ติช นัท ฮันห์

10 คำสอนให้ข้อคิด โดยท่าน ติช นัท ฮันห์

ติช นัท ฮันห์
ติช นัท ฮันห์

10 คำสอนให้ข้อคิด โดยท่าน ติช นัท ฮันห์

ซีเคร็ตได้รวบรวมคำสอนของท่าน ติช นัท ฮันห์ มาให้ผู้อ่าน ได้นำกลับไปคิดไต่ตรองและลองปรับใช้กับตัวเองดูค่ะ

1. ขณะที่เราหายใจเข้าและหายใจออก  นั่นหมายถึงว่า เราได้นำสันติภาพมาสู่กายของเราทุกลมหายใจ

2. I have arrived I am home ฉันได้กลับมาบ้านแล้ว ฉันถึงบ้านแล้ว เป็นคำสอนที่สั้นแต่สำคัญที่สุด ซึ่งหมายถึง การน้อมใจกลับมาสู่กายและอยู่กับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ในขณะนั้น

3. การปล่อยวางทำให้เราเป็นอิสระ และความอิสระคือเงื่อนไขเดียวสำหรับความสุข ถ้าในจิตใจเรา เรายังคง ยึดติดกับสิ่งต่างๆ  ความโกรธ ความกังวล หรือทรัพย์สมบัติ   เราไม่สามารถเป็นอิสระได้

4. หากเรารู้ว่าอีกฝ่ายทรมานเพราะความรุนแรง เราจะมองอีกฝ่ายด้วยสายตาแห่งความกรุณา

5. มนุษย์ไม่ใช่ศัตรู มนุษย์ทุกคนต่างเป็นเพื่อนกัน เรา “เป็นพี่น้องกัน” เราต้องไม่ฆ่ากันเอง

6. “ระฆังแห่งสติ” เสียงระฆังเปรียบเสมือน เสียงของพระพุทธเจ้าที่เรียกเรากลับไปสู่บ้านที่แท้จริงคือ กายกับใจ ที่อยู่ด้วยกันในปัจจุบัน

7. ไม่มีใครมอบความไม่กลัวให้แก่เธอได้ ต่อให้พระพุทธเจ้าประทับอยู่ด้วยในขณะนี้ข้างๆเธอก็ตาม  เธอต้องฝึกปฏิบัติและรับรู้ด้วยตัวของเธอเอง ถ้าเธอปฏิบัติเจริญสติจนเป็นนิสัย เมื่อความยากลำบากนี้เกิดขึ้น เธอจะรู้ได้ด้วยตัวของเธอเองว่าต้องทำเช่นไร

8. เมื่อคนอื่นทำให้เราทุกข์ใจ นั้นเป็นเพราะเขาทุกข์ทรมานใจลึกลงไปในตัวเขาเอง และความทุกข์ใจ ของเขานั้นก็ล้นออกมา เขาไม่สมควรที่จะโดนลงโทษ เขาควรจะได้รับการช่วยเหลือ นั้นคือสัญญาณ ที่เขา ส่งออกมา

9. คนเราต้องเรียนรู้ต่อไป เราต้องเปิดใจ และเราต้องพร้อมสำหรับความรู้สิ่งใหม่ๆที่จะเข้ามาและ ความเข้าใจในความเป็นจริงมากขึ้น

10. อีก 300 ร้อยปีข้างหน้า เธอจะกลายเป็นผงถ่าน คนที่เธอรักก็จะกลายเป็นผงฝุ่น เมื่อเธอสัมผัสกับความอนิจจังเช่นนี้ เธอก็จะเกิดปัญญาและรู้ว่า เป็นสิ่งที่โง่เขลามากที่เราทำตัวของเราให้เป็นทุกข์ต่อกัน


ข้อมูลจาก : นิตยสาร Secret, thaiplumvillage, hoitod

ภาพจาก :  วรวุฒิ  วิชาธร


บทความที่น่าสนใจ

ฝึกปล่อยวาง ด้วยคำสอน หลวงพ่อชา สุภทฺโท

10 คำสอนของ หลวงพ่อสนอง กตปุญโญ ปฏิบัติได้ คลายทุกข์

10 คำสอน เพื่อออกจากทุกข์ โดย พระอาจารย์ชยสาโร

10 คำสอน หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโมสำหรับเตือนสติในการดำเนินชีวิต

ภาวนาครอบครัว หายใจสงบ เดินเป็นสุข ณ มูลนิธิหมู่บ้านพลัม

keyboard_arrow_up