คิดลบ

Dhamma Daily : ทำอย่างไรไม่ให้เป็นคน คิดลบ

account_circle
event
คิดลบ
คิดลบ

Dhamma Daily : ทำอย่างไรไม่ให้เป็นคน คิดลบ

ถาม : เคยได้ยินมาว่าชีวิตเราถูกควบคุมด้วยความคิด หากเราชอบ คิดลบ ทั้งที่พยายามคิดบวกแล้ว แต่ก็ทำไม่ได้ ควรจัดการกับความคิดอย่างไร

พระ ดร.นิตินัย อุดมกัน ตอบปัญหานี้ไว้ว่า

ตอบ: คงเคยได้ยิน “จิตเป็นนายกายเป็นบ่าว” การกระทำต่างๆ ที่แสดงออกมาทางกายนั้น ล้วนแต่มาจากจิตดังนั้นปราชญ์ผู้รู้ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าและพระอริยสาวกเป็นต้น  จึงได้พากันหัดเจริญสติปัญญา ภาวนา รักษาศีล เพื่อให้คิดดี ทำดี ให้เป็นปกตินิสัย ต้องหัดทำจนเคยชิน เมื่อทำบ่อยๆ การฝึกทำบ่อยๆ  คือความเพียร แรกๆ อาจไม่สามารถเอาชนะความคิดไม่ดี ความคิดลบ แต่เราต้องหัดฝืนในการคิดบวก คิดดี

ชนะคนอื่นร้อยครั้งไม่เท่าชนะใจตัวเองครั้งเดียว หัดทำไปเรื่อยๆ ทำไม่ได้ก็ต้องทำ เหมือนเด็กหัดเดินล้มแล้วลุกเดี๋ยวก็เดินได้เอง ความคิดคนเราเหมือนกัน หัดคิดดีสัก 1 วินาที 2 วินาที เพิ่มเป็น 10 นาที 1 ชั่วโมง หัดไปเรื่อยเหมือนที่หลวงปู่สนธิ์กล่าวว่า

“จงอยู่ดีมีธรรมประจำจิต อย่าคิดชั่วทำตัวให้มัวหมอง ไปดีมาดีพระธรรมย่อมคุ้มครอง จิตผุดผ่องสงบดีเพราะมีธรรม”

Photo by Ben White on Unsplash

Secret Magazine (Thailand)


บทความที่น่าสนใจ

Dhamma Daily : หัวหน้างาน หวังดีจนเกินไป จ้ำจี้จำไชจนผมไม่มีโอกาสแสดงศักยภาพ ควรทำอย่างไรดีครับ

Dhamma Daily : ดิฉันทำงานหนักเพื่อหาเงินมาดูแล พ่อแม่ แต่พวกท่านกลับน้อยใจว่าลูกไม่มีเวลาให้ ทำอย่างไรดีคะ

Dhamma Daily : ตกงาน มานาน ทุกข์ใจมาก ทำอย่างไรดี

Dhamma Daily : เป็น คนยึดถือความถูกต้อง แต่กลับต้องทำงานกับบริษัทที่เอารัดเอาเปรียบตลอด ทำอย่างไรดี

Dhamma Daily : เวลานั่งแท็กซี่ชอบให้เงินเกิน และ ตั้งจิตอธิษฐาน ถึงผู้ที่ล่วงลับ ทำอย่างนี้ถูกหรือไม่

เคราะห์ร้ายของคนคิดลบ บทความ โดยท่าน ว. วชิรเมธี

 

keyboard_arrow_up