วัดคีรีวงศ์

วัดคีรีวงศ์ ความสุขทางใจค้นพบได้ด้วยการปฏิบัติธรรม

account_circle
event
วัดคีรีวงศ์
วัดคีรีวงศ์

วัดคีรีวงศ์ ความสุขทางใจค้นพบได้ด้วยการปฏิบัติธรรม

วัดคีรีวงศ์ เดิมเป็นวัดร้าง  มีสภาพเป็นป่าเขากระทั่งพระราชพรหมาจารย์ วิ.(บุญรอด  ปญฺญาวโร  ป.ธ.5)  เจ้าอาวาสและรองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์เข้ามาพัฒนาจนเจริญรุ่งเรือง

เมื่อปี พ.ศ. 2515  วัดจัดให้มีการบวชศีลจาริณี  หรือชีพราหมณ์เป็นครั้งแรก  เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปเข้ามาปฏิบัติธรรม  เรียนรู้หลักการพัฒนาจิตใจที่ถูกต้อง  ตามที่พระราชพรหมาจารย์ วิ.วางแนวทางไว้ว่า วัดต้องเป็นที่พึ่งและเป็นเข็มทิศชี้ทางสว่างให้ประชาชน  และการปฏิบัติธรรมคือ หนทางที่จะทำให้มนุษย์ค้นพบความสุขทางใจที่แท้จริง

แนวทางปฏิบัติ

สติปัฏฐาน 4  คือ  การเจริญสติ  สมาธิ  ปัญญา และการสอบอารมณ์

หลักสูตรที่เปิดรับ

1. ผู้สนใจสามารถบวชศีลจาริณีได้ทุกวัน วันละ 2 รอบ  คือ  รอบเช้าเวลา 9.00 น.  และรอบบ่าย  เวลา 15.00 น.  โดยสามารถกำหนดจำนวนวันที่ต้องการบวชได้ด้วยตนเอง

2. การบวชศีลจาริณีประจำปีถือเป็นการบวชครั้งใหญ่ของวัด แตกต่างจากการบวชทั่วไปคือ ผู้บวชจะได้ฟังพระธรรมเทศนาจากเจ้าอาวาสวัดต่าง ๆ

ระเบียบปฏิบัติ

1. ผู้สนใจสามารถสมัครบวชศีลจาริณีได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่ต้องแจ้งรายละเอียดการบวช  ได้แก่  วัน  เวลาจำนวนผู้ปฏิบัติที่แม่ชีรักษา (ผู้ดูแลการบวช) ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน  และนำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงด้วย

2. ผู้ปฏิบัติต้องสวมเสื้อผ้าสีขาว และรักษาศีล 8 กรณีการบวชศีลจาริณีประจำปีต้องรับประทานอาหารมังสวิรัติ

3. ผู้ปฏิบัติต้องพร้อมด้วยกาย วาจา และใจ  ไม่ถูกบังคับมา

4. ไม่ควรนำเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดและเครื่องประดับติดตัวมาระหว่างการบวช

5. รักษาความสะอาดของที่พักและอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ

6. เข้าหอประชุมเพื่อทำวัตรเช้า – เย็น  และปฏิบัติธรรมตามเวลาที่กำหนด

7. อยู่ในกิริยาสำรวมตลอดเวลา  ห้ามจับกลุ่มคุยและส่งเสียงดัง

8. หากต้องการไปที่ใดต้องแจ้งให้แม่ชีรักษาทราบทุกครั้ง ฯลฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับที่พัก

1. สำหรับผู้ปฏิบัติธรรมทั่วไป จะพักในบ้านพักที่ทางวัดจัดเตรียมไว้โดยบ้านพัก 1 หลัง เข้าพักได้ตั้งแต่ 1 - 3 คน  แยกชาย – หญิง  มีห้องน้ำในตัว  และมีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุครบครัน

2. สำหรับผู้ที่ปฏิบัติธรรมประจำปี จะพักในห้องพักรวมแยกชาย - หญิง

กิจวัตรปฏิบัติธรรม

หลังจากตื่นนอนและปฏิบัติกิจส่วนตัวเรียบร้อยแล้วเวลา 7.00 น.  ใส่บาตรพระสงฆ์  เวลา 7.30 น.  ผู้ปฏิบัติมาพร้อมกันที่หอประชุมเพื่อทำวัตรเช้าและรับประทานอาหารเช้าหลังจากนั้นเป็นเวลาพักผ่อนและฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง  กระทั่งถึงเวลา 11.00 น.  ผู้ปฏิบัติมารวมตัวกันเพื่อรับประทานอาหาร 13.00 น. - 15.00 น.  เริ่มปฏิบัติธรรมด้วยการนั่งสมาธิ  เดินจงกรม  โดยมีพระวิปัสสนาจารย์เป็นผู้ฝึกสอน  เวลา 16.00 น. – 17.30 น.  ทำวัตรเย็น  โดยสวดมนต์ทั้งภาษาบาลีและภาษาไทยเพื่อให้ผู้ปฏิบัติเข้าใจถึงหลักธรรมอย่างถ่องแท้  หากเป็นคืนวันเสาร์จะจัดสวดมนต์บทธรรมจักรบนศาลายอดเขาคีรีวงศ์ตั้งแต่เวลา 18.00 น. - 20.30 น.

ความสุขทางกายเป็นของมายา  เราต้องหมั่นเติมความสุขทางใจ  ชีวิตจึงจะเป็นสุขโดยสมบูรณ์


วัดคีรีวงศ์

ตำบลปากน้ำโพ  อำเภอเมืองฯ  จังหวัดนครสวรรค์

ข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 09-2378-3252 (แม่ชีรักษา ช้างเผือก)

หรือ www.watkiriwong.net/


บทความที่น่าสนใจ

วัดโสมนัสวิหาร (วัดโสมนัสวิหารราชวรวิหาร) แหล่งปฏิบัติธรรม ชำระจิตใจ กลางกรุง

ปฏิบัติธรรมท่ามกลางสัปปายะทั้ง 7 ณ วัดป่าธรรมสุข

7 เรื่องที่คุณอาจไม่เคยรู้  พระอาจารย์อมโรภิกขุ  ก่อนจะเป็นเจ้าอาวาสวัดอมราวดี

keyboard_arrow_up