วัดร่ำเปิง

เผากิเลสในจิตใจ ณ วัดร่ำเปิง

วัดร่ำเปิง
วัดร่ำเปิง

เผากิเลสในจิตใจ ณ วัดร่ำเปิง

วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) วัดเก่าแก่สำคัญแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่เปิดให้ผู้มีจิตศรัทธาเข้ามาเจริญวิปัสสนากรรมฐานมานานกว่า 40ปีโดยมุ่งหวังให้ประชาชนทุกคนได้เผากิเลสในจิตใจให้หมดสิ้น

วัดร่ำเปิง หรือวัดตโปทาราม สร้างโดยพระยอดเชียงรายและพระนางอะตะปาเทวีตามตำนานเล่าว่า ในอดีตบริเวณที่ตั้งวัดมีพระธุดงค์รูปหนึ่งเดินทางมาปักกลด พระรูปนั้นทูลพระยอดเชียงรายว่า ณ ต้นมะเดื่อไม่ห่างจากที่ท่านปักกลดอยู่นั้นมีรัศมีพวยพุ่งขึ้นในยามราตรี สันนิษฐานว่าจะมีพระธาตุประดิษฐาน เมื่อขุดรอบต้นมะเดื่อก็พบพระบรมธาตุเขี้ยวแก้วบรรจุอยู่ในผอบดินพระยอดเชียงรายจึงทรงทำพิธีสมโภช บรรจุลงในผอบทอง และบรรจุไว้ในเจดีย์ที่สร้างขึ้นใหม่บริเวณนั้น จากนั้นมีพระบัญชาให้พระนางอะตะปาเทวี พระมเหสี สร้างวัดในราวปี พ.ศ. 2035

วัดร่ำเปิง อยู่ในสภาพวัดร้างมาหลายยุคหลายสมัย กระทั่งพระครูพิพัฒน์คณาภิบาล (ทอง สิริมงฺคโล) เจ้าอาวาสวัดเมืองมางและอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาธุระประจำสำนักวัดเมืองมาง จังหวัดเชียงใหม่ ธุดงค์มาถึงวัดร่ำเปิงพิจารณาเห็นว่าเป็นที่สัปปายะ เหมาะแก่การเจริญวิปัสสนากรรมฐาน จึงมาจำพรรษาพร้อมชักชวนชาวบ้านให้ช่วยกันบูรณปฏิสังขรณ์จนเปิดเป็นสำนักวิปัสสนากรรมฐานวัดร่ำเปิงเมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2518 โดยมีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาปฏิบัติธรรมไม่ขาดสาย

พระครูภาวนาวิรัช เจ้าอาวาสวัดร่ำเปิงกล่าวว่า “การฝึกปฏิบัติเหมือนการขัดล้างทำความสะอาดจิตใจ เผากิเลสให้หมดสิ้นจากคนที่เคยดื่มเหล้า สูบบุหรี่ เล่นการพนันเมื่อได้ฝึกสติแล้ว รู้ตัวแล้ว อาจจะเลิกเหล้าเลิกบุหรี่ได้ ส่งผลให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น และเมื่อสติมา ปัญญาก็มี ตัวปัญญานี้เองจะนำพาชีวิตไปในทางที่ดี ทำอะไรก็สำเร็จลุล่วงตามที่ตั้งใจไว้”

แนวทางปฏิบัติ

สติปัฏฐาน 4 เน้นให้ผู้ปฏิบัติมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมทุกขณะ ใน 4 อิริยาบถใหญ่ คือ ยืน เดิน นั่ง นอน

สิ่งที่ต้องเตรียมมา

1. บัตรประชาชนตัวจริง

2. ผู้ปฏิบัติธรรมหญิงต้องเตรียมเสื้อ - ผ้าถุง หรือกางเกงขายาว – ผ้าสไบสีขาว ห้ามสวมเสื้อคอกว้าง รัดรูป แขนกุด หรือเอวลอย ผู้ปฏิบัติธรรมชายสวมเสื้อ - กางเกงขายาวสีขาว

3. ของใช้ส่วนตัว เช่น อุปกรณ์อาบน้ำนาฬิกาปลุก ยาประจำตัว ฯลฯ

ระเบียบปฏิบัติ

1. ลงทะเบียนเข้าปฏิบัติธรรมเวลา 7.00 น. - 8.00 น. ได้ทุกวัน ยกเว้นวันพระ

2. ห้ามใช้เครื่องสำอาง เครื่องหอมหรือสวมเครื่องประดับ เช่น สร้อยพระแหวน กำไล หรือนำของมีค่าติดตัวมาระหว่างปฏิบัติธรรม

3. ห้ามติดต่อกับบุคคลภายนอก หรือนำโทรศัพท์มือถือติดตัวมาระหว่างปฏิบัติธรรม ห้ามเรี่ยไร ทรงเจ้า หรือดูดวงโดยเด็ดขาด

4. วัดไม่อนุญาตให้ผู้ปฏิบัติซื้ออาหารหรือปรุงอาหารภายในวัด

5. ห้ามผู้ปฏิบัติออกนอกบริเวณวัดโดยเด็ดขาด หากจำเป็นต้องขออนุญาตพระอาจารย์ผู้สอบอารมณ์เป็นลายลักษณ์อักษร

6. ผู้ปฏิบัติธรรมต้องเข้าร่วมปฏิบัติธรรมตามเวลาที่กำหนด

7. ห้ามจับกลุ่มคุยกัน ระหว่างโยคีด้วยกัน พระ เณร หรือแม่ชี หากมีข้อสงสัยในการปฏิบัติต้องปรึกษากับพระอาจารย์ผู้สอบอารมณ์เท่านั้น

8. ต้องปฏิบัติธรรมที่วัดอย่างน้อย 3 วันขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1 เดือน ฯลฯ

กิจวัตรปฏิบัติ

4.00 น. ตื่นนอนและทำกิจส่วนตัว 4.30 น. ทำวัตรเช้า ฟังโอวาทจากพระอาจารย์และเริ่มปฏิบัติธรรม กระทั่ง 6.30 น. พักรับประทานอาหารเช้า ทำกิจส่วนตัว และมาพร้อมกันอีกครั้งเวลา 7.30 น. เพื่อสอบอารมณ์ และปฏิบัติธรรมจนถึงเวลา 10.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน จากนั้นจึงเริ่มปฏิบัติธรรมอีกครั้งจนถึงเวลา 15.30 น. จึงกรวดน้ำ กวาดลานวัด เวลา 17.15 น. เริ่มทำวัตรเย็น สอบอารมณ์ และปฏิบัติธรรมถึงเวลา 21.30 น.


สำนักวิปัสสนากรรมฐานประจำจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่ 2 วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม)

ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองฯจังหวัดเชียงใหม่ 50200 ข้อมูลเพิ่มเติม โทร.0-5381-0180 กด 0หรือ0-5327-8620กด0


เรื่อง Pitchaya ภาพ วัดร่ำเปิง


บทความที่น่าสนใจ :

บำบัดใจด้วยธรรม(ชาติ) ณ วัดสังฆทาน

อบรมสมาธิภาวนา ณ วัดราชผาติการาม

“ธรรม” ได้ทุกเวลา ที่ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

วัดพระธาตุดอยกองข้าว สถานปฏิบัติธรรมท่ามกลางธรรมชาติ

keyboard_arrow_up