อุทาหรณ์

ทำอย่างไรเมื่อ ความรัก พาเรามาผิดทาง อุทาหรณ์จากสตรีสมัยพุทธกาล

อุทาหรณ์
อุทาหรณ์

ทำอย่างไรเมื่อ ความรัก พาเรามาผิดทาง อุทาหรณ์ จากสตรีสมัยพุทธกาล

ความรักเป็นสิ่งที่ใคร ๆ ต่างปรารถนาที่จะมีมัน ความรักเป็นความสุขอย่างหนึ่งที่มนุษย์สัมผัสได้ ความรัก ที่ดีย่อมหาคนรักทั้งสองไปสู่หนทางแห่งความสุขทางโลกอย่างราบรื่น แต่เมื่อ ความรัก ที่มาผิดทาง ล่ะจะเป็นอย่างไร วันนี้ซีเคร็ตนำเรื่องราวของสตรีนางหนึ่งในสมัยพุทธกาลมาฝาก เพื่อไว้เป็นอุทาหรณ์สำหรับคนที่อยากมี ความรัก ที่ดี คงมีคำถามว่า เราจะจัดการกับความรักที่เข้ามาได้อย่างไร ว่าความรัก ครั้งนี้หรือครั้งต่อไปจะเป็นความรักที่ดี หากทราบเรื่องราวของนาง ซีเคร็ตเชื่อว่าเราจะเป็นผู้ที่เลือกมี ความรัก ที่ดีได้ไม่ยาก

 

อุทาหรณ์

 

เรื่องราวต่อไปนี้เป็นเรื่องราวของพระเถรีรูปหนึ่ง ผู้ได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่า เป็นผู้ที่ตรัสรู้ (บรรลุอรหันต์) ได้อย่างรวดเร็ว นางมีชื่อว่า ภัททา เป็นธิดาของเศรษฐีคนหนึ่งในกรุงราชคฤห์ เมื่อนางมีอายุได้ 16 ปี ท่านเศรษฐีและภรรยาให้นางอยู่บนชั้น 7 ปราสาท กับสาวรับใช้หนึ่งคน

วันหนึ่งพวกราชบุรุษจับโจรได้คนหนึ่งไปลานประหาร โจรคนนี้มีหน้าตาที่งดงาม (หล่อ) จนบาด นางหลงรักโจรหนุ่มเข้าแล้ว นางไม่ยอมทานข้าว เพราะหลงรักโจรผู้นั้น มารดาเป็นห่วง เห็นลูกสาวไม่ทานข้าว จึงไถ่ถามนาง ภัททาจึงบอกว่า ที่ไม่ทานข้าวเพราะอยากได้โจรคนนั้นเป็นสามี หากไม่ได้นางขอฆ่าตัวตายตามโจรหนุ่มไป บิดาและมารดารักลูกสาวคนนี้มาก จึงไถ่ตัวโจรด้วยสมบัติมากมาย

นางดูแลสามีอย่างดีด้วยสุราและอาหารรสเลิศ แต่นาน ๆ เข้า โจรหนุ่มก็ไม่ชอบชีวิตแบบนี้ เขาหวนระลึกถึงความสุขครั้งที่เป็นโจร ได้ปล้น ฆ่า ชิงทรัพย์ เขาอยากทำอย่างนั้นอีก เขาต้องการหนีไปจากชีวิตแบบนี้

วันหนึ่งโจรหนุ่มจึงขอให้ภัททาไปพลีกรรมเทวดาบนภูเขา โดยอ้างว่าได้วิงวอนต่อเทวดา เพื่อให้ตนรอดจากประหาร ตอนนี้ก็ได้พ้นจากการประหารแล้ว จึงอยากไปพลีกรรมเทวดาเพื่อเป็นการตอบแทน

ภัททายินดีไปพลีกรรมเทวดากับสามี ทั้งสองขึ้นไปบนภูเขาแล้ว ไม่นานนักสามีก็เผยธาตุแท้ออกมา เขาหมายจะฆ่าภรรยาเพื่อขโมยเครื่องประดับของนาง นางวิงวอนขอชีวิต นางยอมสละเครื่องประดับบนตัวนางได้ แต่ขอเว้นชีวิตนาง โจรหนุ่มไม่ยอม

นางลึกซึ้งแล้วว่า นางคิดผิด ความรักที่ได้มาโดยไม่ได้รู้จักกัน ที่เกิดขึ้นจากการเห็นใบหน้าเพียงครั้งแรก โดยไม่ได้ศึกษานิสัยใจคอของกันและกัน เป็นความรักที่นำพามาผิดทาง ความรักที่นางปรารถนานี้ได้พานางมาสู่จุดจบของชีวิต นางจึงขอร้องโจรว่า เราเป็นสามีภรรยากันก่อนที่นางจะตายขออัญชลีกรรม (แสดงความเคารพ) แก่สามีเป็นครั้งสุดท้าย นางพนมมือแล้วเดินวนรอบโจรหนุ่มสามรอบ โจรหนุ่มได้ใจว่ายังไงต้องฆ่านาง จึงไม่ได้ทันระวังตัว ภัททาเห็นเป็นโอกาสที่จะรักษาชีวิตของตนไว้ จึงเข้าโอดกอดโจรหนุ่มจากข้างหลัง แล้วผลัดโจรตกหน้าผาจนถึงแก่ความตาย

 

อุทาหรณ์

 

เรื่องราวของนางภัททา หรือที่รู้จักกันอีกในนามของพระเถรีว่า “กุณฑลเกสีเถรี” เพราะหลังจากนางสังหารโจรด้วยมือของนาง นางบวชเป็นปริพาชกซึ่งจะต้องโกนผมแล้วไว้บนบางส่วนไว้เป็นหย่อมๆ เหมือนตุ้มหู นางได้ประลองธรรมกับพระสารีบุตรจนแจ่มแจ้งในสัจจธรรม จึงขอบวชเข้าในพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าตรัสสอนไม่นานก็บรรลุอรหันต์ทันที

กรณีของภัททาธิดาเศรษฐี หรือเรื่องราวในอดีตของกุณฑลเกสีเถรีนั้น แสดงให้เราเห็นว่า เรื่องของความรักก็นำพาเรามาสู่หายนะ หรือทางที่ผิดได้เช่นกัน ความรักแบบไหนที่ทำให้เรามาสู่หนทางนี้ หากพิจารณาตามความรักของนางภัททา พบว่าเป็นความรักที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เป็นความรักที่ไม่ได้มาจากการศึกษาดูใจ หรือศึกษานิสัยใจคอ สังเกตจากโจรที่ไม่ละนิสัยเดิมที่เป็นคนใจคอโหดร้าย คิดฆ่าได้แม้กระทั่งภรรยา แถมยังเป็นผู้มีพระคุณที่ช่วยให้ตนเองรอดจากการประหาร นางเกือบจบชีวิตลงเพราะชายคนรัก

 

อุทาหรณ์

 

เราจะทำอย่างไรให้รักครั้งนี้หรือรักครั้งใหม่ เป็นความรักที่ไม่ผิดทาง พระพุทธศาสนามีคำสอนหนึ่งเรียกว่า “สมชีวิต” เป็นคำสอนที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินคนที่เรารักได้เลยว่า เหมาะสมกับเราไหม คำสอนนี้มีด้วยกัน 4 ประการ คือ (1) สมสัทธา หมายถึง มีความเชื่อเสมอกัน (2) สมสีลา หมายถึง มีความดีเสมอกัน (3) สมจาคา หมายถึง มีความเสียสละเสมอกัน และ (4) สมปัญญา หมายถึง มีปัญญาเสมอกัน

หากเรานำคำสอนนี้มาวัดกับคู่ของนางภัททาธิดาเศรษฐีกับโจรหนุ่มจะพบว่า ทั้งสองไม่ผ่านตั้งแต่ข้อสอง หรืออาจจะตั้งแต่ข้อแรก แต่เราไม่ทราบพื้นความเชื่อของทั้งสองว่ามีความเชื่อในเรื่องเดียวกันไหม แต่เท่าที่มองจากความรักของภัททากับโจรก็ไม่ผ่านเกณฑ์ของคำสอนนี้แล้ว

หากทั้งสองมีสิ่งที่คล้ายกันด้วย ความคิด (สมสัทธา) พฤติกรรม (สมสีลา) ความเสียสละ (สมจาคา) และความรู้ (สมปัญญา) หากไม่คล้ายต้องปรับตัวให้เสมอกัน ความรักอาจไปไม่รอด หรือนำไปผิดทาง

อย่างไรก็ตาม เรื่องราวของภัททาธิดาเศรษฐี เป็นเรื่องที่ยกเป็นตัวอย่างที่ไม่ล้าสมัยเลย แม้จะผ่านมาแล้วสองพันกว่าปีก็ตาม ซีเคร็ตขอเป็นกำลังใจ และหวังว่าเรื่องในนี้อาจทำให้ใครอีกหลาย รู้ว่าจะเป็นผู้ที่เลือกความรักที่ถูกทางได้อย่างไร

 

อุทาหรณ์

 

ข้อมูลจาก 84000.org


บทความน่าสนใจ

5 วิธีง่ายๆ ที่จะทำให้คุณ สมหวังในความรัก

12 ข้อคิดความรัก ที่จะทำให้คุณรู้จัก เข้าใจ และเติบโตไปพร้อมกับความรักในหัวใจ

พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ ฝากถึงคนที่ไม่เคยมีแฟน ไม่เคยมีความรัก (ชมคลิป)

ความรัก ไม่ใช่เรื่องสนุก! เรื่องจริงจากผลกรรมของอดีตมือที่สาม

พอจะมี วิธีแก้กรรม เรื่องความรัก บ้างไหมคะ?

ความรัก และสุขที่แท้ ข้อคิดจาก วิลล์ สมิธ คนที่ทำให้คุณมีความสุข?

ความรัก หรือ ความหลง ?! พบคำตอบของคำถามจากรักครั้งแรก

ความรักที่ไม่มีวันตาย แม้ความทรงจำจะแหลกสลายไปก็ตาม

7 บทเรียนความรัก ที่ได้เรียนรู้หลังจากการโดนเท

4 เทคนิคสร้างความประทับใจในการออกเดต

เรื่องเล่าแห่งความรักของ อารอง เค้ามูลคดี

 

 

keyboard_arrow_up