เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะได้ปฐมฌาน

เจ้าชายสิทธัตถะ
เจ้าชายสิทธัตถะ

เมื่อ เจ้าชายสิทธัตถะ ได้ปฐมฌาน

ขณะ เจ้าชายสิทธัตถะ เจริญพระชนมายุได้ 7 พรรษา ราชสำนักกบิลพัสดุ์จัดพิธีพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่พสกนิกร แล้วเป็นการสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้เกิดขึ้นแก่พืชพันธุ์ธัญญาหารของกรุงกบิลพัสดุ์

ในวันงานพระราชพิธีพระเจ้าสุทโธทนะพาเจ้าชายสิทธัตถะไปร่วมด้วย  โดยโปรดให้เจ้าชายประทับใต้ต้นชมพูพฤกษ์ (ต้นหว้า) เพื่อทรงรอพระเจ้าสุทโธทนะทรงแรกนาขวัญ ที่ทุ่งนานอกกรุงกบิลพัสดุ์ตามพระราชประเพณี ระหว่างนั้นพระพี่เลี้ยงและองครักษ์ไปดูพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญกันหมด ปล่อยให้เจ้าชายประทับอยู่เพียงพระองค์เดียว เจ้าชายสิทธัตถะทรงทำสมาธิด้วยความสงบจนได้ปฐมฌาน

 

เจ้าชายสิทธัตถะ

 

ทำไมเจ้าชายสิทธัตถะได้ปฐมฌาน ?

ฌาน คือ การเพ่งอารมณ์จนเป็นสมาธิที่แน่วแน่ สังเกตจากเหตุการณ์ที่เจ้าชายสิทธัตถะทรงได้ปฐมฌาน พระองค์สามารถได้ปฐมฌานในขณะที่ประทับเป็นช่วงที่เงียบสงบไร้ผู้คน ทำให้พระองค์มุ่งแต่การจดจ่อทำสมาธิ พอพระองค์ทรงได้ปฐมฌานสิ่งที่ปรากฏขึ้น พระวรกายทรงลอยเหนือที่ประทับ

หลังจากเสร็จพระราชพิธี พระเจ้าสุทโธทนะดำเนินมาหาเจ้าชายที่ต้นหว้า ทรงเห็นพระโอรสลอยอยู่กลางอากาศ และเงาของต้นหว้าไม่ยอมหันเหไปตามแสงของดวงอาทิตย์ ทรงพนมพระกรขึ้นอีกครั้งเป็นครั้งที่สอง (ครั้งแรกทรงพนมพระกรขึ้น ในเหตุการณ์อัศจรรย์ที่พระโอรสน้อยลอยอยู่เหนือชฎาหนังเสือของพระกาฬเทวินดาบส)

การสำเร็จปฐมฌานของเจ้าชายสิทธัตถะหรือพระพุทธเจ้านั้น กลายเป็นข้อน่าสงสัยเหมือนกันว่า พระองค์ทรงได้ปฐมฌานเองโดยไม่ได้ร่ำเรียน พระองค์ทรงได้ด้วยพระองค์เอง คงเป็นเพราะพระบารมีที่พระองค์ทรงสะสมมาในอดีตพระชาติ บางพระชาติทรงเป็นฤษีบำเพ็ญพรต จึงอาจมีความเป็นไปได้ว่า การสำเร็จฌานขั้นแรก (ปฐมฌาน) ของพระองค์ อาจเป็นผลมาจากสิ่งที่ทรงกระทำสมาธิสะสมามาตั้งแต่อดีตพระชาติ

 

ข้อมูลจาก สำนักงานศาลยุติธรรม และ 84000.org

ภาพจาก 84000.org และ Tnews


บทความน่าสนใจ

Dhamma Daily: คนที่สำเร็จฌานแล้วอวดอ้าง จะได้รับผลอย่างไร

Dhamma Daily : การมี โลกียฌาน นี่ถือเป็นดาบสองคมไหมครับ

พระราหุล บุตรผู้คู่ควรแก่บิดา

“อโนเชาว์ ยอดบุตร” อดีตพระเอก เสียชีวิตอย่างสงบ หลังเป็นเจ้าชายนิทรามา 34 ปี

รินโปเชลามะน้อย เจ้าชายราชวงศ์ภูฏาน เสด็จเยือนประเทศไทยครั้งแรก (ชมภาพ)

พระเจ้าอชาตศัตรู ผู้พลั้งพลาดเพราะเพื่อนพาล

พระภัททากัจจานาเถรี ภิกษุณีผู้เลิศทางมหาอภิญญา (พระนางยโสธราพิมพา)

“ปาฏิหาริย์” เป็นสิ่งที่เป็นจริงได้ : บทความโดย ท่าน ว.วชิรเมธี

ปัญหาธรรมประจำวันนี้: ปาฏิหาริย์ในพุทธประวัติ มีจริงหรือ

พระนางเถริกาผู้บรรลุธรรมจากการทำครัว

พร 8 ข้อที่ พระอานนท์ ทูลขอพระพุทธเจ้า

พระจักขุปาละ ผู้มองเห็นแสงสว่างในความมืด

พระโกณฑธานเถระ ภิกษุผู้มีสตรีติดตามอยู่เบื้องหลัง

เคล็ดลับความสวยไม่สร่างของ นางวิสาขา หญิงงามแห่งพุทธสมัย

 

keyboard_arrow_up