ช่วยเหลือสังคม

การอุทิศตน ช่วยเหลือสังคม มีอานิสงส์และเป็นบุญอย่างไร วันนี้เรามีคำตอบมาฝาก

ช่วยเหลือสังคม
ช่วยเหลือสังคม

การอุทิศตน ช่วยเหลือสังคม มีอานิสงส์และเป็นบุญอย่างไร วันนี้เรามีคำตอบมาฝาก

ล่าสุดกับข่าวที่มีคุณครูหนุ่มโรงเรียนโยธินบูรณะ หรือครูนัท ผู้อุทิศกายและใจ วิ่งเพื่อระดมทุนบริจาคสำหรับ จัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ของโรงพยาบาลทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี การวิ่งเพื่อเชิญชวนให้ผู้พบเห็นร่วมบริจาคนี้ มีมาก่อนหน้านี้แล้ว เริ่มจาก ตูน บอดี้สแลม นักร้องดังขวัญใจวัยรุ่น เจ้าของเพลงดัง อย่าง ขอบฟ้า ยาพิษ เรือน้อยควรออกจากฝั่ง วิ่งจากภาคใต้ของประเทศไปสู่ภาคเหนือของไทย โดยมีปลายทางอยู่ที่แม่สาย ตามมาด้วย ก้อง ห้วยไร่ นักร้องหนุ่มชาวอีสานที่โด่งดังจากเพลงไสว่าสิบ่ถิ่มกัน คู่คอง ฮิตสิบสองคองสิบสี่ ก็ใช้วิธีอุทิศกายและใจวิ่งระดมทุนบริจาคเพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลที่สกลนคร การอุทิศตน เพื่อผู้อื่นให้ได้มีเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ดี ให้สามารถประคับประคองหรือต่อลมหายใจของผู้ป่วยไปได้อีก จนหายจากโรคภัย เป็นกุศลที่ได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน การอุทิศตน เพื่อ   ช่วยเหลือสังคม เช่นนี้ ในทางพระพุทธศาสนาจะอธิบายหรือยกย่องอานิสงส์อย่างไรบ้าง วันนี้เรามีคำตอบมาฝาก

 

การอุทิศตนเพื่อผู้อื่น ตรงกับจริยวัตรแห่งพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ สังเกตจากพุทธประวัติ และชาดกบางเรื่อง อย่างความพยายามของพระพุทธเจ้าที่มุ่งพากเพียรศึกษาหาหนทางแห่งความหลุดพ้น เป็นการสละตน เพื่อผู้อื่นอีกจำนวนมาก ให้ได้รับผลประโยชน์ เพราะหลังจากการตรัสรู้ของพระองค์ ชนทั้งหลายได้พึ่งคำสอนของพระองค์ ไปสู่ความหลุดพ้น หรือนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต จนประสบความสำเร็จ หรืออย่างกระทำของพระโพธิสัตว์ เช่น พระเวสสันดรทรงสละช้างปัจจัยนาคให้กับกรุงกลิงครัฐ เพื่อช่วยให้เมืองนั้นมีฝนตกต้องตามฤดูกาล ให้คลายความทุกข์ยากของชาวเมืองกลิงครัฐ

 

การกล่าวเช่นนี้มิใช่จะเปรียบเทียบการทำความดีของผู้อุทิศตนว่าเสมือนพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ แต่การยกตัวอย่างนี้มาเพื่อให้เห็นว่า พระพุทธศาสนาก็มีการแสดงทรรศนะเรื่องการทำความดีในลักษณะของการอุทิศตนเพื่อผู้อื่น

 

ช่วยเหลือสังคม

 

การอุทิศตนเพื่อผู้อื่นเป็นการทำบุญหรือไม่ ขอตอบว่า เป็น เนื่องจากพระพุทธศาสนามีคำสอนเรื่อง “บุญกิริยาวัตถุ 10” หมายถึง การกระทำที่จัดว่าเป็นการทำความดี บุญในพระพุทธศาสนาหมายถึงความดี ตรงกับคำว่า กุศล จิตที่เป็นกุศล จึงหมายถึง จิตที่ดี หรือความรู้สึกของจิตที่เกิดขึ้นจากการทำความดี

 

การอุทิศตนเป็นบุญหนึ่งในสิบประเภทของคำสอนเรื่องบุญกิริยาวัตถุ 10 คือ “เวยยาวัจจมัย” หมายถึง การทำบุญหรือความดีที่มาจากการขวนขวายช่วยเหลือผู้อื่น

 

การทำความดีของผู้อุทิศตน หรือกลุ่มจิตอาสา จัดว่าเป็นการทำบุญในประเภท เวยยาวัจจมัย การทำบุญประเภทนี้ไม่ต้องลงทุนด้วยวัตถุสิ่งของ เพื่อใช้แรงและกายในการช่วยเหลือผู้อื่น หากใช้วัตถุสิ่งของจัดว่าเป็นทาน หรือที่เรียกว่า “ทานมัย” หมายถึง การทำบุญหรือความดีด้วยการให้ เป็นบุญประเภทแรกของบุญกิริยาวัตถุ 10

 

 

 

ช่วยเหลือสังคม

 

การทำบุญด้วยการอุทิศตนเพื่อผู้อื่น ได้อานิสงส์คือหลังจากสิ้นใจก็เกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ ดังปรากฏในคัมภีร์วิมานวัตถุ ที่มีคนงานหาน้ำให้ภิกษุได้อาบชำระร่างกาย หลังจากตายก็เกิดเป็นเทวดา คือบริการพระภิกษุสงฆ์ด้วยจิตที่มีความเลื่อมใส จึงมีอานิสงส์เกิดเป็นเทวดา

 

การอุทิศตนเพื่อสังคม บุคคลที่กระทำเช่นนี้ได้ จะกลายเป็นพรหมโดยไม่รู้ตัว คือ จิตใจมีเมตตา (ปรารถนาให้เขาเหล่านั้นมีความสุข) กรุณา (สงสารผู้อื่น) มุทิตา (ยินดีกับความสุขหรือความสำเร็จของผู้อื่น) และ อุเบกขา (การวางใจเป็นกลาง ช่วยเหลือทุกคน ไม่แบ่งพวก ไม่ช่วยโดยเลือกข้าง)

 

การอุทิศตนช่วยเหลือสังคม นอกจากจะเป็นการทำบุญที่ไม่ต้องใช้ทรัพย์สิน ใช้เพียงแรงกายและใจเท่านั้นเป็นพอ การที่จะทำความดีเช่นนี้ได้ จิตต้องเป็นพรหมวิหารโดยธรรมชาติ คือเกิดความรัก ความสงสาร ความยินดี และความเป็นกลางต่เพื่อนมนุษย์ อยากช่วยเหลือ จึงลงมือช่วยเหลือ

 

 

ช่วยเหลือสังคม

 

ผลสุดท้ายของการทำความดีประเภทนี้คือ ไม่พ้นสุคติโลกสวรรค์ อย่างแน่นอน เป็นอานิสงส์จากการอุทิศตนเพื่อผู้อื่นและสังคม เพื่อความสุขของชนหมู่มาก

 

ข้อมูลจาก 84000.org


บทความน่าสนใจ

ครูนัท หนุ่มใจบุญ อุทิศตนวิ่งเพื่อ รพ.ทองผาภูมิ

จากใจ ตูน บอดี้สแลม ถึงคนไทยทุกคน

รวมเพื่อนร่วมทางของ พี่ตูน ใน โครงการก้าวคนละก้าว

พระมหาชนกบนท้องถนน ท่านว.วชิรเมธี ยกย่อง ตูน อาทิวราห์ ผู้ทรงอิทธิพลแห่งปี

ดุ๊ก ภาณุเดช วัฒนสุชาติพบแก่นแท้ของชีวิตหลังบวชอุทิศตนให้ พุทธศาสนา

ชายใจหล่อปั่นจักรยานร่วม 10,000 กิโลฯ จากแอฟริกาไปจีน เพื่อช่วยเหลือคนยากจน

โครงการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจ

 

keyboard_arrow_up