรให้ความสำคัญ ดังนี้

1. อยู่อย่างพิจารณาตนเองอยู่เสมอ คือ การพิจารณาความมุ่งหวังในชีวิตของเรา และถามตัวเองว่า เราได้ลงมือทำอะไรไปแล้วบ้าง ข้อควรรู้อย่างหนึ่งคือ เมื่อถึงเวลาตาย ทรัพย์สินเงินทองที่สะสมมา ก็ต้องทิ้งไว้ในโลกนี้ ดังนั้น เราควรมุ่งสร้างความดี สร้างประโยชน์ ทำให้สังคมและโลกใบนี้ดีขึ้น

2. อยู่อย่างมีความเพียรทางด้านร่างกาย คือ การละจากความสบายที่มากเกินไป ไม่มัวอยู่นิ่ง กินนอนไปวัน ๆ แต่ควรกระตุ้นร่างกายให้ตื่นตัวอยู่เสมอโดยการดูแลสุขภาพให้แข็งแรง ออกกำลังกาย กินอาหารที่มีคุณค่า และพักผ่อนให้เพียงพอ

3. อยู่อย่างมีความเพียรทางด้านจิตใจ คือ การละจากความวุ่นวาย ฟุ้งซ่าน ความทุกข์ที่เกิดจากกิเลส คือ โลภ โกรธ หลง ด้วยการฝึกฝนจิตให้สงบนิ่ง เช่น การทำสมาธิให้เกิดปัญญา หลุดพ้นจากกิเลส เป็นต้น

4. อยู่อย่างมีความเพียรในการดำเนินชีวิต คือ การหมั่นศึกษาหาความรู้ ประกอบสัมมาอาชีพ และตอบแทนผู้มีพระคุณ โดยเฉพาะบุพการี ให้สุขสบายทั้งกายและใจ ตลอดจนเลี้ยงดูบุตรหลานให้เป็นคนดี มีความรู้ สร้างประโยชน์ ทำความดีให้เพื่อนร่วมโลกและสังคม

5. อยู่เพื่อเตรียมตัวตายอยู่เสมอ คือ การใช้ชีวิตดังคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่สอนให้เราไม่ประมาท ไม่ผลัดวันประกันพรุ่ง เพราะไม่มีใครรู้ว่าความตายจะมาเยือนเราเมื่อใด

หลักคิดทั้ง 5 ข้อนี้ คือ หลักการฝึกตัวเองให้มีจิตใจสงบนิ่ง ไม่ฟุ้งซ่านด้วยกิเลส เปรียบเหมือนน้ำนิ่งที่อยู่ในแก้วใสสะอาด แม้ในวันที่ในแก้วน้ำนั้นจะมีตะกอน ที่รอการกวนน้ำให้ขุ่น อันเป็นเหตุแห่งทุกข์ ตัวเราก็จะไม่ขุ่นมัวไปตามสภาพแวดล้อม

หากใช้ชีวิตให้ได้อย่างที่กล่าวมานี้ พร้อมกับมีสติ  ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเสมอ เมื่อวันสุดท้ายของชีวิตเวียนมาถึง เราจะไม่มีทางหวาดกลัวอีกต่อไป เพราะที่ผ่านมา เราได้เตรียมพร้อมเผชิญหน้ากับความตายอยู่ทุกวินาทีแล้ว

ที่มา:Tevin at PTT : http://bit.ly/2edMidg

Secret คือแรงบันดาลใจ
สั่งซื้อนิตยสารหรือสมัครสมาชิก Secret ได้ที่ 0-2423-9889
ทาง Naiin.com : https://www.naiin.com/magazines/title/SC/

keyboard_arrow_up