พระอัจฉริยภาพด้านกีฬา เรือใบ

ย้อนรอย พระอัจฉริยภาพด้านกีฬา เรือใบ

พระอัจฉริยภาพด้านกีฬา เรือใบ
พระอัจฉริยภาพด้านกีฬา เรือใบ

ย้อนรอย พระอัจฉริยภาพด้านกีฬา เรือใบ

ย้อนรอย พระอัจฉริยภาพด้านกีฬา เรือใบ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงโปรดกีฬา “เรือใบ” เป็นอย่างมาก พระองค์ทรงต่อเรือใบจากฝีพระหัตถ์ ซึ่งก็คือ เรือใบพระที่นั่งเอ็นเตอร์ไพรส์ และได้พระราชทานชื่อว่า “ราชปะแตน”

ต่อมาเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2509 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ต่อเรือใบด้วยฝีพระหัตถ์ประเภทโอเค ขนาด 13 ฟุต โดยพระราชทานชื่อว่า  “ เวคา ” ซึ่งเป็นชื่อดาวที่สุขใสดวงหนึ่ง พระองค์ทรงเรือใบลำนี้จากหน้าพระราชวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่เวลา 04.28 น. ข้ามอ่าวไทยไปยังอ่าวเตยงาม ณ ที่บัญชาการนาวิกโยธิน  อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  ซึ่งมีระยะทางประมาณ 60 ไมล์ทะเล ด้วยพระองค์เองพระองค์เดียว

 

ครั้งนั้นพระองค์ทรงใช้เวลาในการแล่นใบถึง 17 ชั่วโมงเต็ม แม้ลมหยุดพระองค์ท่านก็ไม่ทรงยอมหยุด มุ่งมั่นที่จะไปให้ถึงที่หมาย มีทหารเรือหลายนายไปรอรับเสด็จ ทุกคนดีใจมาก เพราะพระองค์ท่านแต่งชุด น.ย. (นาวิกโยธิน ) ที่ทุกคนได้เห็นเป็นครั้งแรก  พระองค์ทรงขึ้นมาบนฝั่งแล้วทรงปักธง น.ย.  เหนือยอดหินใหญ่ที่ชายหาด จากนั้นทรงลงพระปรมาภิไธยบนแผ่นศิลาจารึก ที่มีข้อความถวายสดุดีแด่พระองค์ท่าน ใจความว่า

“ณ ที่นี่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จอมทัพไทย ได้ทรงเรือใบขนาด 13 ฟุต ด้วยพระองค์เองพระองค์เดียวจากหัวหินมาถึงสัตหีบ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2509 เริ่มเวลา 04.28 น. ถึงเวลา 21.28 น.  ทั้งนี้เป็นพระปรีชาสามารถอย่างยอดเยี่ยม เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ กองทัพเรือได้ขอพระราชทานพระมหากรุณาให้ทรงลงพระปรมาภิไธยไว้เพื่อเป็นสิริมงคล และเป็นเกียรติประวัติแก่กองทัพเรือสืบไป ” 

หางเสือเรือพระที่นั่งเวคาที่ทรงข้ามอ่าวไทยในครั้งนั้น พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทานเพื่อเป็นรางวัลนิรันดร แก่ผู้ชนะเลิศในการแข่งขันเรือใบข้ามอ่าวไทยประจำปี ของสมาคมแข่งเรือใบ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2519  เป็นต้นมา

ในวันที่ 19 เมษา 2559 ที่ผ่านมาถือเป็นวันครบรอบ 50 ปี  ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเรือใบข้ามอ่าว  ทางสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยร่วมกับ กองทัพเรือ  จัดแข่งเรือใบข้ามอ่าว เพื่อย้อนรอยประวัติศาสตร์ที่พระองค์ท่านได้เคยเสด็จทรงเรือใบเมื่อ 50 ปีที่ผ่านมา

 

เรื่อง : ชลิตา

ข้อมูลเรื่อง ย้อนรอย พระอัจฉริยภาพด้านกีฬา เรือใบ และรูปภาพ  : วีดีโอจากสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยฯ


บทความน่าสนใจ

10 ทศพิธราชธรรม ธรรมที่พ่อสอน (อาชชวะ)

ในหลวงรัชกาลที่ 9  พระราชาผู้ทรงศรัทธาในธรรม

ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระราชาผู้เปี่ยมด้วยอัจฉริยภาพด้าน ดนตรี

วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก วัดแห่งมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๙

keyboard_arrow_up