พระเจ้าอโศก

สามเณรนิโครธ หลานผู้เป็นพระอาจารย์ของพระเจ้าอโศกมหาราช

พระเจ้าอโศก
พระเจ้าอโศก

สามเณรนิโครธ หลานผู้เป็นพระอาจารย์ของ พระเจ้าอโศกมหาราช

สามเณรนิโครธ เป็นหลานของ พระเจ้าอโศกมหาราช ซึ่งกำเนิดจากเจ้าชายสุมนกุมาร พระเชษฐาองค์โตต่างพระมารดา หลังจากพระเจ้าพินทุราชสวรรคต พระโอรสทั้งหลายต่างหมายปองบัลลังก์เมืองปาฏลีบุตร

พระเจ้าอโศกในขณะนั้นยังเป็นเจ้าชายและอุปราชครองเมืองอุชเชนีอยู่ ยกทัพมาตีเมืองปาฏลีบุตรและสังหารพระเชษฐาและพระอนุชาต่างพระมารดาไปสิ้น

เจ้าชายสุมนกุมารทราบดีว่าพระองค์ไม่รอดแน่ จึงให้พระชายาซึ่งกำลังมีพระครรภ์หลบหนีไป และให้กำเนิดพระโอรสในเรือนของจัณฑาลใต้ต้นไทร จึงตั้งพระนามพระโอรสน้อยว่า “นิโครธ” แปลว่า “ต้นไทร ”

เมื่อพระโอรสเจริญวัยขึ้น พระชายาจึงให้พระโอรสผนวชเป็นสามเณรในพระพุทธศาสนา แล้วเจริญในธรรมะของพระพุทธเจ้า จนกระทั่งวันหนึ่ง สามเณรนิโครธเดินผ่านพระราชวังที่ประทับของพระเจ้าอโศก

พระองค์ทอดพระเนตรเห็นสามเณรมีกิริยาเรียบร้อยน่าเลื่อมใสจึงนิมนต์เข้ามาฝ่ายใน เมื่อพระเจ้าอโศกนิมนต์สามเณรเข้ามาแล้ว จึงสอบถามสามเณรน้อยว่า  “ข้าแต่สามเณร ท่านพอจะทราบคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือไม่ ขอท่านช่วยบอกแก่เราหน่อย”

สามเณรตอบว่า “ความไม่ประมาทเป็นเส้นทางอมตะ ความประมาทเป็นหนทางไปสู่ความตาย ผู้ที่ประมาทย่อมไม่ต่างจากคนตาย”

พระเจ้าอโศกทรงปีติและเลื่อมใสจึงทรงหันมานับถือพระพุทธศาสนา และทราบว่าสามเณรน้อยผู้นี้คือหลานของพระองค์เอง สามเณรนิโครธนอกจากจะเป็นหลานของพระองค์แล้ว ยังเป็นพระอาจารย์ผู้ชี้ทางธรรมให้แด่พระเจ้าอโศกด้วย

ที่มา : 84000.org


บทความน่าสนใจ

เปิดตํานาน “พระเจ้าตนหลวง” พระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดในล้านนา

สักการะพระปางอัฏฐมีบูชา วัดอินทาราม สันติสถานแห่งสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี

พระเจ้าอชาตศัตรู ผู้พลั้งพลาดเพราะเพื่อนพาล

ปริศนาธรรม 3 ประการ จาก พระเจ้าอะเล็กซานเดอร์มหาราช

นิทานสอนใจ “พระเจ้าอโศก” ขุนศึกหน่ายสนามรบ

สิ่งที่ พระนางพิมพา ทำเพื่อพระพุทธเจ้า…แง่มุมที่ชาวพุทธไม่ค่อยรู้

ตานหลัวหิงไฟพระเจ้า งานบุญใหญ่ในหน้าหนาว

คนแจวเรือสันดานหยาบ นิทานสอนใจเรื่องการให้โอกาสคน

รัตนปริตร คือสุดยอดพระพุทธมนต์

นางสิริมา หญิงงามเมืองแห่งกรุงราชคฤห์

กรรมริษยาของพระนางโรหิณี

พระนางเถริกาผู้บรรลุธรรมจากการทำครัว

นางปัญจปาปี กรรมมีแต่เหมือนมีบุญมาบัง เกิดเป็นหญิงอัปลักษณ์แทนมีสัมผัสเป็นทิพย์

พระภัททากัจจานาเถรี ภิกษุณีผู้เลิศทางมหาอภิญญา (พระนางยโสธราพิมพา)

พระราหุล บุตรผู้คู่ควรแก่บิดา

สามเณรกรบวชเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง รัชกาลที่ 9 วันนี้ ณ วัดป่ามณีกาญจน์

ขยายหน่อธรรม ปีที่ 8 “สามเณรปลูกปัญญาธรรม นานาชาติ” ถ่ายทอดธรรมะวิถีไทยสู่สากล

เจาะชีวิตสามเณรกร วัดป่ามณีกาญจน์ ศาสนทายาทขวัญใจชาวเน็ต

การให้ธรรมะ ชนะการให้ทั้งปวง…เป็นบุญกุศลยิ่งกว่าการให้ทานอื่น

keyboard_arrow_up