ปัญหาธรรมประจำวันนี้: รู้สึกน้อยใจในชีวิตจนคิด อยากฆ่าตัวตาย ทำอย่างไรดีคะ

อยากฆ่าตัวตาย
อยากฆ่าตัวตาย

ปัญหาธรรมประจำวันนี้: รู้สึกน้อยใจในชีวิตจนคิด อยากฆ่าตัวตาย ทำอย่างไรดีคะ

ผู้อ่านถาม: รู้สึกน้อยใจในชีวิต หมดกำลังใจจนคิด อยากฆ่าตัวตาย ทำอย่างไรดีคะ

พระมหาธนาธิป มหาธมฺมรกฺขิโตตอบปัญหานี้ไว้ว่า

ทัศนะทางพระพุทธศาสนาเห็นว่า มนุษย์ที่อยู่ยากที่สุดคือมนุษย์ที่ขาดสติและปัญญา ไม่ใช่มนุษย์ที่ขาดแคลนทรัพย์หรือขาดความสุข การคิดฆ่าตัวตายจึงเป็นความอัปยศทางปัญญาของมนุษย์โดยแท้จริง เพราะผลลัพธ์จะนำไปสู่ความมืดบอดของชีวิตหลังความตาย ท่านโชคดีกว่าสิ่งมีชีวิตอื่นที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ แต่โชคร้ายว่ามนุษย์บางคนนั้นไร้ปัญญาจนเป็นเหตุนำคุณค่าของชีวิตไปสู่ความหายนะ มนุษย์เช่นนี้ย่อมมีอบายเป็นที่ไปในเบื้องหน้า และมีภพของสัตว์เดรัจฉานเป็นแดนเกิด ดังนั้นการฆ่าตัวตายเพราะน้อยใจหรือหมดกำลังใจย่อมไม่ใช่หนทางแห่งการออกจากทุกข์หรือปัญหานั้น

หนทางที่ดีที่สุดคือ สร้างกำลังใจให้ตนเอง และใช้กำลังใจนั้นต่อสู้กับปัญหา จึงจะได้ชื่อว่าเป็นมนุษย์ผู้มีปัญญา บัณฑิตชนพึงสรรเสริญ


หากผู้อ่านมีปัญหาหนักใจ ต้องการคำแนะนำแฝงด้วยแนวคิดทางธรรม สามารถส่งคำถามมาได้ที่

นิตยสาร Secret คอลัมน์ Dhamma Daily หรือ [email protected]


ปัญหาธรรมอื่นๆ

ผิดหวังจากความรัก จนคิดอยากฆ่าตัวตาย แล้วจะช่วยให้พ้นทุกข์หรือเปล่า

ปัญหาธรรมประจำวันนี้ : ทำอย่างไรจึงจะไม่คิดกังวล และคิด ฆ่าตัวตาย

Check เสี่ยงฆ่าตัวตาย ทุกคนช่วยได้
Secret คือแรงบันดาลใจ
สั่งซื้อนิตยสารหรือสมัครสมาชิก Secret ได้ที่ 0-2423-9889
ทาง Naiin.com : https://www.naiin.com/magazines/title/SC/

keyboard_arrow_up