การอ่าน เปรียบดังธนาคารความรู้

การอ่าน เปรียบดังธนาคารความรู้

การอ่าน เปรียบดังธนาคารความรู้

“หนังสือเป็นการสะสมความรู้ และทุกสิ่ง ทุกอย่าง ที่มนุษย์ได้สร้าง ทำมา คิดมา แต่โบราณกาล  จนทุกวันนี้หนังสือจึงเป็นสิ่งสำคัญ  เป็นคล้ายๆธนาคารความรู้และเป็นออมสิน เป็นสิ่งที่จะทำให้มนุษย์ก้าวหน้าได้โดยแท้”

                          พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เกี่ยวกับ การอ่านที่ได้ทรงพระราชทานแก่คณะสมาชิกห้องสมุดทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2514

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงโปรด การอ่านหนังสือเป็นที่สุด และยิ่งไปกว่านั้นพระองค์ทรงมีพระปรีชาสามารถด้านการพระราชนิพนธ์งานวรรณกรรมไว้มากมาย อาทิ พระราชนิพนธ์เรื่องพระราชานุกิจ พระมหาชนก และทองแดง

เมื่อปี พ.ศ. 2520 หลังจากที่พระองค์ได้ทรงสดับพระธรรมเทศนาของสมเด็จพระมหาวีรวงศ์แห่งวัดราชผาติการาม  เรื่องพระมหาชนก ในตอนเสด็จทอดพระเนตรพระราชอุทยานในกรุงมินิลา  พระองค์ทรงสนพระราชหฤทัย  จึงค้นคว้าเรื่องพระมหาชนกเพิ่มเติมในพระไตรปิฏก  และทรงแปลเป็นภาษาอังกฤษในปี พ.ศ. 2539  และแปลเป็นภาษาสันสกฤษอีกภาษาหนึ่ง  ก่อนจะแปลเป็นฉบับการ์ตูน ในปี พ.ศ. 2545 เพื่อให่อ่านได้เข้าใจง่ายขึ้น

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเล็งเห็นความสำคัญของ การอ่าน หนังสืออย่างมาก เนื่องจากทรงมองว่าในหนังสือนั้นเต็มไปด้วยความรู้มากมาย ที่สามารถทำให้มีความคิดก้าวหน้าและรอบรู้ได้  พระองค์จึงส่งเสริม และสนับสนุนให้คนไทยทุกคน อ่านหนังสือมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นหนังสือประเภทใดก็ตาม เพราะจะทำให้มีคลังความรู้อยู่ติดตัวไปตลอด

หนังสือเปรียบเสมือน “ธนาคารความรู้” ที่เรายิ่งอ่านมากเท่าไรก็จะยิ่งมีความรู้เพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆ เพราะ การอ่านต้องใช้การวิเคราะห์ใช้เหตุและผลไปตามสิ่งที่ผู้เขียนได้ถ่ายทอดออกมา และในทุกครั้งที่หนังสือถูกเปิดอ่าน ก็เปรียบเหมือนเป็นการเดินทางอย่างเงียบๆ ไปในโลกแห่งความรู้ โลกแห่งจินตนาการที่ทำให้เราได้เพลิดเพลินอยู่กับเนื้อหาในหนังสือ  อีกทั้งผู้อ่านสามารถเดินทางไปกับผู้เขียนได้  เป็นการสื่อสารระหว่างตัวผู้อ่านกับตัวผู้เขียนผ่านการถ่ายทอดเรื่องราวต่าง ๆ

ดังนั้น ยิ่งอ่านมาก ยิ่งทำให้เราได้ความรู้มากขึ้น เหมือนเป็นการเก็บสะสมความรู้ไปเรื่อยๆ ไม่รู้จบ

เรื่อง : Chalita

ข้อมูลจาก : bloggang.com

ขอบคุณภาพ : ศิษย์เก่าคณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยเว็บ bloggang.com  lifestyle.campus-star.com

บทความน่าสนใจ

มหัศจรรย์แห่งการอ่าน เจ๊ะหัน ยะลา

พลังแผ่นดิน หนังสือดีที่คนไทยควรอ่าน

keyboard_arrow_up