สวดมนต์ข้ามปี 2561

หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เชิญร่วมงาน สวดมนต์ข้ามปี 2561

สวดมนต์ข้ามปี 2561
สวดมนต์ข้ามปี 2561

หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เชิญร่วมงาน สวดมนต์ข้ามปี 2561

ขอเชิญร่วมปฏิบัติภาวนา สวดมนต์ข้ามปี 2561 ส่งท้ายปี เพื่อปีใหม่…ชีวิตใหม่ เพื่อชำระล้างจิตใจให้ผ่องใส ให้มีสติและปัญญาในการดำรงชีวิตและปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้อง เพื่อร่วมแรงกันเป็นกำลังของแผ่นดิน ในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ถึง 1 มกราคม 2561

ปีใหม่…ชีวิตใหม่…พวกเรา คือ กำลังของแผ่นดิน”

 

กำหนดการ

ท่านสามารถเลือกเข้าร่วมกิจกรรมช่วงใด ๆ ได้ตามอัธยาศัย

ช่วง ๑ ยามเช้า : ตักบาตร ถวายภัตตาหารและสังฆทาน สมาทานศีล ฟังธรรม และสมาธิภาวนา ณ ชั้น ๑ โถงกิจกรรม

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. รับฟังเสียงธรรมบรรยาย โดย พุทธทาสภิกขุ เรื่อง วันสิ้นปีเก่า ขึ้นปีใหม่

๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. สมาทานไตรสรณคมน์และศีลห้า ตักบาตรสาธิตแบบสมัยพุทธกาล พระภิกษุ ๙ รูป จากวัดดุสิดารามวรวิหาร กรุงเทพมหานคร ปรารภธรรมและกล่าวสัมโมทนียกถา โดย พระมหานพชัย กิตฺติวรเมธี

๑๑.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ทำวัตรเช้า สวดมนต์บทพิเศษ

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. ร่วมกินข้าวก้นบาตรในจานแมวแบบสวนโมกข์

ช่วง ๒ ยามบ่าย : สมาธิภาวนา และกิจกรรมต่างๆ

๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. อานาปานสติภาวนา : สุดทางกิเลส สู่ทางวิมุตติ ณ ชั้น ๒ ห้องปฏิบัติธรรม นำโดย พระภิกษุในเครือข่ายการเรียนรู้สู่ธรรมวาที (ลงทะเบียน http://register.bia.or.th)

๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. เพลินธรรมนำชม ภาพปริศนาธรรม

๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ศิลป์ศีลภาวนา ๓ กิจกรรม ณ ชั้น ๑ โถงกิจกรรม ถุงชายผ้าเหลืองเติมใจผู้ป่วย พวงกุญแจสร้างสุข และตุ๊กตาน้องแทนใจ (ลงทะเบียน http://register.bia.or.th)

๑๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ เปิดโรงทาน สำหรับรับประทานอาหารอย่างพอดี ให้มีกำลังในการปฏิบัติภาวนา

ช่วง ๓ ยามเย็น : สวดมนต์ทำวัตร รับฟังข้อธรรม และน้อมนำการปฏิบัติ ณ สวนพุทธธรรม

๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ ทำวัตรเย็น สวดมนต์ และรับฟังเสียงธรรมบรรยาย โดย พุทธทาสภิกขุ เรื่อง วันขึ้นปีใหม่

๑๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ ปรารภธรรม และนำภาวนา โดย พระครูเมธังกร (ปณต คุณวฑฺโฒ) วัดญาณเวศกวัน จ.นครปฐม

๒๑.๐๐ – ๒๓.๐๐ ปรารภธรรม และนำภาวนา โดย พระมหาฟูกิจ ชุติปญฺโ วัดสุนันทวนาราม จ.กาญจนบุรี

คลิกเลข 2 เพื่ออ่านกิจกรรมช่วงถัดไป

ช่วงที่ ๔ ยามข้ามปี : สวดมนต์ ๙ บท ทำสมาธิภาวนา รับศักราชใหม่ ณ สวนพุทธธรรม

๒๓.๐๐ – ๐๐.๐๐ เตรียมกายใจด้วยศีลและธรรม

 • หน้า ๑๓๗ คำบูชาพระรัตนตรัย
 • หน้า ๑๔๐ คำกล่าวไตรสรณคมน์
 • หน้า ๑๔๑ คำสมาทานศีล ๕
 • หน้า ๑๘ สังเวคปริกิตตนปาฐะ (เริ่มสวดที่คำกล่าวสำหรับอุบาสก อุบาสิกา)

บทสวดมนต์ส่งท้ายปี ๒๕๖๐ เพื่อความตั้งมั่นในเป้าหมายและทบทวนชีวิต

๑. ธัมมจักกัปปวัตตนสุตตปาฐะ ๒. ติลักขณาทิคาถา  ๓. ภารสุตตคาถา   ๔. ภัทเทกรัตตคาถา ๕. ปัจฉิมพุทโธวาทปาฐะ ๖. พิจารณาสังขาร

ทำสมาธิสำรวมจิตส่งท้ายปี  


๐๐.๐๐ สัญญาณระฆังรับพุทธศักราช ๒๕๖๑

๐๐.๐๑ – ๐๐.๒๕ บทสวดมนต์ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๑

๗. มงคลสูตร ๘. โอวาทปาติโมกข์ ๙. อุททิสสนาธิฏฐานคาถา

๐๐.๒๕ – ๐๐.๓๐ อธิษฐานจิตร่วมเป็นกำลังของแผ่นดิน

๐๐.๓๐ – ๐๑.๐๐ คณะสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา

พักอิริยาบถ สำรวมกายใจเพื่อเตรียมปฏิบัติเนสัชชิก (ตามอัธยาศัย)

ช่วงที่ ๕ ปฏิบัติเนสัชชิก รับศักราชใหม่ ณ สวนพุทธธรรม

๐๑.๐๐ – ๐๒.๓๐ ปรารภธรรม และนำภาวนา โดย พระมหาสนธยา เขมาภิรโต วัดชลประทานรังสฤษดิ์ จ.นนทบุรี

๐๒.๓๐ – ๐๔.๐๐ ปรารภธรรม และนำภาวนา โดย พระสิงห์ทอง เขมิโย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธารน้ำไหล สวนโมกขพลาราม จ.สุราษฎร์ธานี

๐๔.๐๐ – ๐๕.๓๐ ปรารภธรรม และนำภาวนา โดย แม่ชีศิรินาถ พร้อมนฤฤทธิ์  ธรรมาศรมธรรมมาตา สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

ช่วงที่ ๖ รุ่งอรุณ – ทำวัตรเช้า และรับพรปีใหม่ ตักบาตรสาธิตฯ ณ สวนพุทธธรรม

๐๕.๓๐ – ๐๖.๓๐ ทำวัตรเช้า สวดมนต์ และภาวนารับอรุณ

๐๖.๓๐ – ๐๗.๐๐ พักอิริยาบถ เตรียมอาหารแห้งใส่บาตร

๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ ตักบาตรอาหารแห้ง และถวายภัตตาหารแด่ พระภิกษุในเครือข่ายสวนโมกขพลาราม ๙ รูป

๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ รับฟังเสียงธรรมบรรยาย โดย พุทธทาสภิกขุเรื่อง ปีใหม่ ชีวิตใหม่

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ ร่วมกินข้าวก้นบาตรในจานแมวแบบสวนโมกข์ จบกิจกรรม

คลิกเลข 2 เพื่ออ่านการเตรียมตัวเข้าร่วมกิจกรรม

การเตรียมตัวเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม

การเดินทาง

 • ขอแนะนำให้ใช้บริการรถสาธารณะ เนื่องจากจะไม่มีที่จอดรถ เพราะใช้เป็นพื้นที่โรงทานและภาวนา แผนที่ และการเดินทาง ดูได้จาก www.bia.or.th/fileupload/BIA-Map.jpg
 • ท่านที่นำรถส่วนตัวมา รับบัตรที่ประตูเล็ก เวลา ๑๕.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. (หรือจนบัตรหมด) และนำไปจอดได้ที่ลานจอดรถของสวนรถไฟ  โปรดอย่าทิ้งสิ่งของมีค่าไว้ในรถ

การเตรียมตัว

 • การแต่งกาย ชุดสุภาพสีขาว กางเกง กระโปรง ผ้าถุง สีขาว ดำ น้ำเงิน น้ำตาล
 • ผ้าคลุมไหล่ หรือ เครื่องกันหนาวอื่น ๆ
 • ของใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว
 • ผ้า หรือกระดาษสำหรับปูนั่ง (มีให้บริการแต่มีจำนวนจำกัด ถ้าเตรียมมาเองจะสะดวกกว่า)
 • ยาทากันยุง กระบอกน้ำ แก้วน้ำดื่ม กล่องใส่อาหาร ช้อนส้อม (เพื่อลดขยะ)

สำหรับผู้ที่ภาวนาข้ามคืน

 • เตรียม เต็นท์ กระโจม กลด และเครื่องนอนตามสมควร เปิดให้กางเต็นท์ ณ สนามหลังสวนพุทธธรรม ตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐ น. เป็นต้นไป
 • หากท่านประสงค์จะใส่บาตรในช่วงเช้าวันที่ ๑ มกราคม มีบริการรับฝากอาหารแห้งสำหรับใส่บาตร ณ กองอำนวยการ ภัตตศาลา
 • ไม่มีบริการรับฝากสัมภาระและของใช้ส่วนตัว อย่านำสิ่งของมีค่าติดตัวมา สำหรับผู้ที่อยู่ร่วมภาวนาข้ามคืน

หอจดหมายเหตุ พุทธทาส อินทปัญโญ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) ถนนนิคมรถไฟสายสอง เขตจตุจักร กรุงเทพ ๑๐๙๐๐ โทร. ๐ ๒๙๓๖ ๒๘๐๐ โทรสาร. ๐ ๒๙๓๖ ๒๙๐๐ ลิขสิทธิ์ © 2014 หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด แผนที่ http://goo.gl/maps/EzxdT

ข้อมูลจาก หอจดหมายเหตุ พุทธทาส อินทปัญโญ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ)


บทความน่าสนใจ

รวม 11 บทสวดมนต์ข้ามปี เพื่อเป็นสิริมงคลในชีวิตรับปีใหม่

อัศจรรย์จากการสวดมนต์ เรื่องเล่าจากผู้ศรัทธาในเรื่องบุญ กรรม และการสวดมนต์

Dhamma Daily : เวลาสวดมนต์มักคิดฟุ้งซ่าน อย่างนี้จะได้ อานิสงส์จากการสวดมนต์ หรือเปล่า

keyboard_arrow_up