Dhamma Daily : เราจะสามารถ แผ่เมตตาให้คนในครอบครัว ได้อย่างไร

แผ่เมตตาให้คนในครอบครัว
แผ่เมตตาให้คนในครอบครัว

Dhamma Daily : เราจะสามารถ แผ่เมตตาให้คนในครอบครัว ได้อย่างไร

ถาม : เราสามารถสวดมนต์ขอให้พ่อแม่พี่น้อง ครอบครัว และตัวเราร่างกายแข็งแรง เดินทางปลอดภัยมีแต่สิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิตได้ไหมคะแล้วถ้าจะ แผ่เมตตาให้คนในครอบครัวอย่างพ่อแม่ พี่น้อง ควรกล่าวคำ แผ่เมตตา อย่างไรคะ

ตอบ : การสวดมนต์ไหว้พระนั้น เพื่อเป็นการระลึกนึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้า พระธรรมและพระอริยสงฆ์ เมื่อเราระลึกนึกถึง จิตใจเราก็สงบร่มเย็น สบาย เมื่อสงบร่มเย็น สบายแล้ว เราย่อมอยากให้บุคคลอันเป็นที่รักของเราสบายด้วย ให้มีความสุข เจอแต่สิ่งดี ๆ เป็นมงคล

ขอแบบนี้ได้ พระพุทธเจ้าหรือเหล่าพระอริยสาวกทั้งหลายไม่ได้ห้าม อาจ แผ่เมตตา ความปรารถนาดีไปสู่บุคคลเหล่านั้น หรือสัตว์น้อยใหญ่ในพื้นพิภพนี้ก็ได้ โดยใช้บท แผ่เมตตา ทั่วไป สัพเพ สัตตา สะทา โหนตุ อะเวราสุขะ ชีวิโน (ขอให้สัตว์ทั้งหลาย อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย จงเป็นผู้ดำรงชีพอยู่เป็นสุขทุกเมื่อเถิด) กะตัง ปุญยังผะลัง มัยหัง สัพเพ ภาคี ภะวันตุ เต (ขอสัตว์ทั้งหลายจงเป็นผู้มีส่วนได้เสวยผลบุญที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญด้วยกาย วาจา ใจแล้วนั้นเทอญ) แบบย่อ ๆ ก็ได้ และระลึกนึกถึงผู้มีคุณทั้งหลาย มีบิดามารดา เป็นต้น

พระ ดร.นิตินัย อุดมกัน พระอาจารย์ผู้ไขปัญหาธรรม


หากผู้อ่านมีปัญหาหนักใจ ต้องการคำแนะนำแฝงด้วยแนวคิดทางธรรม สามารถส่งคำถามมาได้ที่

นิตยสาร Secret คอลัมน์ Dhamma Daily หรือ [email protected]


บทความที่น่าสนใจ

Dhamma Daily: รักในวัยเรียน ผิดหรือไม่

Dhamma Daily : ถ้ามีแฟนอยู่แล้ว แต่ไป คุยกับผู้ชายคนอื่น แบบเพื่อนให้คำปรึกษาถือว่าผิดศีลไหม

Dhamma Daily: เมื่อคนรักเปลี่ยนไป ยังฝังใจ ยากจะลืม

Dhamma Daily: หงุดหงิดรถติด วันละหลายชั่วโมง กว่าจะถึงที่ทำงาน ทำใจอย่างไรดี

Dhamma Daily: ลูกมีสิทธิ์ โกรธพ่อแม่ บ้างไหม

Dhamma Daily : เห็นแล้วปรี๊ดค่ะพระอาจารย์ ! คุณแม่โกรธจัด ที่เห็นลูกเล่นแต่เกม

keyboard_arrow_up