ข้อคิดเรียกสติ จาก หลวงพ่อพุธ  ฐานิโย

ข้อคิดเรียกสติ
ข้อคิดเรียกสติ

ข้อคิดเรียกสติ จาก หลวงพ่อพุธ  ฐานิโย

ข้อคิดเรียกสติ จากหลวงพ่อพุธ  ฐานิโย ได้กล่าวถึงวิธีการเรียกสติไว้อย่างเข้าใจง่ายๆว่า

จิต กับ สติ

จิตเป็นแต่เพียงความรู้สึก  รู้นึก  รู้คิด  รู้ร้อน  รู้เย็น  เท่านั้น  แต่ไม่รู้ว่าอะไรผิดอะไรถูก  อาตมาขอถามดูซิว่า  คนวิกลจริตเราเรียกว่าคนไม่มีสติใช่ไหม  แล้วเขามีจิตหรือเปล่า เขายังมีจิต  พอจิตเขาไม่มีสติ  เขาก็กลายเป็นคนวิกลจริต  สติถ้าจะว่าโดยส่วนรวมแล้ว ถ้าจิตไม่มี  อะไรก็ไม่มี  ธรรมก็ไม่มี  สติก็ไม่มี ศรัทธา  วิริยะ  สติ  สมาธิ  ปัญญา  ก็ไม่มี  ถ้าไม่มีจิต

โดยธรรมชาติของคนเราจะต้องมีส่วนประกอบ 2 อย่าง  คือ  กาย จิต  ทีนี้เมื่อมีจิตเพียงหนึ่ง  ไม่มีกายเป็นส่วนประกอบ  ทำอะไรก็ไม่สำเร็จแต่เมื่อมาก่อร่างเป็นตัว  เป็นตน  เป็นรูป  เป็นร่างขึ้น  มีตา  หู  จมูก  ลิ้นกาย  ใจ  แล้วจิตอันนี้ก็อาศัยประสาท  คือ  ประสาทตา  หู  จมูก  ลิ้นกาย  และหัวใจ  ซึ่งเรียกว่ามันสมอง  เป็นสื่อสัมพันธ์  ความรู้สึกนึกคิด  ซึ่งแสดงอาการออกมาด้วยการคิดดีและคิดชั่ว

ดังนั้นสภาพความเป็นจริงของจิตนั้นเป็นแต่เพียงรู้สึก  รู้นึก  รู้คิดแต่หาระเบียบไม่ได้  คิดเรื่อยเปื่อยไป  แต่เมื่อมีสติเป็นเครื่องประกอบซึ่งเรียกว่าเจตสิกที่ประกอบอยู่ในจิต  ถ้าคนมีสติอ่อน ๆ ก็กลายเป็นคนปัญญาอ่อน  ถ้าคนมีสติเข้มแข็งก็กลายเป็นคนมีปัญญาโดยธรรมชาติ

เพราะฉะนั้นจิตกับสติ  เราจึงต้องเข้าใจว่า  จิตนี้เพียงแต่นึก  แต่คิด  แต่หาความเป็นระเบียบไม่ได้  แต่เมื่อมีสติเข้าประกอบเป็นเจตสิกแล้ว ความคิดของจิตมันจะเป็นระเบียบยิ่งขึ้น เพื่อให้จิตของเราเกิดสติมีสติเข้มแข็งขึ้น  เพื่อจะได้จัดระบบความคิดของจิตให้มีระเบียบดีขึ้น  จะปราศจากกันไม่ได้

เรื่องจาก : หลวงพ่อพุธ  ฐานิโย จากนิตยสาร Secret คอลัมน์ online stories

ภาพจาก : dhammajak

บทความที่น่าสนใจ

เปลี่ยน จิตตก เป็น จิตฟู ลดอาการ โรคซึมเศร้า ข้อคิดจากท่าน ว.วชิรเมธี

คลินิกฟอกไต วัดสุทธารามวัดแห่งนี้ไม่ได้เยียวยาเพียงจิตใจ

ศีล 5 ไร้คำห้ามข้อคิดฝึกสติ 5 ประการ จากหมู่บ้านพลัม

อานิสงส์ของการเจริญสติ โดย ท่านว.วชิรเมธี

กฎแห่งกรรม เรื่องเล่าจากหลวงพ่อพุธ ฐานิโย

keyboard_arrow_up