Dhamma Daily : เราจะสามารถแผ่เมตตาให้คนในครอบครัวได้อย่างไร

แผ่เมตตาให้คนในครอบครัวได้อย่างไร
แผ่เมตตาให้คนในครอบครัวได้อย่างไร

Dhamma Daily : เราจะสามารถ แผ่เมตตาให้คนในครอบครัวได้อย่างไร

ถาม : เราสามารถสวดมนต์ขอให้พ่อแม่พี่น้อง ครอบครัว และตัวเราร่างกายแข็งแรง เดินทางปลอดภัยมีแต่สิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิตได้ไหมคะแล้วถ้าจะ แผ่เมตตาให้คนในครอบครัวได้อย่างไร คะ

ตอบ : การสวดมนต์ไหว้พระนั้น เพื่อเป็นการระลึกนึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้า พระธรรมและพระอริยสงฆ์ เมื่อเราระลึกนึกถึง จิตใจเราก็สงบร่มเย็น สบาย เมื่อสงบร่มเย็น สบายแล้ว เราย่อมอยากให้บุคคลอันเป็นที่รักของเราสบายด้วย ให้มีความสุข เจอแต่สิ่งดี ๆ เป็นมงคล

ขอแบบนี้ได้ พระพุทธเจ้าหรือเหล่าพระอริยสาวกทั้งหลายไม่ได้ห้าม อาจ แผ่เมตตา ความปรารถนาดีไปสู่บุคคลเหล่านั้น หรือสัตว์น้อยใหญ่ในพื้นพิภพนี้ก็ได้ โดยใช้บท แผ่เมตตา ทั่วไป สัพเพ สัตตา สะทา โหนตุ อะเวราสุขะ ชีวิโน (ขอให้สัตว์ทั้งหลาย อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย จงเป็นผู้ดำรงชีพอยู่เป็นสุขทุกเมื่อเถิด) กะตัง ปุญยังผะลัง มัยหัง สัพเพ ภาคี ภะวันตุ เต (ขอสัตว์ทั้งหลายจงเป็นผู้มีส่วนได้เสวยผลบุญที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญด้วยกาย วาจา ใจแล้วนั้นเทอญ) แบบย่อ ๆ ก็ได้ และระลึกนึกถึงผู้มีคุณทั้งหลาย มีบิดามารดา เป็นต้น

 

พระ ดร.นิตินัย อุดมกัน พระอาจารย์ผู้ไขปัญหาธรรม

หากผู้อ่านมีปัญหาหนักใจ ต้องการคำแนะนำแฝงด้วยแนวคิดทางธรรม สามารถส่งคำถามมาได้ที่ Secret Magazine (Thailand)

ภาพ : https://pixabay.com


บทความที่น่าสนใจ

Dhamma Daily: รักในวัยเรียน ผิดหรือไม่

ประวัติหลวงปู่ขาว อนาลโย อริยสงฆ์ผู้มั่นคงในศีลและเมตตา

เคล็ดลับพลิกความโกรธให้เป็นความเมตตา บทความดีๆ จากท่าน ว.วชิรเมธี

ปัญหาธรรมประจำวันนี้: แผ่เมตตาหลังทำบุญ ผู้ที่เราเอ่ยถึงจะได้รับผลบุญจริงหรือ

บทกรวดน้ำ การกรวดน้ำแผ่เมตตามีประโยชน์อย่างไร

“หนูกับลูกประคำ” อานิสงส์ของการ แผ่เมตตา เรื่องเล่าจากหลวงพ่อจรัญ

คาถามหาเมตตาใหญ่ แผ่เมตตาให้ไพศาลทั่วทั้ง 10 ทิศ

เรื่องรัก ๆ ฉบับพุทธกาลของ นางสามาวดี เอตทัคคะผู้อยู่ด้วยความเมตตา

Dhamma Daily : อยากแผ่เมตตา ให้คนทั่วไปที่พบเจอ ควรทำอย่างไร

ปัญหาธรรมประจำวันนี้: ควร แผ่เมตตา ให้ใครระหว่างสรรพสัตว์กับเจ้ากรรมนายเวร

 

 

 

keyboard_arrow_up