พระกรภพ กิตฺติปญฺโญ

พระกรภพ กิตฺติปญฺโญ หลวงตาพาเจาะโลกทะลุธรรม – นิตยสาร Secret

Alternative Textaccount_circle
event
พระกรภพ กิตฺติปญฺโญ
พระกรภพ กิตฺติปญฺโญ

พระกรภพ กิตฺติปญฺโญ (หลวงตาน้อง)

Secret ขอแนะนำ พระกรภพ กิตฺติปญฺโญ หรือหลวงตาน้อง ให้ชาวซีเคร็ตทุกท่านได้ทราบ…

ประวัติพระกรภพ กิตฺติปญฺโญ

การศึกษา     

ประถมและมัธยมต้น   ร.ร. อัสสัมชัญบางรัก

มัธยมปลาย   ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา พญาไท

ปริญญาตรีบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัย Santo Tomas

งานทางโลก

ทำงานธนาคารอยู่ประมาณปีเศษ จึงไปสมัครเข้ารับราชการตำรวจตั้งแต่ปี ๒๕๐๗ – ๒๕๒๐ จากนั้นโอนมารับราชการสำนักงานป.ป.ส. ในตำแหน่งผู้อำนวยการกองปราบปรามยาเสพติด  เพื่อก่อตั้งกองปราบปรามยาเสพติดขึ้นในสำนักงาน ป.ป.ส.

ปี ๒๕๒๕ – ๒๕๒๘ ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานยาเสพติด ประจำสำนักงานเลขาธิการอาเซียน (คนแรก) ณ กรุงจาการ์ต้า อินโดนีเซีย   ตามมติคณะกรรมการด้านสังคมของอาเซียน

๒๕๒๙ ลาออกจากราชการ ไปทำธุรกิจส่วนตัวที่สหรัฐอเมริกา

๒๕๔๕ กลับมาเมืองไทย ทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โครงการบ้านและที่ดินจัดสรร “ภูปลายฟ้า” จังหวัดเชียงราย จนถึงปี ๒๕๕๒ จึงได้วางมือจากงานทางโลก ด้วยการยกกิจการให้ลูก แล้วเข้าไปถือศีลปฏิบัติธรรมอยู่ในพระธาตุศรีจอมจันทร์ ซึ่งมีอาณาเขตติดกับภูปลายฟ้า

งานทางธรรม    

ตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔ จัดโครงการ “อาบน้ำจิต” ต่อเนื่องให้กับผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดพะเยา และเรือนจำอำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

ปี ๒๕๕๖ จัดโครงการอาบน้ำจิตเป็นเวลา ๓ สัปดาห์ให้กับผู้ต้องขังเรือนจำกลางสุรินทร์

ปี ๒๕๕๗ จัดโครงการอาบน้ำจิต เป็นเวลา ๓ สัปดาห์ให้กับผู้ต้องขังเรือนจำกลางอุบลราชธานี

ปี ๒๕๕๘ จัดโครงการอาบน้ำจิต เป็นเวลา ๓ สัปดาห์ให้กับผู้ต้องขังเรือนจำกลางนครสวรรค์

จัดคอร์สปฏิบัติธรรมแนวปัญญาสัมมาทิฏฐิของหลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ ทั้งที่ขิปปปัญญานุสรณ์สถานธรรม ภูปลายฟ้า เชียงราย และนอกสถานที่ตั้งแต่ปลายปี ๒๕๕๔ เรื่อยมา

เขียนหนังสือธรรมะหลายเรื่อง มีทั้งที่สำนักพิมพ์อมรินทร์ธรรมะนำไปจัดพิมพ์จำหน่ายและที่ญาติธรรมร่วมจัดพิมพ์เพื่อแจกจ่าย

บรรพชาอุปสมบทเมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕  ได้รับฉายาว่า กิตฺติปญฺโญ


ปัจจุบันอยู่ที่ ขิปปปัญญานุสรณ์สถานธรรม ภูปลายฟ้า  โทร ๐๘๑-๘๕๒-๖๓๒๖   [email protected]

ขิปปปัญญานุสรณ์สถานธรรม (KPY ภูปลายฟ้า) 

หมู่ ๓ ต.แม่กรณ์   อ. เมือง  จ.เชียงราย  ๕๗๐๐๐

เพจของพระกรภพ กิตติปัญโญ : https://www.facebook.com/Luangta.Nong/

https://www.kpypuplaifa.com/


หนังสือทั้งหมดของพระกรภพ (หลวงตาน้อง)   

 

 


 

บทความธรรมะ

ประกอบพิธีกรรม อย่างไรไม่ให้ “กำพิธี” ธรรมะจากพระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม ธรรมะ ธรรมชาติ และความเรียบง่าย

 

keyboard_arrow_up