Dhamma Daily : กฏแรงดึงดูด ในพระพุทธศาสนาทำงานอย่างไร

กฏแรงดึงดูด
กฏแรงดึงดูด

กฏแรงดึงดูด ในพระพุทธศาสนาทำงานอย่างไร

ถาม: กฏแรงดึงดูด ในทางพระพุทธศาสนาทำงานอย่างไรคะ

พระ ดร.นิตินัย อุดมกัน กล่าวว่า

“ธรรมชาติของจิตที่ไม่ได้ฝึกหัดปฎิบัติในทางพระพุทธศาสนา หรือขาดผู้รู้ชี้แนะนั้น จิตบุคคลนั้นย่อมไหลไปสู่สิ่งที่ต่ำหรือดึงดูดไปตามอำนาจของกิเลส ราคะ โทสะ โมหะ เพราะจิตยังหลงอยู่ โง่อยู่ และจิตเกลือกกลั้วมานานนับภพชาติไม่ได้ เลยหลงชินกับสิ่งแบบนั้น ก็ไหลตามอำนาจของอารมณ์ เช่น โกรธมาจากโทสะเมื่อเราไม่ได้ดังใจ อำนาจราคะเมื่อเจอสิ่งที่ชอบใจถูกใจ ก็จะหลงไปตามนั้น แต่ถ้าจิตที่ฝึกหัดปฎิบัติตามมรรคมีองค์แปดแล้ว ย่อมผ่องใส เป็นจิตที่มีความรู้ก็ไหลไปหาสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศล ดังนั้นถ้าพูดในหลักพระพุทธศาสนาแล้ว การดึงดูดทางจิตใจมีฝ่ายดีซึ่งเป็นฝ่ายกุศล กับฝ่ายชั่ว ฝ่ายอกุศล แล้วแต่จิตบุคคลนั้นชินหรือเคยชินกับสิ่งไหนนั่นเอง”

ถาม: เคยได้ยินมาว่าชีวิตเราถูกควบคุมด้วยความคิด แต่หากเราชอบคิดลบ ทั้งที่พยายามคิดบวกแล้วแต่ก็ทำไม่ได้ ควรจะจัดการกับความคิดอย่างไร

พระ ดร.นิตินัย อุดมกัน กล่าวว่า

“คงเคยได้ยิน จิตเป็นนายกายเป็นบ่าว การกระทำต่างๆที่แสดงออกมาทางกายนั้น ล้วนแต่มาจากจิตดังนั้นปราชญ์ผู้รู้ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าและพระอริยสาวกเป็นต้น จึงได้พากันหัดเจริญสติปัญญา ภาวนา รักษาศีล เพื่อให้คิดดี ทำดี ให้เป็นปกตินิสัย ต้องหัดทำจนเคยชิน เมื่อทำบ่อยๆ การฝึกทำบ่อยๆ คือความเพียร แรกๆ อาจจะไม่สามารถเอาชนะความคิดไม่ดี ความคิดลบ แต่เราต้องหัดฝืนในการคิดบวก คิดดี

“ชนะคนอื่นร้อยครั้งไม่เท่าชนะใจตัวเองครั้งเดียว หัดทำไปเรื่อยๆ ทำไม่ได้ก็ต้องทำ เหมือนเด็กหัดเดินล้มแล้วลุกเดี๋ยวก็เดินได้เอง ความคิดคนเราเหมือนกัน หัดคิดดีสัก 1 วินาที 2 วินาที เพิ่มเป็น 10 นาที 1 ชั่วโมง หัดไปเรื่อยเหมือนที่หลวงปู่สนธิ์กล่าวว่า

จงอยู่ดีมีธรรมประจำจิต อย่าคิดชั่วทำตัวให้มัวหมอง ไปดีมาดีพระธรรมย่อมคุ้มครอง จิตผุดผ่องสงบดีเพราะมีธรรม”

หากผู้อ่านมีปัญหาหนักใจ ต้องการคำแนะนำแฝงด้วยแนวคิดทางธรรม สามารถส่งคำถามมาได้ที่

นิตยสาร Secret คอลัมน์ Dhamma Daily หรือ [email protected]

บทความที่เกี่ยวข้อง

คน 4 ประเภทที่ควรวิ่งหนีให้ห่าง หากไม่อยากเกิดแต่ความคิดแบบลบๆ

หยุดความคิด สร้างปัญญา เมื่อการเจริญสติภาวนาส่งผลถึงเซลล์สมอง

4 เรื่องที่ควรเตือนตัวเองเอาไว้ หากไม่อยากต้องจมอยู่กับความคิดมาก

เมื่อรู้สึกหดหู่ใจ จาก “ความคิด” ที่ทำให้เป็นไป

7 หยุดความคิดลบ สั่งสมอง เปลี่ยนนิสัย

 

keyboard_arrow_up