ทนได้ก็ทน ทนไม่ได้ ก็พ่ายแพ้ไป – สัจธรรมในโลกแห่งการแข่งขัน

ทนไม่ได้ ก็พ่ายแพ้ไป
ทนไม่ได้ ก็พ่ายแพ้ไป

ทนไม่ได้ ก็พ่ายแพ้ไป – สัจธรรมในโลกแห่งการแข่งขัน

ทนไม่ได้ ก็พ่ายแพ้ไป – อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เป็นกติกาของการอดทน

สรรพสิ่ง ไม่ว่าธรรมชาติหรือคน ล้วนอยู่ภายใต้กฎแห่งไตรลักษณ์ คืออนิจจัง ทุกขัง อนัตตา มนุษย์ผลิตอะไรขึ้นมาก็มุ่งหวังจะให้อยู่เหนือกฎแห่งไตรลักษณ์ หรือให้มีการเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุด. อะไรที่ทนต่อการเปลี่ยนแปลงได้นาน สิ่งนั้นก็มีคุณภาพ ของที่ด้อยคุณภาพ มักจะชำรุดทรุดโทรมเร็ว ของทั้งสองประเภทนี้ ราคาก็เท่ากัน คุณภาพวัตถุก็ต่างกัน

คนก็เช่นกันกับวัตถุ คนคุณภาพ ย่อมทนต่อการทดสอบ ทนต่อโกรธ เกลียด ทนต่อดินฟ้าอากาศ ทนต่อปัญหาอุปสรรคหนักๆ ที่ถาโถมเข้ามาในชีวิต ทนได้ก็แก้ปัญหาได้ ทนไม่ได้ก็พ่ายแพ้

ปัญหาหลายอย่าง เป็นเหมือนเครื่องทดลองใจ หรือเป็นแบบฝึกหัดให้เราก้าวข้าม มิใช่ปัญหาจริง แต่เราเองเห็นแล้วอาจท้อก่อนลงมือทำ มีคนหลายคนกำลังถูกทดสอบในหลายๆเรื่องพร้อมๆกัน ถ้าใครบ่น ท้อ งอมืองอเท้า เขาก็จะถูกคัดออกในโลกแห่งการแข่งขัน

กฎแห่งไตรลักษณ์ เป็นกฎที่ธรรมชาติเป็นคนตั้งไว้ พระพุทธองค์ทรงนำมาอธิบายขยายความ เพื่อให้มนุษย์ทั้งหลายเข้าใจในชีวิตของสรรพสิ่ง จะได้ไม่เป็นการเดือดร้อนจนเกินไป เมื่อมีสิ่งใดเกิดขึ้นกับชีวิต ทั้งฝันดีและไม่ดี

พึงจำไว้ว่า กฎแห่งไตรลักษณ์นี้ เป็นกฎที่สามารถประยุกต์ให้กับการทำงานระดับนักบริหารองค์ระดับสูง จนถึงระดับการดำเนินชีวิต

ข้าพเจ้า มิได้หมายความว่า จะให้ท่านผู้นำกฎนี้ไปใช้โดยไม่พยายามบริหารจัดการอะไรให้ลงตัว โดยอ้างอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา นั้นเป็นความเข้าใจฝึก ในการประยุกต์ธรรมะ

ท่านมีร่างกาย ก็ต้องบริการร่างกาย หากชำรุดก็ต้องซ้อม ต้องรักษาให้สู่สภาพเดิม มีครอบครัว ก็ต้องบริการครอบครัว มีธุรกิจก็ต้องบริการธุรกิจให้ดีที่สุด กฎอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เป็นแค่เครื่องเตือนใจเรามิให้ประมาท ในการบริการจัดการ ไม่ประมาทในสิ่งใด สิ่งนั้นก็ปลอดภัย ความปลอดภัย ก็เป็นผลจากการบริการให้เกิดความสมดุลในชีวิต ต่อเหมือนอะไรที่บริการสุดฝีมือแล้ว แต่ยังเหมือนเดิม กฎแห่งไตรลักษณ์จึงทำงาน

แม้ในคราวผิดหวัง กฎอนิจจังก็นำมาขบคิดได้ว่าคงไม่ผิดหวังตลอดไปเช่นนี้ จะทำให้มีกำลังใจในการทำงาน มีสติ ไม่ประมาท ขยันหมั่น เรียนรู้จาน ประหยัด อดออม ปรับปรุงพฤติกรรมของตนให้เป็นคนใหม่ แปลว่า เปลี่ยนจากแย่ ให้เป็นดี ก็อนิจจัง เปลี่ยนจากดีเป็นแย่ ก็อนิจจัง ขึ้นอยู่กับว่า เราจะใช้ในหลักการใด

อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เป็นกติกาของการอดทน ทนได้ก็ทน ทนไม่ได้ก็พ่ายแพ้

ข้อมูล : คอลัมน์ The Last Secret นิตยสาร Secret

เรื่อง : พระราชญาณกวี


บทความน่าสนใจ

พรสวรรค์ ธรรมะจากพระราชญาณกวี

ความสงบ บทความธรรมะโดย พระราชญาณกวี (ท่านปิยโสภณ)

keyboard_arrow_up