ตายแล้วเกิด

Q: ทำไมคนเราถึงต้อง ตายแล้วเกิด เกิดแล้วตาย

ตายแล้วเกิด
ตายแล้วเกิด

ถาม: ทำไมคนเราถึงต้อง ตายแล้วเกิด เกิดแล้วตาย เวียนวนกันอยู่อย่างนี้ไม่จบไม่สิ้นคะ

ตอบ: เพราะคนเรายังไม่หมดกรรมไง… ถ้าหมดกรรมเมื่อไรก็จะสามารถหยุดการเวียนว่ายตายเกิดได้ ถ้าอยากให้ถึงจุดสิ้นสุด เราต้องสามารถวางให้ได้ทั้งบุญและบาป บุญก็ไม่เอา บาปก็ไม่เอา ตรงนั้นถือเป็นจุดจบ…ไม่มีกรรมที่จะมาเกิดแล้ว หรือก็คือการไปนิพพานนั่นเอง

การตายแล้วเกิด เกิดแล้วตาย เป็นกฎของธรรมชาติที่ไม่ว่าใครก็ไม่สามารถฝ่าฝืนได้ เพราะฉะนั้นคนที่ยังไม่ได้นิพพานก็จะเวียนว่ายตายเกิดแบบนี้ไม่มีที่สิ้นสุด เกิดในฐานะดีบ้างไม่ดีบ้าง ในที่ต่ำบ้างสูงบ้าง วนเวียนกันอยู่อย่างนี้

ธรรมะจากพระอาจารย์มานพ อุปสโม : พระอาจารย์ผู้ไขปัญหา


หากผู้อ่านมีปัญหาหนักใจ ต้องการคำแนะนำแฝงด้วยแนวคิดทางธรรม สามารถส่งคำถามมาได้ที่

นิตยสาร Secret คอลัมน์ Dhamma Daily หรือ [email protected]


บทความน่าสนใจ

จุดตัดในสังสารวัฏ ธรรมะโดย พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

keyboard_arrow_up